SAS Travel Voucher

Dette informasjonsvarselet oppsummerer forskriftene om retningslinjer for SAS Travel Voucher.

SAS Travel Voucher ble innført i løpet av koronapandemien for personer som hadde en reise fra 12. mars 2020 - inntil videre, eller en kansellert flygning etter 5. mars 2020. Merk at datoene kan variere etter område. Fra 12. oktober 2020 ble verdikupongene tilgjengelige inntil 3 dager/72 timer før avgang for utreise.

Merk at andre vilkår og betingelser gjelder for SAS Gift Card og SAS Voucher.

SAS Travel Voucher: Oppsummering

Hvis du velger å motta en verdikupong, får du en bekreftelse på e-post med en lenke for å laste ned verdikupongen(e). For å se og laste ned verdikupongen(e) må du skrive inn en kode. Koden er bestillingsreferansen for originalbestillingen din (6-sifret kode som består av tall og/eller bokstaver). Du må oppgi en gyldig e-postadresse som kupongen kan sendes til. Hvis adressen du har oppgitt ikke kan bekreftes, forbeholder SAS seg retten til å ikke levere verdikupongen.

Verdien på verdikupongen vil regnes ut basert på billettprisen og eventuelle tilleggstjenester (setevalg, ekstra bagasje, tilgang til lounge, ekstra måltider) i originalbestillingen din. Skatter og lokale avgifter er også inkludert. Hvis du har nylig endret reisen din, vil eventuell prisforskjell du har betalt være inkludert i verdikupongen, men ikke endringsgebyret.

Endringsgebyrer, navneendringsgebyrer og forsikringsgebyrer er ikke inkludert i verdikupongen. Hvis du har mottatt en epost med tilbud om SAS Travel Voucher som kompensasjon og takket ja til en verdikupong i stedet for refusjonen du la inn ønske om, vil du også motta en SAS Travel Voucher (en verdikupong i kompensasjon) på 350 SEK/NOK/DKK eller 35 EUR per passasjer i bestillingen. Dette kommer i tillegg til en SAS Travel Voucher på den opprinnelige prisen på bestillingen.

Dette er kun gyldig for kunder som har søkt om refusjon og mottatt dette tilbudet via epost.

Verdikupongen er gyldig i ett (1) år fra utstedelse. Verdikupongen kan ikke benyttes for kjøp eller reaktiveres etter utløp av gyldighetsperioden. Verdikupongen er ikke refunderbar frem til utløpsdatoen. Hvis du har bedt om en verdikupong på grunn av kansellering av flyselskapet, vil det gjenstående beløpet være refunderbart etter ett (1) år fra utstedelsesdatoen.

Dette gjelder imidlertid ikke hvis du mottar en kompensasjons-verdikupong, som beskrevet nedenfor. Hvis du har bedt om en verdikupong for en flygning som ikke er kansellert av flyselskapet, vil verdikupongen være ikke-refunderbar. Når gyldighetsperioden går ut, vil du ikke ha rett på å få refundert det gjenstående beløpet. Hvis du har mottatt en epost med tilbud om en kompensasjons-verdikupong og sagt ja til en verdikupong i stedet for refusjon, vil både din SAS Travel Voucher på bestillingsbeløpet og din kompensasjons-verdikupong være ikke-refunderbare.

Dette gjelder kun kunder som har lagt inn ønske om refusjon og mottatt dette tilbudet via epost.

Du kan bruke koden på verdikupongen 48 timer etter at den er utstedt til å kjøpe reiser og tilleggstjenester via nettstedet til SAS eller via kundeservice i valutaen som er oppgitt på verdikupongen. Beløpet på verdikupongen kan ikke veksles inn i kontanter. Unntaket er verdikupongene som reisende mottar for en flygning som er kansellert av flyselskapet, hvor det gjenstående beløpet kan refunderes i ett (1) år fra utstedelsesdatoen. Hvis du har betalt en reise med verdikupong og kansellerer reisen, eller hvis reisen blir kansellert, vil du få refusjon for billetten tilbake på verdikupongen du brukte.

Merk at den opprinnelige gyldighetstiden på verdikupongen fremdeles gjelder hvis du kansellerer en reise. Verdikupongen er upersonlig. SAS er imidlertid ikke ansvarlig for verdikupongens gyldighet hvis kupongen er overført/gitt til en annen person. 

SAS er ikke ansvarlig for verdikuponger som er mistet/forsvunnet. E-poser med aktivering for verdikuponger som er blitt slettet, kan sendes på nytt. Ta kontakt med SAS for å få hjelp.

SAS er ikke ansvarlig for verdikupongens gyldighet hvis kupongen er overført/gitt til en annen person eller enhet. Kjøp av ubrukte verdikuponger fra andre selgere enn SAS skjer på eget ansvar. SAS kan ikke holdes ansvarlig for aktiverte verdikuponger som blir stjålet, mistet, inaktive eller skadet. Verdikupongen din må behandles med omhu. SAS er kun ansvarlig for dokumenterte direkte skader og bare for beløp som tilsvarer beløpet på den aktuelle verdikupongen.

Personopplysninger betyr alle opplysninger knyttet til deg som en fysisk person og som kan brukes til å identifisere deg, direkte eller indirekte, slik som navn, bilde eller ID-nummer. SAS er forpliktet til å beskytte personvernet ditt, og behandler personopplysninger kun i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse. Måten vi behandler personopplysningene dine på, avhenger av hvorvidt du er medlem av EuroBonus-programmet, er innehaver av en profilkonto eller er en besøkende på nettsiden uten særskilt medlemskap eller konto hos oss. SAS har forsøkt å beskrive måten vi behandler personopplysninger på så åpent og tydelig som mulig i personvernerklæringene under.

Vi oppfordrer deg til å lese erklæringen som er aktuell for deg nøye og kontakte personvernombudet vårt på dataprotectionofficer@sas.se hvis du har spørsmål. Hvis du er medlem av EuroBonus-programmet, kan du se SAS retningslinjer for personvern for EuroBonus-medlemmer. Hvis du har en profilkonto, kan du se SAS retningslinjer for personvern for innehavere av profilkonto. Hvis du er reisende uten særskilt medlemskap eller konto hos oss, vil vi behandle dine personopplysninger slik som beskrevet nedenfor og i SAS Generelle retningslinjer for personvern.

Hvis du ønsker å gi en tilbakemelding, ta kontakt med SAS kundeserviceteam. Mer informasjon om våre klageprosedyrer. Du kan også sende tilbakemeldingen din til: contacttoflysas@sasair.com. Generell korrespondanse eller generelle spørsmål vil ikke bli besvart.

Hvis du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med SAS endelige svar på klagen, kan du rette klagen til en av de godkjente Alternative Dispute Resolution-leverandørene etablert innen EUs medlemsland.

Dette er en nettbasert tvisteløsningsplattform som er blitt etablert av EU-kommisjonen og gir enkel tilgang til alternativ tvisteløsning (Alternative Dispute Resolution, ADR): ec.europa.eu/consumers/odr.

SAS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene. Alle reiser og tilleggstjenester er underlagt spesifikke vilkår.