SAS Upgrade

Du får muligheten til å by på eller kjøpe SAS Upgrade på SAS’ nettside, eller kjøpe en SAS Upgrade på flyplassen.

SAS Upgrade: Oppsummering

1.1. Disse vilkårene og betingelsene («Vilkår og betingelser») er gyldige for SAS’ oppgraderingstjenester hvor SAS-kunder kan by på og kjøpe oppgraderinger til SAS Plus og SAS Business («Oppgradering»). Ved å legge inn bud og kjøpe en oppgradering bekrefter du at du godkjenner disse vilkårene og betingelsene.

1.2. EuroBonus-medlemmer kan benytte EuroBonus-poeng til å betale for oppgraderinger. For EuroBonus-medlemmer er oppgraderingstjenestene også underlagt vilkår og betingelser for EuroBonus. I tilfelle disse vilkår og betingelser og EuroBonus sine vilkår og betingelser motstrider hverandre, skal bestemmelsene i EuroBonus sine vilkår og betingelser ha forrang.

1.3. SAS’ regler og vilkår gjelder for din bestilte flygning med SAS, og styrer transporten av deg som passasjer og din bagasje i tillegg til reglene som gjelder for din billett.

2.1. Oppgraderingstjenesten tilbys av Scandinavian Airlines System Danmark-Norge-Sverige, et konsortium etablert etter lovene i Danmark, Norge og
Sverige, og har hovedkontor i Frösundaviks Allé 1, SE-195 87.
Stockholm, Sverige (heretter "SAS", "oss" eller "vi").

3.1. Det finnes to muligheter for å kjøpe en oppgradering på en flygning driftet av SAS:

 • Gi bud på oppgradering på SAS sin nettside

 • Kjøpe en oppgradering på flyplassen for langdistansefly. Seksjon 3 gjelder for begge disse oppgraderingskategoriene.

3.2. Du kan betale med betalingskort eller ved å bruke EuroBonus-poeng.

3.3. Oppgraderinger til SAS Plus og SAS Business inkluderer Business-innsjekking, tilgang til SAS Fast Track og tilgang til SAS Lounge og prioritert boarding på utvalgte flyplasser samt ekstra komfort og måltider om bord. I tillegg gjelder følgende:

 • Du vil kun ha tilgang til SAS Lounge på den ruten hvor du har kjøpt oppgradering.

 • Tillatt bagasje endres ikke hvis du oppgraderer til Business eller Plus (antallet kolli er likt som i originalbestillingen og ditt EuroBonus-nivå).

 • Billettvilkårene vil være de samme som for originalbilletten når det gjelder bagasje, kansellering, endringsgebyrer og andre vilkår.

3.4. Alle reisende i en bestilling er automatisk inkludert i forespørselen om oppgradering.

3.5. Reisende som har med kjæledyr i kabinen kan ikke søke om, eller kjøpe oppgraderinger til SAS Business. 3.6. Reisende som reiser med grupper, rabattpriser for reisebransjen og SAS charterreiser, kan ikke søke om eller kjøpe oppgraderinger.

3.7. Hvis din bekreftede oppgradering kanselleres av SAS, vil du få full refusjon av beløpet/EuroBonus-poengene du betalte for oppgraderingen. Hvis en oppgradering kanselleres vil du ikke har rett på ekstra kompensasjon utover full refusjon for prisen på oppgraderingen.

3.8. Ekstra bagasje du har kjøpt kan kun refunderes hvis billetten kan refunderes. Tilleggstjenester som er kjøpt tidligere vil ikke refunderes hvis du mottar eller kjøper en oppgradering.

3.9. Hvis et måltid er forhåndsbestilt og en oppgradering gis eller kjøpes, vil den vanlige måltidstjenesten i den nye serviceklassen serveres i stedet for det forhåndsbestilte måltidet. Det forhåndsbestilte måltidet refunderes ikke.

3.10. Oppgraderinger selges med forbehold om både tilgjengelig plass og måltider i den oppgraderte reiseklassen. SAS garanterer ikke at du vil bli plassert sammen med resten av reisefølget ditt når dere oppgraderer billettene. SAS garanterer ikke at du vil motta spesialmåltidet du har bestilt når du oppgraderer billetten din.

3.11. SAS forbeholder seg retten til å endre prisene og vilkårene knyttet til oppgraderinger når som helst med eller uten forvarsel.

3.12. SAS fraskriver seg alt ansvar som oppstår på grunn av feil i datasystemer eller lignende, som kan forhindre eller gjøre det vanskelig å kjøpe oppgraderinger. Dette gjelder uansett om feilen ligger hos SAS eller en annen part.

4.1. På SAS-flygninger i Norge og Europa kan du legge inn bud fra dagen du legger inn bestillingen og frem til 25 timer før avgang.

4.2. På SAS sine interkontinentale flygninger kan du legge inn bud fra dagen du legger inn bestillingen og inntil 6 timer før avgang.

4.3. Du kan bruke én betalingsmåte (betalingskort eller EuroBonus-poeng) per flygning i bestillingen din. Hvis bestillingen består av flere flygninger, kan du velge flere forskjellige
betalingsmåter per flygning.

4.4. Du vil få beskjed via e-post mellom 25 og 5 timer før avgang. om budet ditt på oppgradering er godkjent eller ikke.

4.5. Hvis du har bedt om et spesialmåltid eller forhåndsbestilt et måltid, må du legge inn bud
senest 25 timer før avgang. Hvis ikke vil vi ikke kunne bekrefte ønsket ditt om oppgradering.

4.6. Du kan kun legge inn bud på oppgradering hvis flygningen driftes av SAS eller et annet selskap i SAS Group.

4.7. Forespørsler om oppgradering kan kanselleres eller endres via nettsiden til SAS frem til budet ditt har blitt bekreftet eller avvist (inntil 26 timer før avgang).

4.8. Hvis du kansellerer eller endrer reisen før forespørselen om oppgradering har blitt behandlet, vil betalingskortet ditt ikke belastes / ingen poeng bli trukket fra EuroBonus-kontoen din. Budet vil ikke overføres til en annen flygning.

4.9. Merk at navneendring ikke regnes som kansellering. Hvis du har lagt inn et bud og så endret navnet på billetten, må du kansellere budet separat. 4.10. Hvis budet ditt på oppgradering bekreftes, vil betalingskortet ditt belastes / poeng trekkes direkte fra EuroBonus-kontoen din. I tillegg gjelder følgende:

 • Det er ikke mulig å kansellere eller endre oppgraderingen din etter at den er bekreftet. Det er ikke mulig å få refundert penger eller EuroBonus-poeng.

 • Oppgraderingen kan ikke overføres til en annen flygning hvis du velger å ombooke eller kansellere flygningen din etter at oppgraderingen er bekreftet. Det er ikke mulig å få refundert penger eller EuroBonus-poeng.

 • Du kan få full refusjon på oppgraderingen, enten i penger eller EuroBonus-poeng,
  avhengig av hvordan du betalte, hvis oppgraderingen eller reisen din kanselleres av SAS.

 • Hvis du har kjøpt en bekreftet oppgradering på en flygning og SAS ombooker deg til en annen flygning, kan ikke oppgraderingen overføres til den nye flygningen. Du kan få full refusjon for oppgraderingen, enten i penger eller EuroBonus-poeng, avhengig av hva du betalte oppgraderingen med.

 • I tilfelle ombooking og/eller kansellering, blir kun gyldige poeng overført tilbake til din EuroBonus-konto (utløpte poeng kan ikke gjenbrukes) med sin opprinnelige utløpsdato.

 • Hvis du er sjekket inn og oppgraderingen din er bekreftet, blir oppgraderingen kansellert hvis du
  avbryter innsjekkingen. Oppgraderingen vil da ikke refunderes.

4.11. Hvis du er EuroBonus-medlem vil du opptjene EuroBonus grunnpoeng på kjøpet av oppgradering hvis du betaler oppgraderingen med et betalingskort. Antall opptjente poeng er basert på destinasjon og oppgradert reiseklasse. Hvis du betaler oppgraderingen med EuroBonus-poeng vil du ikke motta ekstra EuroBonus-poeng for kjøpet. Merk at dette kommer i tillegg til poengene du tjener på den originale billetten i henhold til den originale reiseklassen din. Det vil ikke være mulig å etterregistrere EuroBonus-poeng hvis du ikke oppgir EuroBonus-nummeret ditt før du mottar oppgraderingen.

4.12. SAS forbeholder seg retten til å bekrefte eller avslå en oppgraderingsforespørsel på visse flygninger i tråd med kriterier fastsatt av SAS, og oppdatert fra tid til annen etter SAS’ eget skjønn, som flystatus, tilbudsbeløp, osv.

5.1. Standby-oppgraderinger er tilgjengelige på flyplassen på langdistanseflygninger driftet av SAS.

5.2. Oppgraderinger kan bes om ved innsjekk på et servicesenter, eller ved gaten, avhengig av flyplassen. Du kan betale for en oppgradering med EuroBonus-poeng eller betalingskort.

5.3. Merk at hvis du har bestilt et spesialmåltid eller forhåndsbestilt et måltid, vil det ikke være mulig å kjøpe oppgradering på flyplassen.

5.4. Du vil ikke tjene ekstra EuroBonus-poeng for kjøpet av oppgradering på flyplassen.

5.5. Alle avgjørelser angående kjøp av standby-oppgraderinger tas etter SAS stasjonsleder skjønn på flyplassen samme dag som flygningen. På grunn av dette er det ikke mulig å sende en forespørsel om en standby-oppgradering på forhånd.

6.1. Det er nødvendig for oss å behandle dine personopplysninger når du benytter deg av oppgraderingstjenestene våre. For å oppfylle vår forpliktelse etter disse vilkårene og betingelsene, er det nødvendig for oss å behandle informasjon som gjelder deg som person.

6.2. Personopplysninger betyr alle opplysninger knyttet til deg som en fysisk person og som kan brukes til å identifisere deg, direkte eller indirekte, slik som navn, bilde eller ID-nummer.

6.3. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet ditt, og behandler personopplysninger kun i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse. Måten vi behandler personopplysningene dine på, avhenger av hvorvidt du er medlem av EuroBonus-programmet, er innehaver av en profilkonto eller er en besøkende på nettsiden uten særskilt medlemskap eller konto hos oss.

6.4. Hvis du er medlem av EuroBonus-programmet, kan du se Retningslinjer for personvern for EuroBonus-medlemmer. Hvis du har en profilkonto, kan du se Personvernerklæring for innehavere av profilkonto. Hvis du er en reisende uten særskilt medlemskap eller konto hos oss, vil vi behandle dine personopplysninger slik som beskrevet i våre generelle retningslinjer for personvern.

6.5. Vi har forsøkt å beskrive måten vi behandler personopplysninger på så åpent og tydelig som mulig i personvernerklæringene under. Vi oppfordrer deg til å lese erklæringen som er aktuell for deg nøye og kontakte personvernombudet vårt på dataprotectionofficer@sas.se hvis du har spørsmål.

6.6. EB og SAS vil i fellesskap avgjøre formålene og metodene for behandling av personopplysningene dine som såkalte felles behandlere i betydningen beskrevet i artikkel 26 i personvernforordningen (EU-forordning nr. 2016/679). For dette formål har EB og SAS inngått en avtale om felles behandlingsansvar, og essensen i dette er beskrevet her: Avtale om felles behandlingsansvar

6.7. Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din opplevelse på nettsiden vår. Hvis du vil ha informasjon om informasjonskapslene vi bruker og måten disse brukes på, kan du se SAS sine retningslinjer for informasjonskapsler.

7.1. Vi forbeholder oss retten til å kansellere en oppgradering når som helst hvis du misbruker nettsiden for SAS Upgrade, eller på annen måte bryter reglene, vilkårene og betingelsene som er fastsatt i disse vilkårene og betingelsene eller EuroBonus vilkår og betingelser.

7.2. For EuroBonus-medlemmer, forbeholder vi oss retten til å si opp medlemskapet i tilfeller vi anser som misbruk. Dette innebærer at tidligere opptjente, men ubenyttede poeng og utstedte EuroBonus-billetter/vouchere, blir ugyldige. Vi forbeholder oss også retten til å nedgradere ditt medlemskapsnivå i tilfeller som vi anser som misbruk. Misbruk vil kunne bestå av upassende eller respektløs atferd mot oss eller våre forretningspartnere, våre ansatte eller passasjerer, brudd på Eurobonus vilkår og betingelser, eller disse vilkårene og betingelsene, ulovlig opptreden, svindel eller handlinger som generelt anses som umoralske eller uetiske.

8.1. Så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene reguleres av og fortolkes i samsvar med svenske lover. Både du og SAS underlegger dere, så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, den ikke-eksklusive domsmyndigheten til Stockholms tingrett for å løse enhver tvist som måtte oppstå ut fra disse vilkårene og betingelsene.

8.2. Enhver bestemmelse i disse brukervilkårene som erklæres ugyldig eller umulig å gjennomtvinge av noen kompetent myndighet eller domstol, skal, så langt denne ugyldigheten eller ugjennomførbarheten gjelder, anses å være atskilt og skal ikke ha innvirkning på de andre gjenværende bestemmelsene, som skal fortsette å gjelde upåvirket. 8.3. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre disse vilkårene og betingelsene. 8.4. Disse vilkårene og betingelsene ble sist oppdatert den 2. februar 2022 og erstatter alle tidligere versjoner.