søk

FORSLAG

  • loader Ikke noe mer innhold å vise

RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN FOR PROFILKONTOINNEHAVERE  

13. mars 2018

 

Full åpenhet 

Vi er opptatt av å sikre ditt personvern, og vil bare behandle persondataene dine som beskrevet i disse retningslinjene for personvern for profilkontoinnehavere. Retningslinjene for personvern for profilkontoinnehavere er en integrert del av Brukervilkårene for profilkonto

Vi vil nedenfor forklare hvordan vi samler inn, bruker, overfører, lagrer eller på andre måter behandler persondata knyttet til deg som profilkontoinnehaver. Vårt mål er å være så tydelige, transparente og åpenhjertige som mulig. Skulle du fortsatt ha spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte vår datavernansvarlig på dataprotectionofficer@sas.se.

 

Hva er persondata? 

Persondata betyr alle opplysninger knyttet til deg som en fysisk person og som kan være grunnlag for å identifisere deg, direkte eller indirekte, slik som navnet ditt eller et bilde. 

Vi anerkjenner at spesielle kategorier av informasjon, så som data som avslører etnisk opprinnelse, religiøs tro eller helseopplysninger, er særlig sensitive. Vi vil utelukkende innhente og bruke slike sensitive data i samsvar med retningslinjene for personvern for profilkontoinnehavere og der det er strengt nødvendig. For eksempel er det viktig for oss å vite om du er høygravid eller trenger rullestol for å komme inn i flyet.

 

Hva betyr behandling? 

Behandling av persondata betyr alt arbeid eller sett av tiltak som utføres på persondata, enten gjennom automatiske metoder eller ikke. Alle tiltak som utføres på persondata, fra innsamling og lagring til endring, bruk eller offentliggjøring utgjør dermed «behandling».

 

De juridiske grunnlagene for behandlingen vår av personopplysninger 

Utførelse av vilkårene for profilkontoen 

Ditt valg om å opprette en profilkonto krever at SAS registrerer og behandler personopplysningene dine og aktivitetene dine mens du er logget inn og bruker nettsiden. Vi vil derfor behandle dine personopplysninger ut fra det juridiske grunnlag at slik behandling er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser under brukervilkårene for profilkontoen.

 

Legitime interesser 

Vi behandler personopplysninger utfra våre legitime interesser i å forbli konkurransedyktige innenfor markedssegmentet vårt og derfor blant annet å kunne analysere personopplysninger fra profilkontoinnehavere knyttet til reisebestillinger, populære reisemål, valg av tilleggsprodukter, bruk av hjemmesiden og applikasjonen, og følge opp resultater av f.eks. e-postkommunikasjon.

Vi vil også behandle persondata på grunnlag av våre legitime interesser for å forebygge, undersøke eller rapportere tilfeller av bedrageri eller sikkerhetsproblemer og for å samarbeide med rettshåndhevende myndigheter.

Vi har veid vår legitime interesse mot nivået på personverninntrengning som vår behandling av personopplysningene dine kan føre til. Vi behandler personopplysningene dine på et generelt og samlet nivå på en gjennomsiktig måte, med det formål å forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr deg og med et svært høyt sikkerhetsnivå og med rimelige sikkerhetsforanstaltninger. Vi vurderer det dermed dithen at nivået på personverninntrengningen er begrenset og at våre interesser i å utføre behandlingen av personopplysningene er rimelig og legitim.

 

Våre rettslige forpliktelser 

Vi vil behandle persondataene dine når vi er underlagt en rettslig forpliktelse til å gjøre det, for eksempel når vi er forpliktet til å levere opplysninger til offentlige myndigheter eller vi er underlagt en rettskjennelse.

 

Hvilke persondata vil vi behandle? 

SAS registrerer og behandler følgende personopplysninger om deg og dine aktiviteter, samlet «personopplysninger»:

• Personopplysninger som sendes når du oppretter, vedlikeholder eller oppdaterer profilkontoen.

• Opplysninger som samles om dine reiser og bruk av profilkontoen, f.eks. avreisested og reisemål for reisen, flyselskap, type billetter, bagasje, forhåndsbestilte måltider, oppholdets varighet, eventuelle klager, kjøpstidspunkt og beløp betalt.

• Opplysninger om kundepleie og reise uregelmessigheter så som forsinkede eller kansellerte flygninger, tapt bagasje og klager, refusjoner, og kompensasjon betalt.

• Bearbeide, på et aggregert nivå, alle reservasjoner og totale salgsinntekter med sikte på å optimalisere for eksempel flygningsnettverket og prisfastsettingen.

• Hvis du godtar våre informasjonskapsler, vil vi behandle personopplysninger om adferden din på nett, slik de registreres av informasjonskapsler og analyseprogrammer på SAS-nettstedet eller applikasjonen. For eksempel, hvilke uttrykk du søker etter, besøkets varighet, hvilke reisemål du er interessert i og hvilke lenker/overskrifter du velger å klikke på. Se våre Retningslinjer for informasjonskapsler for ytterligere informasjon om bruken av informasjonskapsler.

 

Hvor får vi dine persondata fra? 

Personopplysningene vi behandler er hovedsakelig hentet rett fra deg, dvs. når du angir kontaktopplysninger for å registrere en profilkonto. I tillegg vil vi innhente og utarbeide personopplysninger fra våre flyvninger, flyplassavdelinger og systemer i den grad det er nødvendig, for å oppfylle våre krav i vilkårene for profilkontoen.

 

For hvilke formål bruker vi dataene? 

Personinformasjonen registreres og behandles for følgende formål:

• Administrering av profilkontoen og bestillinger osv. som foretas gjennom kontoen.

• Administrering og gjennomføring av bestillinger og reiser.

• For å gi deg relevant informasjon, f.eks. bestillingsinformasjon med flyvningsdatoer, forhåndsbestilte måltider, setevalg, bagasje, i påvente av en kommende tur, som melding på profilkontoen, eller, hvis du har bedt om å motta informasjon gjennom en annen kommunikasjonskanal, gjennom nevnte kanal.

• Registrere og analysere informasjon om kundeservice og reiserelaterte uregelmessigheter, for å f.eks. følge opp og forbedre kundeservice på et generelt og samlet nivå (dvs. ikke for enkelttilfeller).

• Utføre statistiske analyser om behov, preferanser og kjøpsadferd på et generelt og samlet nivå (dvs. ikke for enkelttilfeller).

• Utføre grunnleggende analyser av bruk, hyppighet, foretrukne funksjoner og lengden på besøk på SAS-nettsiden og applikasjonen, for å opprettholde, optimalisere og kontinuerlig forbedre funksjonaliteten og funksjonene til våre digitale plattformer og profilkontoen.

• Oppdatere dine kontaktopplysninger og/eller avslutte/blokkere konti for avdøde kunder.

 

Hvor lenge vil vi beholde dine persondata?  

Vi behandler personopplysningene om deg så lenge du har en registrert konto. Dine personopplysninger beholdes helt til profilkontoen er avsluttet.

 

Hvem kan få tilgang til dine persondata? 

Personopplysninger deles mellom partnere i SAS-konsernet for å drive våre internasjonale flyvninger, for å administrere profilkontoen, for statistikkformål m.m. 

Persondata som deles i SAS-konsernet eller med våre forretningspartnere vil noen ganger bli overført til land som ikke tilhører («EU») eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») og som ikke sørger for et adekvat nivå av beskyttelse for persondata. Slike overføringer vil bli utført i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslover.

Når vi overfører persondata til et land utenfor EU/EØS som ikke har et adekvat nivå av beskyttelse for personlige data, vil vi iverksette passende sikkerhetstiltak, normalt ved å inngå standard kontraktsklausuler som er etablert av Europakommisjonen. Disse standard kontraktsklausuler kan finnes via følgende lenke: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm

Når det ikke foreligger noen adekvansbeslutning fra Europakommisjonen og det heller ikke er etablert passende sikkerhetstiltak i form av kontraktsklausuler som skissert ovenfor, vil vi overføre dine persondata til datterselskaper i SAS-konsernet og til våre forretningspartnere på det rettslige grunnlaget av profilkonto-vilkårene, inkludert de nåværende Retningslinjer for personvern for profilkontoinnehavere. Mer spesifikt vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av at overføringen er nødvendig for at vi kan utføre vilkårene for profilkontoen.

 

Hvem kan jeg snakke med om mine persondata og mine rettigheter?

Scandinavian Airlines System Denmark- Norway-Sweden, et konsortium etablert etter lovene i Danmark, Norge og Sverige, og med hovedkontor i Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, Sverige, er kontrolløren som, alene eller sammen med andre, vil bestemme formålene og midlene for behandling av dine persondata.

SAS er den rettslige enheten som er ansvarlig for persondata i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse, inkludert personvernforordningen (EU-forordning nr. 2016/679).

SAS har utnevnt en personvernansvarlig som støtter SAS med sikring av at medlemmenes persondata blir korrekt behandlet. Du vil kunne kontakte den personvernansvarlige med spørsmål eller anmodninger knyttet til behandlingen av dine persondata, på følgende adresse: dataprotectionofficer@sas.se.

Hvis du har spørsmål om profilkontoen din, henviser vi til kontaktinformasjonen på flysas.com.

 

Hva er mine rettigheter?  

Vi ønsker å være så transparente og tydelige som mulig om hvordan vi behandler dine persondata, og har derfor vært særlig nøye med å illustrere dine rettigheter etter disse Retningslinjene for personvern for profilkontoinnehavere. På profilkontoen din kan du nå ikke bare se og oppdatere dine kontaktdetaljer, men også finne informasjon om dine rettigheter og om vår behandling av persondata lagt ut interaktivt. Ved å navigere og betjene profilkontoen, kan du også enkelt håndheve dine rettigheter.

For eksempel har du rett til å få tilgang til de persondata vi behandler om deg. Du kan enkelt innhente et utdrag av persondataene om deg som vi behandler og finne mer informasjon ved å logge deg inn på din profilkonto.

På samme måte kan du finne mer informasjon om og håndheve også de følgende rettighetene:

Korrigere, oppdatere eller slette opplysninger som er feilaktig eller ufullstendig på profilkontoen din.

Begrense behandlingen av dine personlige data.

Å bli glemt. Retten til å bli glemt betyr at du vil kunne be om at vi sletter alle de persondata vi har samlet inn om deg.

Motta en kopi av persondataene knyttet til deg og informasjon angående vår behandling av dine persondata i et vanlig brukt dataformat og til å overføre – eller få overført, der det er teknisk mulig – de personlige dataene til en annen kontrollør.

Be om at persondata ikke blir brukt for direkte markedsføringsformål.

Innlever en klage til personvernmyndigheten i din jurisdiksjon, som i Norge er Datatilsynet.

Du kan også finne mer informasjon om alle de forskjellige sikringstiltak og tekniske tiltak vi har iverksatt for å beskytte dine data og din rett til personvern og frihet og til å sørge for at vi fullt ut overholder gjeldende personvernlovgivning. 

Hvis du trenger assistanse eller har noen spørsmål angående dine rettigheter, vennligst kontakt vår personvernansvarlige på dataprotectionofficer@sas.se.

Vennligst merk deg at begrensning av behandlingen av dine persondata eller håndheving av din rett til å bli glemt vil bety at vi ikke lenger vil være i stand til å yte deg våre tjenester etter profilkontoen. Behandling av personopplysninger som angitt i denne personvernpolitikken for profilkontoinnehavere er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vilkårene for profilkontoen.

Du kan når som helst bli EuroBonus-medlem ved å klikke på følgende lenke: https://www.sas.se/en/eurobonus/. EuroBonus-programmet tilbyr en rekke enkle, gledelige og personlige tjenester og tilbud, som gjør livet lettere for medlemmene våre.

 

Når kan SAS spørre meg om samtykke? 

I visse situasjoner vil vi ha behov for ditt samtykke for å behandle dine persondata.

For eksempel kan noen av funksjonene og tjenestene knyttet til EuroBonus-medlemskapet også tilbys våre profilkontoinnehavere, avhengig av ditt samtykke. Disse tjenestene innebærer behandling av personopplysninger utover det som angis i denne personvernpolitikken for profilkontoinnehavere. Vi utfører utelukkende slike ekstrafunksjoner og tilhørende ekstrabehandling av personopplysninger dersom vi har fått ditt informerte og spesifikke samtykke.

Derfor kan vi be om ditt samtykke til å f.eks. behandle personopplysninger for å bedre forstå behovene og preferansene dine, f.eks. for profiloppretting, for å bruke informasjon i informasjonskapsler eller for å automatisk fylle inn bestillingsskjemaer med kontaktopplysningene dine, medreisende, pass- og betalingsdata osv., for å gjøre det raskere og enklere å bruke tjenestene våre.

Vi kan også be om ditt samtykke til å bruke post, mobiltelefon, SMS, MMS, e-post, sosiale medier og andre digitale kanaler til å sende reklamekommunikasjon til deg om våre eller våre samarbeidspartneres produkter og tjenester.

Forutsatt at du samtykker i bruk av informasjonskapsler på vår nettside eller applikasjonen, kan vi også be om ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine, for å kunne analysere adferden din på nett og dermed f.eks. identifisere hvilke reisemål du er interessert i. Vennligst les mer om vår bruk av informasjonskapsler i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

Denne personvernpolitikken for profilkontoinnehavere ble sist oppdatert 13. mars 2018.