Tilleggstjenester

Tilleggstjenester er tjenester mot betaling som du kan legge til bestillingen på SAS-drevne flygninger.

Her kan du lese mer om vilkårene for følgende tjenester:

 • Setereservasjon

 • Ekstra sete

 • Ekstra bagasje

 • Forhåndsbestilte måltider

 • Tilgang til lounge

 • Biodrivstoff

 • SAS Upgrade

Generelle vilkår for tilleggstjenester

Disse vilkårene er en del avSAS’ generelle regler og vilkår.
Kjøpte tilleggstjenester kan ikke kanselleres, og tilleggstjenester kan ikke refunderes hvis de ikke brukes.
Du vil få full refusjon for tilleggstjenestene dine når:

 • du kansellerer reisen innen 24 timer etter bestilling (SAS’ 24-timers åpent kjøp). Hvis du bestiller mindre enn 24 timer før avgang, får du refusjon for reisen og tjenester inntil 12 timer før avgang.

  Tilleggstjenester som kjøpes etter bestilling (f. eks. via Mine bestillinger eller ved innsjekking), vil ikke refunderes basert på denne regelen.

 • reisen din kanselleres eller endres på SAS’ initiativ eller hvis tilleggstjenestene ikke leveres av SAS i henhold til disse vilkårene.

 • Hvis du har krav på refusjon, får du refusjon for beløpet du har betalt for de aktuelle tilleggstjenestene.

 • Refusjonsforespørsler må fullføres innen 60 dager etter den siste flygningen i reiseruten din. Søk om refusjon

 • Tilleggstjenester refunderes ikke hvis de ikke brukes.

 • SAS fraskriver seg alt ansvar som oppstår på grunn av feil i datasystemer eller lignende som forhindrer eller vanskeliggjør muligheten til å kjøpe tilleggstjenester. Dette gjelder uansett om feilen ligger hos SAS eller en annen part.

 • SAS forbeholder seg retten til å endre priser og vilkår for tilleggstjenester når som helst før kjøp, med eller uten forhåndsvarsel.

Du får muligheten til å forhåndsvelge setet du vil ha på din SAS-drevne flygning når du reiser med SAS Go og Business.

Tillegg eller unntak fra generelle regler og vilkår

 • Når du kjøper denne tjenesten, får du tilgang til en setekategori (midtgangsete, vindusete, midtsete) i serviceklassen som er oppgitt på billetten din. Merk at små endringer i den valgte raden (f. eks. 3A–>7A) kan forekomme når som helst uten rett til refusjon.

 • Hvis du bestiller billetten på nytt, kan det forhåndsvalgte setet overføres til en ny SAS-flygning hvis ruten er den samme (samme opprinnelsessted, destinasjon og transittflyplass) og setekategorien ikke endres.

 • Hvis du selv kansellerer billetten, vil gebyret for det forhåndsvalgte setet ikke refunderes.
  Merk at spesifikke krav gjelder for passasjerer som velger seterader ved nødutganger, hvor passasjerer må oppfylle visse sikkerhetskrav som beskrevet av SAS. Når du ber om en seterad ved nødutgangen, vil du bli bedt om å bekrefte at du kan gjøre dette. SAS har eneansvaret for å bestemme hvorvidt en passasjer oppfyller kravene for å sitte i et sete ved nødutgangen. Hvis passasjeren ikke oppfyller disse kravene, vil de få et nytt sete, og beløpet som er betalt vil ikke bli refundert.

Tillegg eller unntak fra generelle regler og vilkår

Hvis du ønsker å kjøpe et ekstra sete, finner du alt du trenger å vite her.

 • Du kan kun kjøpe setet/setene rett ved siden av setet ditt og ikke mer enn to ekstra seter.

 • Hvis du endrer eller kansellerer reisen, kan gebyret for ekstra seter ikke refunderes. Hvis du endrer billetten, kan ekstra seter ikke overføres til en ny flygning.

 • Ved uregelmessigheter, for eksempel, men ikke begrenset til endring av fly, forsinkelser eller kanselleringer, enten på din egen flygning eller på en annen flygning hvor passasjerer må endres til flygningen din, kan det hende at ekstra seter går tapt på grunn av sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker. I slike tilfeller har du krav på refusjon som representerer beløpet du betalte for det ekstra setet/setene.

 • Merk at passasjerer alltid prioriteres over ekstra seter
  Refusjonssøknader må gjøres senest to (2) måneder fra den opprinnelige reisedatoen.

Du får muligheten til å legge til ekstra innsjekket bagasje for flygningen utenom det som er inkludert i billetten og EuroBonus-nivået ditt.

Tillegg eller unntak fra generelle regler og vilkår

 • Hvis du bestiller billetten på nytt, kan ekstra bagasje overføres til den nye SAS-flygningen hvis opprinnelsesstedet og destinasjonen er de samme.

 • Hvis du selv kansellerer billetten, vil gebyret for ekstra bagasje kun refunderes hvis billetten kan refunderes (dvs. ingen refusjon for ikke-refunderbare billetter).

 • Du har ikke krav på refusjon av gebyret for ekstra bagasje hvis bagasjen din er forsinket, skadet eller tapt.

Du får muligheten til å forhåndsbestille måltider som serveres under flygningen når du reiser i SAS Go i Skandinavia eller Europa.

Tillegg eller unntak fra generelle regler og vilkår

 • Hvis du bestiller billetten på nytt, kan forhåndsbestilte måltider ikke overføres til en ny SAS-flygning. Hvis du selv kansellerer billetten, vil gebyret for det forhåndsbestilte måltidet ikke refunderes.

 • Hvis et måltid er forhåndsbestilt og en oppgradering gis gjennom bud, vil den vanlige måltidstjenesten i den nye serviceklassen serveres i stedet for det forhåndsbestilte måltidet. Det forhåndsbestilte måltidet refunderes ikke.

 • Hvis et måltid er forhåndsbestilt, er sen oppgradering ved innsjekking eller gaten ikke mulig.

Du får muligheten til å besøke SAS Business-lounger for å spise, jobbe eller slappe av på avgangs- eller transittflyplassen når du reiser med SAS Go.

Tillegg eller unntak fra generelle regler og vilkår

 • Hvis du bestiller billetten på nytt, kan tilgang til lounge ikke overføres til en ny SAS-flygning. Hvis du selv kansellerer billetten, vil gebyret for tilgang til lounge ikke refunderes.

Du får muligheten til å bruke fast track på flyplassen, slik at du sparer tid i sikkerhetskontrollen.

Tillegg eller unntak fra generelle regler og vilkår

Hvis du ombooker billetten din, kan ikke fast track-tilgangen overføres til en ny SAS-flygning. Hvis du selv kansellerer billetten, vil gebyret for tilgang til lounge ikke refunderes.

Du får muligheten til å redusere ditt karbonfotavtrykk ved å erstatte fossildrivstoff med fornybart flydrivstoff.

Tillegg eller unntak fra generelle regler og vilkår

Ingen tillegg eller unntak for denne tilleggstjenesten. Se generelle vilkår på toppen av denne siden.

Du får muligheten til å by på eller kjøpe SAS Upgrade på SAS’ nettside, eller kjøpe en SAS Upgrade på flyplassen.

SAS Upgrade er et alternativ for å oppgradere komforten på reisen til SAS Plus eller SAS Business. Se full versjon av vilkårene for SAS Upgrade.

Alle skal ha en topp reise når de flyr med oss. Derfor har vi startet et samarbeid med Cover Genius for å tilby reiseforsikring som er skreddersydd for moderne reisende.

Personopplysninger betyr alle opplysninger knyttet til deg som en fysisk person og som kan brukes til å identifisere deg, direkte eller indirekte, slik som navn, bilde eller ID-nummer.

Vi er forpliktet til å beskytte personvernet ditt, og behandler personopplysninger kun i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse. Måten vi behandler personopplysningene dine på, avhenger av hvorvidt du er medlem av EuroBonus-programmet, er innehaver av en profilkonto eller er en besøkende på nettsiden uten særskilt medlemskap eller konto hos oss.

Vi har forsøkt å beskrive måten vi behandler personopplysninger på så åpent og tydelig som mulig i personvernerklæringene under. Vi oppfordrer deg til å lese erklæringen som er aktuell for deg nøye og kontakte personvernombudet vårt på dataprotectionofficer@sas.se hvis du har spørsmål.

Hvis du er medlem av EuroBonus-programmet, kan du se Retningslinjer for personvern for EuroBonus-medlemmer. Hvis du har en profilkonto, kan du se Personvernerklæring for innehavere av profilkonto. Hvis du er en reisende uten særskilt medlemskap eller konto hos oss, vil vi behandle dine personopplysninger slik som beskrevet i våre generelle retningslinjer for personvern.

SAS har stilt reisegaranti overfor Kammarkollegiet.

Reisende kan kontakte denne enheten, eller, der det er aktuelt, den kompetente myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm,
08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se
hvis tjenestene nektes på grunn av SAS' insolvens.

Merk: Denne insolvensbeskyttelsen omfatter ikke avtaler med andre enn SAS, som kan gjennomføres til tross for SAS' insolvens.

Lov om pakkereiser og reisegaranti mv.