Bruksvilkår for nettsiden

Dette informasjonsvarselet regulerer bruksvilkårene for SAS' nettside og applikasjoner.
Les disse bruksvilkårene nøye før du bruker denne nettsiden.

Innholdet og informasjonen på dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, pris og tilgjengelighet for reisetjenester), samt infrastrukturen og oppsettet (inkludert, uten begrensning, underliggende programvarekode og -data) som brukes til å levere slikt innhold og informasjon, tilhører oss og våre leverandører og tilbydere.

Følgelig, som vilkår for bruk av nettstedet, godtar du å ikke bruke nettstedet eller dets innhold eller informasjon til kommersielle formål (direkte eller indirekte).

Du kan ta begrensede kopier av reiseplanen (og tilhørende dokumenter) for reiser eller tjenester kjøpt gjennom dette nettstedet, men du godtar å ikke endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, gjengi, publisere, lisensiere, opprette avledede verk fra, videreføre, selge eller videreselge informasjon du får gjennom nettstedet.

I tillegg, uansett hvorvidt du har et kommersielt formål eller ikke, godtar du å ikke:

(i) oppnå tilgang til, overvåke eller kopiere noe innhold eller informasjon på nettstedet ved hjelp av robot-, spider- eller scraper-programvare eller andre automatiserte metoder, eller noen manuelle prosesser til noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss;

(ii) bryte begrensningene av tilleggsdata for robotekskludering på nettstedet eller forbigå eller omgå andre tiltak som skal forhindre eller begrense tilgang til nettstedet;

(iii) utføre handlinger som, etter vårt eget skjønn, påtvinger eller kan påtvinge infrastrukturen en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning;

(iv) dyplenke til deler av nettsiden (inkludert, uten begrensning, kjøpsbanen for reisetjenester) til noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss; eller

(v) publisere, formidle, selge, gi tilgang til eller på annen måte bruke informasjon fra nettsiden vår på nettsiden eller plattformen din eller på nettsiden eller plattformen til en tredjepart, inkludert informasjon om rutene, billettene og prisene våre for flyvninger eller kuponger, uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss.

Bruk av automatiserte metoder eller programvare for å kopiere, ekstrahere, skrape eller selge data fra denne nettsiden for kommersielle formål, inkludert for å videreselge våre flybilletter eller kuponger (helt eller delvis), er forbudt. Vi forbeholder oss retten til, uten ytterligere varsel, å foreta alle nødvendige handlinger i tilfelle uautorisert bruk av nettsiden vår av noe slag. Slike handlinger kan omfatte kansellering av reisen din, nektet tilgang til nettsiden vår eller rettslige tiltak.

Vi kan forbedre, endre eller legge ned nettstedet når som helst og uten varsel. Vi kan også endre disse vilkårene når som helst, og slike endringer trer øyeblikkelig i kraft når de endrede vilkårene publiseres på nettstedet.
Vi kan koble til andre nettsteder på internettet på dette nettstedet, men vi er ikke ansvarlig for innholdet og informasjonen som finnes på slike nettsteder på internettet.