Corporate Sustainability Program

På grunn av dette øker vi farten i samarbeidet med bedriftskunder for økt forbruk av bærekraftig flydrivstoff. Hvis bedriftskunder og fraktkunder blir med i bærekraftsordningen for bedrifter, får de redusert utslipp (omfang 3) fra luftfart eller transport. Vi hilser alle bedriftskunder og fraktkunder velkommen om bord på veien mot bærekraftig luftfart.

SAS tjener ikke penger på salg av biodrivstoff. Alt av biodrivstoff som selges av SAS legges til mengden av biodrivstoff vi alt har forpliktet oss til å kjøpe.

Detaljer og informasjon

Sammenlignet med fossile drivstoffer har bærekraftig flydrivstoff langt mindre miljøskadelig CO2-utslipp. Det gjelder i alle stadier av produktets levetid. Bærekraftig flydrivstoff (SAF) , som f.eks biodrivstoff, er fly-drivstoff som er basert på oljeavlinger eller biomasse, inkludert oljedodre, jatropha, alger, animalske oljer, fett og ulike typer kullbaserte kilder som avfall fra industri, husholdninger, jordbruk, skogbruk og papirfabrikker.

Hva slags SAF bruker SAS?

SAS bruker biodrivstoff fra Hydrotreated Esters and Fatty Acids (HEFA). Dette er et fornybart dieseldrivstoff som kan produseres fra et bredt utvalg av vegetabilske oljer og fett. SAS har strenge kriterier når det gjelder SAF. Det er f.eks produsert av råmaterialer som krever så små landområder som mulig, og som ikke påvirker den generelle tilgjengeligheten av avlinger som brukes i matproduksjon. SAS aksepterer ikke avfall fra palmeoljeproduksjon som råmateriale.

Kan SAF erstatte fossilt flydrivstoff?

Sertifisert SAF for bruk i kommersiell luftfart er regulert under ekstremt strenge spesifikasjoner. Når vi velger SAF, reduseres CO₂-utslippet. Det skjer uten at det trengs betydelige fornyelser når det gjelder maskiner og systemer for forsyning av drivstoff. SAFs kjemiske og fysiske egenskaper er nesten identiske med dem du forbinder med fossilt flydrivstoff. Det betyr at de blandes uten fare for sikkerhet. I følge forskrifter for kommersiell luftfart er dagens krav at SAF skal blandes med fossilt flydrivstoff med maksimalt halvparten av innholdet. For øyeblikket tankes SAF på flyplassene i Stockholm og Oslo.

Hva skjer nå?

Det er begrenset tilgang til SAF i dag. Med det gjøres imidlertid store investeringer i utviklingen av SAF for å sikre at produksjonen vokser betydelig. For eksempel bidrar samarbeidet mellom SAS og det svenske energiselskapet Preem til en felles utvikling av syntetisk SAF med SAS, Vattenfall, Shell og Lanzatech. SAS sponser prosjektet Green Fuels for Denmark, og det er Ørsted som leder det. Prosjektet satser på produksjon av elektrisk flydrivstoff, og da ved hjelp av vindkraft.

EcoVadis, som er et uavhengig CSR-vurderingsbyrå, vurderer selskapsrangeringer etter 21 kriterier i fire forskjellige miljøtemaer: rettferdige arbeidspraksiser, arbeids- og menneskerettigheter, etikk og bærekraftig innkjøp. CSR-vurderingsmetodikken dekker 190 kjøpskategorier, 155 land og 21 CSR-indikatorer. Metodikken er også bygget på internasjonale CSR-standarder, inkludert Global Reporting Initiative, FNs Global Compact og ISO 26000.

SAS er også sertifisert i henhold til ISO 14001:2015, som vi har vært siden 2010. ISO 14001 er en internasjonal standard som spesifiserer krav til effektiv styring, integrering og rapportering av miljøytelsen til et selskap. For å være i samsvar med ISO 14001: 2015 må selskaper oppfylle disse høye kravene. Ved SAS har vi kontinuerlig vist at vi kan leve opp til disse.

Mer om ISO 14001

SAS-rapporten om bærekraft er tilgjengelig på SAS Group

Ta kontakt med din salgsrepresentant for SAS hvis selskapet ditt har en. Ellers kan du ringe SAS Corporate Sales Center for mer informasjon og hvordan du kan fortsette.

Kontakt oss