søk

FORSLAG

  • loader Ikke noe mer innhold å vise

Your reason to travel is our reason to fly more sustainably

Pandemien påvirker det globale samfunnet og selvfølgelig oss i SAS. I denne perioden har vi et begrenset tilbud, men det betyr ikke at ambisjonene våre for bærekraftige reiser har endret seg. Tvert imot.

Det er vanskelig å spå hvordan pandemien vil påvirke oss, og derfor har vi valgt å ikke endre innholdet i hver del for øyeblikket. Hvis du har spørsmål om bærekraftarbeidet vårt slik det ser ut nå under den pågående pandemien, kan du gjerne kontakte oss på environment@sas.se.

SAS begynte å rapportere om bærekraftarbeidet sitt i eksterne revisjonsrapporter i 1996. Du finner alle rapportene på SAS Group.

Den nyeste rapporten finner du her: SAS Groups bærekraftrapport for 2020.

 

Vi står foran store felles utfordringer når det gjelder vår globale klima- og miljøpåvirkning. SAS tar selvfølgelig sin del av ansvaret og arbeider for at vi også i fremtiden skal kunne reise, møtes og oppleve andre kulturer.

Hver del av SAS blir preget av arbeidet for et mer bærekraftig reiseliv. Fra jakten på innovative, tekniske løsninger, til de små viktige forbedringene i hverdagen. Vi tar sammen mange skritt i riktig retning. Derfor har vi i SAS startet en rekke ulike prosjekter og initiativer for å gjøre våre reiser mer bærekraftige. Du kan lese om noen av dem på denne siden.

På vei mot en mer bærekraftig reise

Det er bare ved å sette ambisiøse mål at vi kan oppnå endring. SAS har derfor satt en rekke ambisiøse mål som vi jobber hardt for å oppnå, både på kort og lang sikt.

Vi jobber hardt for å redusere vekten ombord, forbedre og vurdere alle forbruksvarer ombord, men de største investeringene er i nye, moderne og energieffektive fly. I tillegg undertegnet SAS og Airbus en intensjonsavtale i 2019 om forskning i utvikling av fly drevet av elektrisitet. Det er første gang et flyselskap har startet et prosjekt sammen med en flyprodusent for å introdusere elektriske fly til kommersiell bruk i storskala. Samarbeid med for eksempel Preem og Air BP vil bety at det er tilgang til mer biodrivstoff, noe som gir omkring 80 prosent mindre klimapåvirkende karbondioksid enn fossilt brennstoff.

Det langsiktige målet er en klimanøytral flytrafikk.

På veien dit, har vi i SAS en rekke milepæler.

For å gi noen eksempler:

Innen 2025 vil vi ha redusert de totale klimapåvirkende CO2-utslippene med 25 prosent sammenlignet med 2005.

  • I 2030 vil andelen drivstoff som tilsvarer vår innenrikstrafikk i Skandinavia (2019: 17 prosent), bli drevet av biodrivstoff.
  • I 2030 vil støyen ha blitt redusert med 50 prosent sammenlignet med 2010.
  • Innen 2050 vil vi ha redusert våre klimapåvirkende CO2-utslipp med mer enn 50 prosent sammenlignet med 2005. Dette er et mål som er mer ambisiøst enn det som er satt av IATA, International Air Transport

Bærekraftig matemballasje om bord

I SAS jobber vi hele tiden for å gjøre produktet og tilbudet vårt mer bærekraftig. Det gjør vi blant annet ved å erstatte materialene med mer bærekraftige varianter og fjerne dem der de ikke trengs. Den nye smarte og bærekraftige designen til New Nordic by SAS-kuben sparer opptil 51 tonn med plast i året. Dette er ett av mange viktige skritt for å nå målet om 100 prosent bærekraftige materialer i kundetilbudet vårt innen 2030.

Reisende med SAS kan kjøpe biodrivstoff

Vi utvikler kontinuerlig mer bærekraftige produkter og tjenester. Siden juni 2019 har vi invitert våre reisende til å være med på overgangen til en mer bærekraftig måte å reise på ved muligheten til å kjøpe biodrivstoff. Når du bestiller din neste reise, er det enkelt å kjøpe biodrivstoff og på den måten bidra til å redusere klimaeffekten av CO2-utslipp med opptil 80 prosent, sammenlignet med konvensjonelt fossilt brennstoff.

Nye og mer effektive fly

SAS foretar store investeringer i nye fly. Det betyr mer behagelige reiser, men først og fremst reduserer det klimapåvirkende utslipp betydelig.

SAS og Airbus utvikler elfly sammen

SAS har i årtier arbeidet for å redusere miljøpåvirkningen når våre reisende flyr med oss. I mai 2019 tok vi et historisk skritt ved å starte et samarbeid med flyprodusenten Airbus med målet å skape forutsetninger for el- og hybridteknikk for kommersielle fly i storskala.

Biodrivstoff, veien til fossilfri reise

Å bruke biodrivstoff i flyene våre, er en effektiv måte å redusere klimagassutslippene man får med eksisterende fly. I SAS bruker vi for tiden 100 tonn biobrensel hvert år. Med tanke på vårt årlige forbruk, er dette et lite volum som vi vil øke betydelig. Det gjør vi blant annet via et samarbeid med våre eksisterende og fremtidige drivstoffleverandører. To eksempler er AirBP og Preem.

Karbondioksidkompensering for de utslippene vi ennå ikke kan takle med dagens teknologi

SAS har et mål om å redusere CO2-utslipp med 25 prosent innen 2025. Innen 2030 er målet at alle innenlandsflygninger med SAS i Skandinavia drives av biodrivstoff. Siden høsten 2019 har vi fjernet taxfree-salg om bord for å redusere vekt og drivstofforbruk, som til sist reduserer utslipp.

Tørrvask – en god nyhet for miljøet

Det er viktig at vi holder flyene våre rene, men ikke på bekostning av miljøet. Derfor har vi innført en ny, mer miljømessig bærekraftig måte å vaske flyflåten på. Det betyr at vi nå kan bruke så lite som 60 liter vann til å vaske et helt fly.

Vekt – hver kilo teller

Det er egentlig ganske enkelt. Jo færre kilo vi må transportere, jo mindre drivstoff bruker vi. I SAS jobber vi hver dag for å finne løsninger for å redusere vekten ombord i våre fly.


Bærekraft er en viktig del av SAS

Vi tror at luftfart spiller en viktig rolle i samfunnet ved å knytte sammen lokalsamfunn, kulturer og mennesker på en tidseffektiv måte. Derfor må vi gjøre flyreiser mer bærekraftige ved å redusere klimapåvirkningen vår og øke påvirkningen vi har i samfunnet. I Skandinavia er vi lidenskapelig opptatt av bærekraft, noe som motiverer oss til å overgå klimamålene fra IATA på vår reise mot bærekraft. Hvert bærekraftige tiltak teller. Steg for steg.

EuroBonus-medlemmer ligger et bærekraftig steg foran


Våre kunder vet hvor magisk det kan være å reise til nye steder, lære noe nytt og å utforske nye kulturer – samtidig deler de et felles ønske om mer bærekraftige flyreiser.
Som et skritt mot mer ansvarlig reising og som et unikt tilbud til vårt EuroBonus-fellesskap, vil SAS tilby karbonkvoter (CO2-kvoter) for alle EuroBonus-medlemmers reiser på SAS-flygninger fra den 1/2 2019. Hvis du ikke er EuroBonus-medlem allerede, er dette tidspunktet å bli det på.


I SAS har vi vært opptatt av å redusere vår negative innvirkning på miljøet i lang tid, og hver handling på denne reisen teller – både liten og stor. Vi investerer i nye fly som reduserer utslipp, teknologisk innovasjon og smarte løsninger. Vi streber etter å være i teten blant flyselskaper når det gjelder bærekraft, og CO2-kvoter er ett av mange steg på denne reisen. Ungdomsbilletter inkluderer allerede gratis CO2-kvoter, og akkurat som før kan kundene velge å betale for CO2-kvoter.

Mål

«… vi satte et nytt mål om å redusere vårt totale karbonutslipp med 25 % innen 2030 sammenlignet med baseåret 2005 … vi antar at rundt halvparten av disse reduksjonene vil oppnås ved hjelp av fornyelser i flåten og andre forbedringer, og resten ved bruk av biodiesel»

oppnåelser

  • 13,3 % reduksjon i CO2-utslipp per passasjerkilometer siden 2010
  • 1,4 % reduksjon i CO2-utslipp per passasjerkilometer siden FY2017
  • 15–18 % lavere utslipp med det nye A320neo-flyet sammenlignet med flyet det erstatter.
  • 23+ år med bærekraftrapportering
     

SAS Groups bærekraftrapport -2017-2018 (engelsk)

Flåtefornyelse

En stor del av SAS sin strategi er å erstatte eldre fly med nyere fly, som er viktig når man skal redusere utslipp og med tanke på å oppnå våre ambisiøse mål for bærekraft. A320neo-flyet som ble introdusert i 2018 reduserer bensinforbruket og tilhørende utslipp med omtrent 15–18 % sammenlignet med flyet det erstatter.

Airbus 320neo, som skal brukes på korte flygninger, har større motorer og sharklet-vinger og er det mest miljøvennlige alternativet for slike distanser. Neo-flyet er stillere enn noen gang, og kabinene har stemningsbelysning for å gi deg en overlegen opplevelse sammenlignet med klassiske Airbus-fly.

SAS sin strategi er å erstatte eldre fly med nyere fly

Biodrivstoff 

Innen 2030 har vi også som mål å bruke biobasert flydrivstoff som tilsvarer vårt totalforbruk for innenlandsflygninger. For å legge til rette for utviklingen av biodrivstoff i stor skala, skrev vi under på en intensjonsavtale med Preem for å potensielt levere 10–12 % av vårt totale drivstoffbehov innen 2023.

Luftfart utgjør rundt 2 % av verdens totale utslipp av karbondioksid. 

SAS får regelmessige leveringer av biodrivstoff fra AirBP, og flyselskapet har skrevet under på en intensjonsavtale om potensielle biodrivstoff-leveringer i fremtiden med drivstoffleverandøren Preem.

Bærekraftig flydrivstoff

CO2-kompensasjon

Karbonkvote-programmet er ett av flere initiativer fra SAS som handler om miljø og bærekraft og som fokuserer på å redusere utslipp.

SAS har CO2-kompensering for alle våre egne forretningsreiser, alle ungdomsbilletter og alle våre EuroBonus-medlemmers reiser på SAS-flygninger, og tilbyr alle andre passasjerer muligheten til å gjøre det samme.

SAS sine karbonkvoter håndteres av selskapets partner, Natural Capital Partners, et selskap som fokuserer på fornybar energi.

SAS har også slått seg sammen med andre organisasjoner, deriblant det svenske slalåmlandslaget, som vil kompensere for karbonforbruket sitt ved å kjøpe biodrivstoff når de reiser. 

Mer informasjon om hvordan du regner ut utslippene dine