Retningslinjer for personvern for Eurobonus-medlemmer

Denne informasjonsmeldingen oppsummerer Retningslinjer for personvern for EuroBonus-medlemmer.

Retningslinjer for personvern for Eurobonus-medlemmer: Oppsummering

Gjeldende fra: 25. januar 2022

Som medlem av EuroBonus-programmet, inviterer vi deg til å bli en del av EuroBonus-fellesskapet og oppleve et stort utvalg av enkle, morsomme og personlig tilpassede tjenester som hjelper til å gjøre livet ditt enklere. Vårt mål er å bli kjent med deg, slik at vi kan gi deg skreddersydde tilbud og tjenester som er virkelig nyttige for deg, og filtrere bort de som bare tar opp plass og tid.

Medlemskap i EuroBonus-programmet krever derfor at vi behandler dine persondata. Disse Retningslinjene for personvern for EuroBonus-medlemmer er en integrert del av EuroBonus-vilkårene.

Skulle du ikke ønske å bli EuroBonus-medlem eller hvis du vil avslutte medlemskapet, er du velkommen til å bruke SAS-nettsiden eller SAS-mobilappen til å bestille flybilletter osv. som en vanlig besøkende eller ved å bruke en profilkonto. Se SAS’vilkår og betingelser for profilkontoerog SAS’ retningslinjer for personvern for profilkontoinnehavere.

Airstair 3 AB, med firma-ID-nummer 559224-9782, under endring av navn til SAS EuroBonus AB («EB»), og Scandinavian Airlines System Danmark-Norge-Sverige, et konsortium etablert etter lovene i Danmark, Norge og Sverige, med hovedkontor på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, Sverige («SAS»), vil i fellesskap avgjøre formålene og metodene for behandling av personopplysningene dine som såkalte felles behandlingsansvarlige innen betydningen av artikkel 26 personvernforordningen (GDPR) (EU-forordning nr. 2016/679). For dette formål har EB og SAS inngått en avtale om felles behandlingsansvar.

EB og SAS er felles behandlingsansvarlige (heretter «vi» eller «oss») og er opptatt av å sikre personvernet ditt. Vi vil kun behandle personopplysningene dine som beskrevet i disse retningslinjer for personvern for EuroBonus-medlemmer.

Vi vil nedenfor forklare hvordan vi innsamler, bruker, overfører, lagrer eller på andre måter behandler persondata knyttet til deg som medlem av vårt EuroBonus-program. Vårt mål er å være så tydelige, transparente og åpenhjertige som mulig. Men du må ikke nøle med å kontakte oss dersom du fortsatt skulle ha noen spørsmål om hvordan vi behandler dine persondata.

Persondata betyr alle opplysninger knyttet til deg som en fysisk person og som kan være grunnlag for å identifisere deg, direkte eller indirekte, så som ditt navn eller foto.
Vi anerkjenner at spesielle kategorier av informasjon, så som data som avslører etnisk opprinnelse, religiøs tro eller helseopplysninger, er særlig sensitive. Vi vil bare innsamle og bruke slike sensitive data når det er strengt nødvendig. For eksempel er det viktig for oss å vite om du er høygravid eller trenger rullestol for å komme inn i flyet.

Behandling av persondata betyr alt arbeid eller sett av tiltak som utføres på persondata, enten gjennom automatiske metoder eller ikke. Alle tiltak som utføres på persondata, fra innsamling og lagring til endring, bruk eller offentliggjøring utgjør dermed «behandling».

Vilkår og betingelser for EuroBonus

Grunnlaget for og formålet med EuroBonus-programmet er at du skal opptjene poeng og fordeler på dine aktiviteter hos oss og at vi skal gi deg et spekter av enkle, nyttige og personlig tilpassede tjenester og tilbud. Vi er engasjert i å bli kjent med deg slik at vi kan levere best mulig individualiserte reiser og livsstiltilbud og funksjoner, og for fortsatt å forbedre vårt EuroBonus-program.

For å sette oss i stand til å oppfylle dette løftet, er det nødvendig at vi behandler data som gjelder deg som person. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er således de vilkårene og betingelsene for EuroBonus som regulerer forholdet mellom EB og deg som EuroBonus-medlem. Vi har nedenfor listet opp de ulike typer persondata vi vil eller vil kunne behandle for å oppfylle våre krav etter EuroBonus-vilkårene. Med andre ord, vi vil kun behandle de data som er nødvendig for å oppfylle vår del av EuroBonus-vilkårene.

Du står selvsagt fritt til å avslutte EuroBonus-medlemskapet når som helst. Du kan også begrense behandlingen av dine persondata, eller be oss om å korrigere eller slette visse data. Vi vil begrense behandlingen av dine persondata, oppdatere eller slette persondata i samsvar med dette. Du bør imidlertid merke deg at begrensning av behandling av persondata eller sletting av persondata medfører opphør av EuroBonus-medlemskapet, da vi ikke lenger vil være i stand til å levere deg våre tjenester i EuroBonus-programmet. For mer informasjon, vennligst se dine rettigheter nedenfor.

Vi vil behandle persondataene dine når vi er underlagt en rettslig forpliktelse til å gjøre det, for eksempel når vi er forpliktet til å levere opplysninger til offentlige myndigheter eller vi er underlagt en rettskjennelse.

Vi vil behandle persondata på grunnlag av våre legitime interesser for å forebygge, undersøke eller rapportere tilfeller av bedrageri eller sikkerhetsproblemer og for å samarbeide med rettshåndhevende myndigheter.

For å være i stand til å gi deg EuroBonus-medlemskapet slik vi har lovet, vil vi samle inn og behandle følgende data om deg. Vi samler bare inn de data vi trenger for å levere på våre løfter i henhold til EuroBonus-medlemskapet.

 • De opplysninger du gir når du søker om EuroBonus-medlemskap og/eller oppdaterer din EuroBonus-konto, f.eks. navn, kjønn, fødselsdag, adresse, bostedsland og medlemskapsnivå.

 • Detaljer angående dine reiser, f.eks. reisens opprinnelse og destinasjon, fraktfører, billettyper, lounge-besøk, innsjekket bagasje, kjøp av ekstra bagasje, forhåndsbestilte måltider, flyseter eller oppgraderinger, oppholdenes varighet, tidspunkt for kjøp og beløp betalt.

 • Detaljer som innsamles av EBs og SAS sine forretningspartnere («våre forretningspartnere») angående kjøpene dine, flytransport, hoteller og/eller kjøp av bilutleietjenester. For eksempel, destinasjon for turen, oppholdets varighet, navn og beliggenhet for hotellet, romtype, bil som er leid, leietid, tidspunkt for kjøp og beløp betalt.

 • Data om andre kjøp eller aktiviteter som gir deg rett til å opptjene eller bruke EuroBonus-poeng i våre forretningspartneres fysiske butikker eller online-butikker, så som gjenstander som er kjøpt, tidspunkt for kjøp og beløp betalt.

 • Demografiske data innhentet fra våre forretningspartnere, inkludert data om eierskap til bolig, medlemmer av husstanden og eierskap til kjøretøy.

 • Offentlig tilgjengelige data innhentet fra eksterne kilder, så som informasjon i offentlige myndigheters registre, skatteoppgjør, LinkedIn og nyhetsartikler.

 • Hvis du godtar våre og SAS sine informasjonskapsler (se SAS’ retningslinjer for informasjonskapsler), data om din internettatferd slik den registreres av f.eks. informasjonskapsler, Adobe Analytics og Google Analytics på SAS-nettsiden eller i SAS-appen, f.eks. om hvilke begreper du søker etter, lengde på besøk, hvilke destinasjoner som er av interesse for deg og hvilke lenker/overskrifter du klikker på. Ved å bruke medlems-ID kan vi spore og henvende oss til medlemmer med forslag og annonser over ulike enheter så som medlemmenes mobil-enheter og datamaskiner. Vi kan også hjelpe deg med å huske ditt siste søk.

 • Opplysninger om kundepleie og reise uregelmessigheter så som forsinkede eller kansellerte flygninger, tapt bagasje og klager, refusjoner, og kompensasjon betalt.

 • Persondata opprettet av oss som resultat av vår analyse av ovenstående data, så som kundesegmenter, score og profiler etablert for deg med sikte på f.eks. å tilpasse vår kommunikasjon, evaluere dine pris- og produktpreferanser eller forutsi hvilke hjelpetjenester du kan være interessert i.

Det grunnleggende målet for vårt EuroBonus-program er å bli kjent med våre medlemmer slik at vi kan tilby deg det best mulige utvalget av nyttige og personlige reise- og livsstiltjenester og tilbud. For å levere på dette løftet er det nødvendig at vi behandler persondata om deg slik som beskrevet i avsnittet ovenfor.

Nærmere bestemt vil vi behandle dine persondata for følgende formål:

Din medlemskapskonto, dine bestillinger og reiser:

 • Administrere ditt EuroBonus-medlemskap, poeng opptjent og brukt samt oppdatere dine kontaktdetaljer og kansellere EuroBonus-kontoene til avdøde medlemmer.

 • Forvalte og gjennomføre dine bestillinger, kjøp, rabatter og flygninger. Hvis du har valgt å motta e-poster fra oss, vil vi også sende deg et sammendrag av relevante reiseopplysninger, f.eks. flygningsplan og bagasje inkludert, før din avreise. Dette sammendraget vil også gi deg relevante tilbud og fordeler relatert til din kommende reise, f.eks. angående lounge-adgang eller bagasje.

  Forbedring av våre produkter, tjenester, funksjoner og kommunikasjon:

 • Bearbeide, på et aggregert nivå, alle reservasjoner og totale salgsinntekter med sikte på å optimalisere for eksempel flygningsnettverket og prisfastsettingen.

 • Analysere hvordan du samler opp og bruker dine EuroBonus-poeng, og hvilke produkter og tjenester du bestemmer deg for å kjøpe og hvordan, slik at vi kan skape mer skreddersydde og relevante tilbud for og aktiviteter alene eller sammen med våre forretningspartnere.

 • Beregne den årlige inntekten fra hvert EuroBonus-medlem for å belønne lojale kunder. Basert på deres livsstil og preferanser, også organisere og sende ut invitasjoner til eksklusive arrangementer og aktiviteter.

 • Strømlinjeforme vår kommunikasjon med deg og minimalisere søppelpost f.eks. ved å registrere om du ikke åpner våre e-poster, analysere hvilke emner som er av interesse og administrere anmodninger om ikke lenger å motta slike e-poster. Vi bruker også dataene til å fjerne unødvendig informasjon, f.eks. tilbud om kjøp av ekstra bagasje hvis du allerede har gjort det.

 • Identifisere våre medlemmer i den totale reisekjeden og tilby relevante reisefordeler og informasjonstjenester. Basert på dine opplysninger om flygningsplan vil vi for eksempel kunne gi deg informasjon om lokale togavganger fra destinasjonsflyplassen.

 • Undersøke hvilke funksjoner og tjenester i SAS-appen og på nettsiden til EB/SAS som er velbrukt og hvilke som ikke er det, og bruke disse opplysningene til å kontinuerlig forbedre og tilrettelegge for din bruk av våre plattformer og tjenester.

 • Gjøre det mulig for SAS sine flymannskap, bakkeoperasjoner, kundeservice og annet relevant SAS-personell å identifisere medlemsnivået ditt for å gi deg tilknyttede fordeler om bord og på bakken. Vi ønsker f.eks. å belønne lojale medlemmer ved å dirigere/automatisere setevalgprosessen mot ditt foretrukne sete.

 • Analysere i hvilken utstrekning våre medlemmer på ulike medlemskapsnivåer faktisk gjør bruk av sine tilknyttede fordeler. For eksempel, forstå når og under hvilke omstendigheter SAS-loungen er av interesse for deg for å optimalisere våre medlemmers loungebesøk.

Bli kjent med deg og personlig tilpasse våre meldinger, service og tilbud:

 • Samle opp statistiske data om behov, preferanser, kjøpsatferd og kjøpekraft i kjøp av våre forretningspartneres produkter og tjenester, og analysere og anvende disse data for å strømlinjeforme og personlig tilpasse de tilbud og tjenester vi leverer til våre medlemmer på individuelt nivå.

 • Skape verdi i EuroBonus-programmet og forstå dine preferanser, behov og (online)-atferd og lage profil på deg som grunnlag for etablering av personlig tilpassede tilbud og tjenester. Ved å bruke forutsigelsesmodeller og score, forsøker vi å forstå hvilke medlemmer som er tilbøyelig til å verdsette hvilke produkter og tjenester og deretter markere relevante produkter og tjenester for disse medlemmene.

 • Undersøke og generalisere behov, preferanser, kjøpsatferd og kjøpekraft for å forstå kundenes atferd og segmenter. For eksempel analyserer vi hva andre kunder er tilbøyelig til å kjøpe avhengig av ulike kjennetegn (f.eks. når de bestilte sin tur, når de skal reise, hvor lenge de er borte) og forsøke å forutsi hvilke produkter eller tjenester du kan være interessert i å kjøpe basert på andre kunders atferd. Disse modellene og analysene blir noen ganger utført på våre vegne av tjenesteleverandører som arbeider på kontrakt for oss.

 • Forbedre EBs og SAS sin evne til å gi bedre personlig tilpasset service i EBs og SAS sine kundeserviceavdelinger. For eksempel vil opplysninger om nylige fly-uregelmessigheter du har opplevd gjøre det mulig for EB og SAS å forutse hva din telefonoppringning til kundeservice vil kunne dreie seg om og finne en løsning eller tildele en kompensasjon.

 • Følge opp betalte mediekampanjer, så som informasjon om inntrykk, klikk og omregningskurser, for å analysere og opprette plattformer for kommunikasjon. Vi overvåker våre kampanjer både på aggregert og individuelt nivå (forutsatt at informasjonskapsler er godtatt) og innhenter persondata fra en rekke kilder, f.eks. Facebook og Google.

Informasjonskapsler og internettatferd:

Forutsatt at du samtykker i bruken av informasjonskapsler på nettsidene eller appene til EB og SAS, vil vi også behandle personopplysningene dine med sikte på å:

 • Samle inn, lagre og studere internettatferd alene eller slått sammen med andre personopplysninger fra SAS-kundedatabasen, med sikte på å identifisere f.eks. destinasjoner du kan være interessert i. Vi utbygger SAS-kundedatabasen med disse opplysningene fra f.eks. informasjonskapsler og Google Analytics. Omvendt utbygger vi våre nettdata med informasjon fra SAS-kundedatabasen. Vi bruker disse opplysningene til f.eks. å gi deg målrettede tilbud angående denne destinasjonen ved å plassere bannere og andre annonser på nettsiden og appen til SAS samt på eksterne mediekanaler som Facebook og Google.

Les mer om vår og SAS’ bruk av informasjonskapsler i SAS’ retningslinjer for informasjonskapsler.

Profilbygging betyr enhver form for automatisert behandling av persondata med sikte på å evaluere, analysere eller forutsi aspekter vedrørende noens personlige preferanser, interesser, atferd, lokasjon eller bevegelser. Kort fortalt er det den analysen vi utfører på dine persondata for bedre å forstå hvilke typer produkter, tjenester, kommunikasjonskanaler og funksjoner du verdsetter og hvilke ikke. Oppfyllelsen av mange av våre formål ovenfor krever ulike grader av profilutarbeiding, fra det å plassere medlemmer i forskjellige segmenter til det å utarbeide mer dyptgående prognosescore for visse kategorier av atferd og preferanser.

Automatisert beslutningstaking foreligger når resultatene av profilutarbeiding leder til en beslutning basert utelukkende på automatisert bearbeiding som produserer en rettslig virkning for deg eller påvirker deg på lignende måte. For eksempel, vår analyse av medlemmenes ulike medlemskapsnivåer, kjøpekraft og foretrukne reiseklasse vil kunne resultere i at differensierte tilbud, med hensyn til pris og komfortnivå, blir sendt til disse medlemmene angående ikke bare flygningene, men også hotellene eller leiebilene.

Logikken bak slik behandling er således å bruke tilgjengelige teknologier ikke bare for å analysere behov og preferanser, men også for å produsere ulike virkninger basert på disse behovene og preferansene. Når disse virkningene har rettslig tyngde eller ellers er betydningsfulle for deg som medlem, vil behandlingen kunne utgjøre automatisert beslutningstaking og vil bare forekomme under forutsetning av ditt samtykke, med mindre behandlingen er nødvendig for at EB skal kunne utføre vilkårene og betingelsene for EuroBonus.

Persondataene blir innhentet fra mange forskjellige kilder.

De fleste av de personopplysninger vi har om deg vil stamme fra deg direkte, f.eks. fra din etablering av en EuroBonus-konto eller ditt kjøp av flygninger og aktiviteter gjennom SAS-appen eller nettsiden til EB/SAS. På tilsvarende måte innhenter vi informasjon fra deg når du bestemmer deg for å bruke ditt EuroBonus-kort eller dine poeng, eller når du velger å benytte andre tilbud og tjenester.

I tillegg innhenter vi persondata fra deg fra følgende kilder.

 • EB og SAS sine ulike avdelinger og salgspunkter i flyselskaper, som informasjon om loungebesøk og kundepleiekontakter.

 • Våre forretningspartnere, f.eks. data om hotellreservasjoner og leiebilbestillinger fra reisebyråer, og data om kjøp for oppsamling eller bruk av EuroBonus-poeng.

 • Informasjonskapsler som du godtar og programmer så som Google Analytics, Google Customer Match, Facebook Custom Audience, Adobe Analytics f.eks. sporer og innhenter data om din internettatferd.

 • Vi skaper «nye» persondata basert på de data som innhentes fra de ovennevnte kildene, i form av prognosescore og profiler/segmenter. Disse modellene og analysene blir noen ganger utført på våre vegne av tjenesteleverandører som arbeider på kontrakt for oss. For eksempel bruker vi en kundesegmentering kalt Mosaic.

 • Offentlig tilgjengelige data innhentet fra eksterne kilder, så som informasjon i offentlige myndigheters registre, skatteoppgjør, LinkedIn og nyhetsartikler.

Vi beholder bare persondata for så lang tid det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser etter disse EuroBonus-vilkårene.

Siden reiser og hotellopphold typisk varierer mellom årstidene og ikke er hverdagskjøp for de fleste fritidsreisende, har vi behov for å lagre våre medlemmers persondata for at våre analyser av dine behov og preferanser – og våre beslutninger om tilbud og tjenester – skal være meningsfulle. Persondata angående kjøp av reiser, hotell og billeie og andre kjøp vil derfor bli behandlet for de formål som beskrives i disse Retningslinjer for personvern for EuroBonus-medlemmer i tre år fra den dato de først ble samlet inn eller deretter oppdatert.

Hvis du har godtatt informasjonskapsler, vil persondata som er innhentet gjennom Google Analytics bli lagret i tre år. Persondata innhentet gjennom Adobe Analytics vil bli lagret i to år. Å ha historiske data hjelper oss til bedre å forstå din adferd og interaksjon med oss, og en treårsperiode er nødvendig for å skaffe en god nok database for statistisk analyse. Bruk av data for analytiske prognose- og persontilpasningsformål hjelper oss derfor med å tilpasse våre produkter og tjenester til dine behov.

Personopplysninger blir delt mellom datterselskaper i SAS-konsernet for å styre og drive SAS sine internasjonale flygninger, EuroBonus-poengsystemet, EuroBonus-kontoer og medlemsinformasjon fra EuroBonus-medlemmer internasjonalt.

Persondata blir delt med våre forretningspartnere for å koordinere spesielle tilbud og aktiviteter. For eksempel samarbeider og utveksler vi persondata med reisebyråer for å analysere din atferd og preferanser angående, blant annet, hoteller og leiebiler, for å være i stand til å gi deg relevante hotell- og leiebiltilbud.

Vi slår også sammen persondata innsamlet av oss med persondata innhentet fra våre forretningspartnere og eksterne kilder.

Persondata som deles i SAS-konsernet eller med våre forretningspartnere vil noen ganger bli overført til land som ikke tilhører («EU» eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») og som ikke sørger for et adekvat nivå av beskyttelse for persondata. Slike overføringer vil bli utført i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslover.

Når vi overfører personopplysninger til et land utenfor EU/EØS som ikke har et adekvat nivå av beskyttelse for personopplysninger, vil vi iverksette passende sikkerhetstiltak ved å inngå standard kontraktsklausuler som er etablert av Europakommisjonen. Disse standard kontraktsklausuler kan finnes via følgende lenke:Standard contractual clauses for international transfers (europa.eu).

Når det ikke foreligger noen adekvansbeslutning fra Europakommisjonen og det heller ikke er etablert passende sikkerhetstiltak i form av kontraktsklausuler som skissert ovenfor, vil vi overføre dine persondata til datterselskaper i SAS-konsernet og til våre forretningspartnere på det rettslige grunnlaget av EuroBonus-vilkårene, inkludert de nåværende Retningslinjer for personvern for EuroBonus-medlemmer. Nærmere bestemt vil vi overføre dine persondata på grunnlag av at overføringen er nødvendig for at vi skal gjennomføre EuroBonus-vilkårene, eller for å inngå eller gjennomføre en kontrakt som inngås i din interesse mellom oss og en annen forretningspartner.

EB vil kunne bruke post, fasttelefon eller mobiltelefon, SMS, e-post, sosiale medier og andre digitale kanaler for å kommunisere direkte markedsføring med deg. EB kan bruke disse kommunikasjonsmåtene til å sende deg markedsføringsinformasjon om EBs, SAS’ og våre forretningspartneres produkter og tjenester. EB vil bare kommunisere med medlemmer under 18 år for å bekrefte de tjenester/tilbud som brukes. Enhver annen direkte kommunikasjon med medlemmer under 18 år vil finne sted utelukkende gjennom post og vil være adressert direkte til den rettslige vergen.

Du vil når som helst kunne avslå å motta markedsføring fra EB ved å bruke lenkene i den aktuelle digitale meldingen eller ved å endre innstillingene i EuroBonus-kontoen din.

Som beskrevet ovenfor, er EB og SAS såkalte felles behandlingsansvarlige av dine personopplysninger, og er de rettslige enhetene som er ansvarlige for personopplysninger i samsvar med gjeldende lov om databeskyttelse, inkludert personvernforordningen.

SAS har utnevnt et personvernombud som hjelper SAS med å påse at personopplysninger behandles korrekt. Personvernansvarlig for SAS er også personvernansvarlig for EB, og støtter EB med å påse at personopplysninger behandles korrekt. Du vil kunne kontakte den personvernansvarlige med spørsmål eller anmodninger knyttet til behandlingen av dine persondata, på følgende adresse: dataprotectionofficer@sas.se. Hvis du har spørsmål angående EuroBonus-programmet generelt, vennligst kontakt SAS Customer Service/EuroBonus på www.flysas.com.

Vi ønsker å være så transparente og tydelige som mulig om hvordan vi behandler dine persondata, og har derfor vært særlig nøye med å illustrere dine rettigheter etter disse Retningslinjene for personvern for EuroBonus-medlemmer. På din EuroBonus-konto kan du nå ikke bare se og oppdatere dine kontaktdetaljer og EuroBonus-poeng, men også finne informasjon om dine rettigheter og om vår behandling av persondata lagt ut interaktivt. Ved å navigere og betjene EuroBonus-kontoen, kan du også enkelt håndheve dine rettigheter.

For eksempel har du rett til å få tilgang til de persondata vi behandler om deg. Du kan enkelt innhente et utdrag av persondataene om deg som vi behandler og finne mer informasjon ved å logge deg inn på din EuroBonus-konto.
På samme måte kan du finne mer informasjon om og håndheve også de følgende rettighetene:

 • Korrigere, oppdatere eller slette opplysninger som er feilaktig eller ufullstendig på din EuroBonus-konto.

 • Begrense behandlingen av personopplysningene dine.

 • Å bli glemt. Retten til å bli glemt betyr at du vil kunne be om at vi sletter alle de persondata vi har samlet inn om deg. Å håndheve denne retten vil normalt innebære avslutning av ditt medlemskap.

 • Motta en kopi av persondataene knyttet til deg og informasjon angående vår behandling av dine persondata i et vanlig brukt dataformat og til å overføre ‒ eller få overført, der det er teknisk mulig ‒ de personlige dataene til en annen kontrollør.
  Be om at persondata ikke blir brukt for direkte markedsføringsformål.

 • Innlevere en klage til personvernmyndigheten i din jurisdiksjon, som i Norge er Datatilsynet.


Du kan også finne mer informasjon om alle de forskjellige sikringstiltak og tekniske tiltak vi har iverksatt for å beskytte dine data og din rett til personvern og frihet og til å sørge for at vi fullt ut overholder gjeldende personvernlovgivning.

Hvis du trenger assistanse eller har noen spørsmål angående dine rettigheter, vennligst kontakt vårt personvernombud på dataprotectionofficer@sas.se.

Vennligst merk deg at begrensning av behandlingen av dine persondata eller håndheving av din rett til å bli glemt vil bety at vi ikke lenger vil være i stand til å yte deg våre tjenester etter EuroBonus-programmet. Behandlingen av persondata som beskrevet i disse Retningslinjer for personvern for EuroBonus-medlemmer er en del av EuroBonus-vilkårene og er nødvendig for at vi skal gi deg de personlig tilpassede tjenestene som tilbys til EuroBonus-medlemmer.

Skulle du ikke eller ikke lenger ønsker å være del av vårt EuroBonus-system, står du fritt til når som helst å avslutte EuroBonus-programmet, som angitt i paragraf 6.6 i EuroBonus-vilkårene.

I visse situasjoner vil vi ha behov for ditt samtykke for å behandle dine persondata.
Innsamling, analyse og overføring av persondata som beskrevet nedenfor kan på mange måter ytterligere høyne din medlemsopplevelse av EuroBonus. Vi vil imidlertid bare behandle dine persondata for disse formålene på grunnlag av ditt samtykke.
For eksempel vil vi kunne be om ditt samtykke for å:

 • Innhente og bruke dine geolokasjonsdata, slik at vi kan gi deg sanntidstilbud f.eks. på restauranter og butikker som ligger i nærheten av en gate hvor du befinner deg.

 • Tillate våre forretningspartnere å bruke de persondata de mottar fra oss for sine egne formål, for å sette dem i stand til å skape målrettet markedsføring via sine egne kanaler.

 • Samle sammen rapporter om reisemønstre, forbruk osv. for å selge til tredjeparter.

 • Kjøpsdata fra eksterne kilder, så som finanstransaksjoner basert på EU-direktiv nr. 2015/2366 (betalingstjenestedirektivet 2) for f.eks. inntekts- og prissensitivitetsanalyser.

 • Forhåndsutfylle bookingskjemaene med dine kontaktdetaljer, medfølgende personer, pass- og betalingsdata osv. for å legge til rette for en raskere og enklere bruk av våre tjenester.

Disse retningslinjene for personvern for EuroBonus-medlemmer ble sist oppdatert den 31. oktober 2020.

Behandling av personopplysninger i Kina

Dette avsnittet gjelder for kunder i Folkerepublikken Kina (heretter Kina) og beskriver hvordan vi samler inn, bruker, lagrer, deler og offentliggjør dine personopplysninger i Kina og supplerer andre generelt gjeldende deler av denne personvernerklæringen. Hvis det oppstår uoverensstemmelser eller avvik, har bestemmelsene i dette Kina-avsnittet forrang over bestemmelser som er fastsatt i andre generelt gjeldende avsnitt i denne personvernerklæringen.

Det gjelder for personopplysninger vi samler inn fra eller om deg når du bruker SAS sine tjenester, besøker SAS sine nettsteder, SAS WeChat offisiell konto eller bruker andre nettsteder som drives av SAS som kan være knyttet til denne personvernerklæringen, eller kontakter vårt kundeserviceteam via telefoner, e-post osv. Ved å fortsette å bruke våre tjenester, godtar du innsamling og bruk av dine personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i denne personvernerklæring.

Oppdateringer

SAS forbeholder seg retten til å endre Kina-avsnittet av denne personvernerklæringen og vil legge ut en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen i samsvar med lover og forskrifter om databeskyttelse av Kina. I den grad SAS vesentlig endrer Kina-avsnittet av denne personvernerklæringen, vil SAS informere deg om slike endringer, og i den grad dette påvirker formålene og behandlingen vi har innhentet ditt samtykke for, vil vi søke ditt samtykke på nytt.

For utøvelse av personvernrettigheter og/eller hvis du har spørsmål eller kommentarer angående dette Kina-avsnittet av personvernerklæringen, er du velkommen til å kontakte vårt personvernombud på dataprotectionofficer@sas.se.

Hvordan innhenter og mottar SAS opplysningene dine?

Denne delen supplerer «Når og hvordan behandler vi dine personopplysninger» i denne personvernerklæringen og avsnitt 3 i dette Kina-avsnittet. SAS vil kunne samle inn og motta personopplysninger fra appens brukere i Kina gjennom Software Development Tools (SDK-er) distribuert i SAS App. Avhengig av SDK, kan typen personopplysninger som samles inn og mottas via SDK-ene inkludere, uten begrensning, appens brukernavn, e-postadresse, telefonnummer, postadresse, EuroBonus-nummer, kredittkortinformasjon (i den grad en kredittkorttransaksjon foretas gjennom appen), passasjerflyinformasjon, appbruksmetrikk og enhetsinformasjon som IP-adresse. SAS kan bruke slik informasjon til å verifisere og autorisere kredittkorttransaksjoner, til å motta tilbakemeldinger om appen og tjenestene og til å spore og analysere bruken av appen.

Nedenfor finner du en liste over SDK-er som for tiden er distribuert i SAS App og som opererer i Kina. SAS kan oppdatere denne listen over SDK-er fra tid til annen hvis det skjer endringer.

Liste over SDK-er distribuert i SAS App som opererer i Kina per 1. november 2021:

SDK-er (PDF, 101KB)

Hvordan SAS bruker opplysningene dine

Denne delen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn om eller fra deg, formålene vi bruker dem til, og hvorfor vi bruker dem til våre grunnleggende og utvidede forretningsfunksjoner. Dine personopplysninger vil bli samlet inn og behandlet i samsvar med personvernlovgivningen ("PIPL") som trådte i kraft fra og med 1. november 2021, og alle andre lover og forskrifter i Kina som styrer dette området. All behandling av personopplysninger vi utfører er i samsvar med bestemmelsene i personvernlovgivningen i Kina, og disse dataene kan kun brukes til de begrensede formålene som er diskutert i denne delen.

Scandinavian Airlines System Danmark-Norge-Sverige er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger via SAS sine nettsider og i forbindelse med bruken av SAS sine tjenester.

For å kunne tilby deg billetttjenester og andre SAS-tjenester og -produkter, må vi samle inn og bruke visse personopplysninger. Nedenfor listes opp personopplysningene vi kan be deg om å gi oss, eller som vi kan samle inn og bruke om deg. Vær klar over at enkelte tjenestefunksjoner krever noen personopplysninger før de kan leveres. Etter at du har utøvd din rett til å protestere, vil vi ikke lenger kunne fortsette å levere tjenesten som samsvarer med personopplysningene involvert i innvendingen, og vi vil ikke lenger behandle dine tilsvarende personopplysninger.

Vi kan be deg om å gi oss følgende personopplysninger:

Identifikasjons- og kontaktinformasjon

Kjønn, fødselsdato, ID-nr., passnr., statsborgerskap, navn, adresse, telefonnr., e-postadresse og personopplysninger om andre personer du reiser med (inkludert deres kontaktinformasjon). Slik informasjon vil brukes til å sende deg eller din kontaktpersons meldinger på flygninger og bestillinger (inkludert flyavgang, sikkerhetskontroll, ombordstigning, refusjon, flyforsinkelse, forsikringstjenester og melding om ulykke), organisere reiseruten din, reiserute eller andre produkter til deg via e-post, bekrefte identiteten din, motta dine kommentarer om servicekvalitet, motta dine klager og forslag, tilby deg SAS-tjenester og -produkter, og presse til deg, hvis du samtykker i å motta, reklame- og markedsføringsmeldinger. Vær oppmerksom på at når du bestiller de relevante tjenestene for andre, må du oppgi disse passasjerenes personopplysninger, og før du gir oss deres informasjon, må du sørge for at passasjerene forstår og samtykker i denne personvernerklæringen.

Informasjon om EuroBonus-medlemmer

Ditt medlemskontonummer, flyinformasjon, informasjon om mottaker av poenginnløsning og informasjon om det mindreårige medlemmets verge. Slik informasjon vil brukes til å opprettholde deg som vårt EuroBonus-medlem, verifisere medlemsidentitet og behandle din akkumulering, belønning og innløsning av poeng og andre tjenester.

Profilkontoeierinformasjon

Ditt profilkontonummer, navn, alder, adresse og kontaktinformasjon. Slik informasjon vil brukes til å opprettholde deg som vår profilkontoinnehaver og administrere din konto og reiser.

Data og bilder av identitetsdokumenter som kreves i forretningsbehandling

ID-kort, pass, visumside, papirer som myndighetene krever for å ta en flyvning, gyldighetsperiode, utstedelsesmyndigheter, alder eller fødselsdato, kjønn og tilhørende bilder. Slik informasjon og bilder vil brukes, i samsvar med lover og forskrifter, til å bekrefte identiteten din når du bestiller en billett, sjekker inn, tar en flyvning, behandler formaliteter ved innreise/utreise, kjøper luftforsikring, benytter deg av SAS-tjenester og andre tjenester.

Betalingsinformasjon

Ditt kredittkortnummer, faktureringsadresse, kredittkortgyldighet, ordre- og driftsposter, logg og informasjon om risikokontroll. Slik informasjon vil brukes når du kjøper en billett, for å opprettholde betalingsinformasjonen din, bekrefte identiteten din og gi deg SAS-tjenester.

Informasjon for å forbedre reise og andre tjenester

Kontaktperson i nødssituasjoner, spesielle servicekrav og hva personen liker og misliker (måltider om bord, plassering av seter i kabinen, tjenester om bord). Slik informasjon vil brukes til å forbedre og promotere tjenesten vår slik at vi kan tilby tjenester som bedre dekker dine behov og kan pushe til deg, underlagt din avtale, våre kampanje- og markedsføringsmeldinger.

nformasjon som kreves av offentlige helsemyndigheter eller andre offentlige etater eller som er innhentet for å demonstrere din egnethet til å ta flyvningen

Kontaktinformasjon, informasjon om tilstedeværelse eller fravær av mulige COVID-19 eller andre globale pandemisymptomer; informasjon om potensiell eksponering for COVID-19 eller annen global pandemi; informasjon innhentet av vårt bakke- eller reservasjonspersonell i henhold til direktiver fra offentlige helseorganisasjoner eller andre offentlige organer. Slik informasjon vil brukes til å overholde juridiske og regulatoriske krav, fastslå din egnethet til å reise i samsvar med gjeldende offentlige forskrifter og retningslinjer.

Alle andre personopplysninger

Vi innhenter for å: gjøre og drive forbindelser mellom flere flyvninger og fremskynde bagasjeklarering over internasjonale grenser; overholdelse av visse regulatoriske krav angående nødssituasjoner og ellers i forbindelse med passasjerflygninger; å overholde visse regulatoriske krav for å verifisere og autentisere identiteten din og ha en legitim forretningsinteresse i å overholde gjeldende juridiske og regulatoriske krav; bruke denne informasjonen til å utføre vår kontrakt med deg; å overholde visse krav i allmennhetens interesse, for eksempel å beskytte mot risiko for passasjerer og offentlig helse, og passasjer- og flysikkerhet.

Vær oppmerksom på at vi vil innhente, lagre, bruke og overføre dine sensitive personopplysninger for de formålene de ble gitt for og ellers i samsvar med vilkårene i denne personvernerklæringen hvis du gir ditt uttrykkelige samtykke på tidspunktet for innsamlingen.

På hvilket rettslig grunnlag behandler SAS dine personopplysninger

Vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene dine som beskrives ovenfor, vil avhenge av personopplysningene og de spesifikke omstendighetene der vi behandler dem. Og vi vil i alminnelighet kun innhente personopplysninger fra deg når:

 • vi har innhentet ditt samtykke til å gjøre det;

 • slike opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre en kontrakt med deg;

 • behandlingen er i vår rettslige interesse og ikke overstyres av dine rettigheter;

 • vi har juridiske forpliktelser til å behandle dine personopplysninger fra deg eller på annen måte trenger personopplysningene for å beskytte dine eller andre personers vitale interesser;

 • det er nødvendig for å reagere på en offentlig helsekrise eller for å beskytte liv, helse og eiendomssikkerhet til en fysisk person;

 • handlinger, så som nyhetsrapportering og tilsyn av offentlige meninger, utføres for allmennhetens interesse, og behandlingen av personopplysninger er innenfor et rimelig omfang;

 • det er nødvendig å behandle personopplysningene som oppgis av personen det gjelder, eller andre personopplysninger som er blitt lovlig offentliggjort i et rimelig omfang i samsvar med bestemmelsene i PIPL og tilknyttede lover og forskrifter; og

 • andre forhold som fastsettes av lover og administrative forskrifter.


Hvem deler SAS informasjonen din med?

Vi kan dele dine personopplysninger som vi samler inn eller mottar med:

 • Andre flyselskap og andre selskaper som er involvert i levering av den tjenesten du vil gjøre bruk av;

 • Selskaper som er del av bestillingen og gjennomføringen av flyvningen din, f.eks. reisebyråer, fraktspeditører og agenter;

 • IT-leverandører og utviklere som sørger for driften og sikkerheten til våre IT-systemer på vegne av SAS;

 • Kredittkortselskaper som SAS samarbeider med for å tilby ulike betalingsløsninger, så som MasterCard;

 • Sikkerhetsfirmaer og virksomheter som arbeider med å forebygge og bekjempe bedrageri;

 • Selskaper i SAS Group, inkludert men ikke begrenset til SAS EuroBonus AB, SAS Link AB, Scandinavian Airlines Ireland Ltd, SAS Ground Handling A/S, SAS Ground Handling AS, SAS Ground Handling AB, SAS Cargo Group A/S, SAS Cargo Norway AS og SAS Cargo Sweden AB.

 • offentlige etater og myndigheter, politimyndigheter, domstoler; eller

 • Tredjeparter: (a) hvis vi mener at offentliggjøring kreves av gjeldende lov, forskrift eller juridisk prosess (slik som i henhold til rettslig ordre); eller (b) for å beskytte og forsvare våre rettigheter, eller rettighetene eller sikkerheten til tredjeparter, inkludert å etablere, foreta eller forsvare mot juridiske krav.

Utøvelse av dine rettigheter

SAS respekterer din rett til å vite, få innsyn i, korrigere, begrense behandlingen av, slette dine personopplysninger osv.

Rett til innsyn

Du har rett til å få bekreftelse fra oss om hvorvidt personopplysninger om deg blir behandlet, og der det er tilfelle, å be om innsyn i personopplysningene. Tilgangsinformasjonen inkluderer formålene med behandlingen, hvilke kategorier av personopplysninger det gjelder, og mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene har blitt eller vil bli avslørt til.

Du har rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles. Hvis du ber om flere kopier, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på våre kostnader.

Rett til å korrigere

Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger om deg korrigert av oss. Avhengig av formålene med behandlingen, har du rett til å få ufullstendige personopplysninger fullført, herunder ved å gi en supplerende erklæring.

Rett til å slette

Du har rett til å be oss slette dine personopplysninger.

Rett til innsigelse

Du har rett til når som helst å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for visse formål. Hvis du utøver denne retten til å protestere, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for slike formål. Det påløper ingen kostnader for å utøve denne retten.

En slik rett til å protestere eksisterer imidlertid ikke under visse omstendigheter, f.eks. hvis behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å ta skritt før inngåelse en kontrakt eller for å gjennomføre en kontrakt som allerede er inngått.

Rett til å kansellere konto

Du har rett til når som helst å kansellere en tidligere registrert konto. Når kontoen din er slettet eller anonymisert, vil vi ikke lenger innhente, bruke eller gi tredjeparter personopplysninger knyttet til kontoen. Likevel må informasjonen du oppgir eller som genereres under bruken av tjenestene våre beholdes av oss i den aktuelle perioden når lover og forskrifter krever det, og myndighetene vil ha rett til å få tilgang til slik informasjon i henhold til loven i løpet av den juridiske oppbevaringsperioden.

For å utøve disse rettighetene, kan du sende en e-post til securedata@sas.se med forespørsler. For at vi skal kunne verifisere identiteten din, bør din skriftlige forespørsel inkludere navnet ditt og adressen din og annen slik informasjon som vil hjelpe oss med å identifisere deg, så som:

 • En e-postadresse du har brukt i kommunikasjon med SAS

 • EuroBonus-nummer eller TravelPass-nummer

 • Et telefonnummer du har brukt i kommunikasjon med SAS (for eksempel kundeservice-saker)

 • Bestillingsnummer og/eller flynummer og dato.

SAS må alltid sørge for at det er den rette personen som mottar opplysningene om hvordan personopplysningene behandles. SAS vil kun offentliggjøre personopplysninger hvis vi kan verifisere din identitet i samsvar med det ovennevnte. Etter at vi har mottatt en forespørsel om å utøve en av disse rettighetene, vil vi gi informasjon om vår reaksjon på anmodningen uten unødig forsinkelse og i alle tilfeller innen 30 dager etter mottak av forespørselen. Denne tiden kan under visse omstendigheter forlenges med ytterligere 30 dager, for eksempel når forespørsler er komplekse eller tallrike.

 • Sikkerhetskontroll

Informasjonssikkerhet er viktig for SAS. Vi har innført hensiktsmessige tiltak som separat lagring, kryptering, tilgangskontroll, avidentifisering osv. i samsvar med kravene til dataklassifisering og kategorisering, for å beskytte din informasjonssikkerhet mot uautorisert tilgang, avsløring, tap, misbruk, endring og urettmessig bruk av din informasjon og unngå negativ innvirkning på dine personlige rettigheter og interesser.

 • Mindreårige

SAS legger stor vekt på beskyttelse av mindreåriges personopplysninger. Hvis du er mindreårig under 14 år, bør du innhente skriftlig samtykke fra dine foreldre eller verger før du bruker våre produkter og/eller tjenester. For innsamling av personopplysninger for mindreårige med samtykke fra deres foreldre eller juridiske verger, vil vi kun bruke eller offentliggjøre denne informasjonen når loven tillater det, når det er gitt uttrykkelig samtykke fra deres foreldre eller verger eller når det er nødvendig for å beskytte de mindreårige. Hvis en mindreårig har gitt oss personopplysninger uten samtykke fra foreldre eller foresatte, kan forelderen eller vergen kontakte oss ved å sende en e-post til securedata@sas.se. Vi vil fjerne informasjonen og avslutte abonnementet på barnet fra alle våre elektroniske markedsføringslister.