Vilkår & betingelser

Vår visjon er å gjøre livet enklere for reiseglade personer i Skandinavia.

EuroBonus er lojalitetsprogrammet til SAS, og med EuroBonus er du del av et fellesskap som drar nytte av enkle, morsomme og pålitelige tjenester, levert på skandinavisk måte. Som et medlem i EuroBonus-programmet kan du opptjene poeng på kjøp og aktiviteter som tilbys av oss og våre, samt SAS’ forretningspartnere, som gir deg rett til å motta personlig tilpassede belønninger og fordeler. Disse vilkårene og betingelsene gjelder for EuroBonus-programmet. Ved å bli værende eller melde deg inn i EuroBonus-programmet, på nett eller annen måte, bekrefter du at du godtar disse EuroBonus-vilkårene.

EuroBonus: Oppsummering

Gjeldende fra: 1. februar 2023

1.1 Som medlem av EuroBonus-programmet, er du del av vårt fellesskap og vil, i tillegg til å tjene opp poeng på kjøp og aktiviteter, få en rekke morsomme, pålitelige og personlig tilpassede tjenester og tilbud som vil gjøre livet ditt enklere. Vårt mål er å bli kjent med deg, slik at vi kan gi deg skreddersydde tilbud og tjenester som er virkelig nyttige for deg, og filtrere bort de som bare tar opp plass og tid.
Nærmere bestemt vil vi gjerne tilby deg fordeler og personlig tilpassede tjenester så som:

  • Bruk av ditt EuroBonus-medlemskap til å opptjene poeng på kjøp og aktiviteter hos oss eller EBs og SAS’ forretningspartnere (heretter «våre forretningspartnere») og få et bredere spekter av tilbud og tjenester både når du reiser og i ditt daglige liv utenom reisingen.

  • Personlig tilpasning av vårt tilbud for din oppsamling og bruk av EuroBonus-poeng ved at vi forstår hvordan du helst vil opptjene og bruke poeng.

  • Skreddersydd kommunikasjon med deg ved hjelp av dine foretrukne kanaler.
    Gi deg relevante og personlig tilpassede tilbud, også gjennom våre forretningspartnere, basert på dine preferanser og atferd.

  • Sende deg nyttige tilbud i sanntid ved nærliggende utsalgssteder, og fra våre forretningspartnere på en flyplassterminal hvor vi vet at du befinner deg basert på din flygningsplan, og utsalgssteder vi tror du kan ha glede av basert på dine preferanser.

2.1 EuroBonus-programmet eies og drives av Airstair 3 AB, med ID-nummer 559224-9782, under endring av navn til SAS EuroBonus AB, (heretter «EB», «oss» eller «vi»). EB er et heleid datterselskap av SAS AB, med ID-nummer 556606-8499, og et datterselskap av Scandinavian Airlines System Danmark-Norge-Sverige, et konsortium etablert etter lovene i Danmark, Norge og Sverige, med hovedkontor i Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, Sverige (heretter «SAS»).

2.2 Medlemskap i EuroBonus-programmet er åpent for alle fysiske personer. Som EuroBonus-medlem har du rett til å motta et fysisk eller digitalt EuroBonus-kort ("EuroBonus-kort"). Hvis du er under 18 år gammel, må du ha samtykke fra en foresatt for å bli med i programmet. EuroBonus-medlemskapet og rettighetene i henhold til dette er personlig og fordelene er kun beregnet på deg, med mindre vi oppgir noe annet.

2.3 Et fysisk EuroBonus-kort tilhører det utstedende kortselskapet, dvs. EB eller betalingskortselskapet.

2.4 EuroBonus-kortet er personlig. Det er kun tillatt med én EuroBonus-medlemskonto per person og kun det medlemmet som har navnet sitt på EuroBonus-kortet har rett til å bruke det. Det fysiske EuroBonus-kortet må signeres og er gyldig kun hvis din signatur (eller eventuelt din foresattes signatur) er skrevet på baksiden av kortet. EuroBonus-kortet vil bare kunne brukes frem til utløpsdatoen oppgitt på kortet.

Ditt medlemskap er registrert i ditt navn, din personlige e-postadresse og bostedsland. C/O-adresse er ikke tillatt, og e-postadressen må være personlig. Navnet i EuroBonus-profilen bør være det samme som er oppgitt i medlemmets pass.

2.5 Hvis ditt fysiske EuroBonus-kort blir mistet, stjålet eller ødelagt, eller hvis ditt digitale EuroBonus-kort stjeles eller EuroBonus-kontoen din blir hacket, må du kontakte EB. Hvis EuroBonus-kortet er et kombinert EuroBonus- og betalingskort, må du straks informere betalingskortselskapet. Et erstatningskort for EuroBonus vil bli utstedt med det samme medlemsnummeret og utløpsdatoen som det opprinnelige kortet.

2.6 Du må gi EB skriftlig beskjed om alle endringer i personopplysninger som ikke er mulig å endre eller legge til på nett. Ved endring av navn eller registrering av fødselsdato, må det vedlegges dokumentasjon som bekrefter opplysningene, f.eks. kopi av gyldig pass. Så snart de nye opplysningene er blitt verifisert, vil den innsendte dokumentasjonen bli destruert.

2.7 Ordinære bestillingsregler for flybilletter gjelder for alle medlemmer uansett medlemskapsnivå. Tjenestefordeler knyttet til ditt medlemskapsnivå gjelder kun for deg personlig, med mindre vi har oppgitt noe annet.

2.8 Vi forbeholder oss retten til å si opp medlemskapet i tilfeller vi anser som misbruk. Dette innebærer at tidligere opptjente men ubenyttede poeng og utstedte EuroBonus-billetter/verdikuponger blir ugyldige. Vi forbeholder oss også retten til å nedgradere ditt medlemskapsnivå i tilfeller som vi anser som misbruk. Misbruk vil kunne bestå av upassende eller respektløs atferd mot oss eller våre forretningspartnere, våre eller SAS’ ansatte eller SAS-passasjerer, brudd på paragraf 3.10 eller noen andre av EuroBonus’ vilkår og betingelser, ulovlig atferd, svindel eller handlinger som generelt anses som umoralske eller uetiske.

2.9 Du må bruke det samme navnet som oppgis i passet ditt. For kombinerte EuroBonus- og betalingskort, vil også reglene for de respektive kortselskapene gjelde. Når du blir 18 år, vil du få valget om enten å fortsette medlemskapet og beholde tidligere opptjente EuroBonus-poeng, medlemskapsnivå, osv. eller avslutte medlemskapet.

2.10 De personlige innloggingsdetaljene er ditt personlige ansvar. Foresatte er ansvarlige for mindreårige medlemmers personlige innloggingsdetaljer og hvordan/når de blir brukt. Vi vil ikke refundere deg hvis de korrekte innloggingsdetaljene er blitt brukt uten din godkjenning. Personlige opplysninger angående EuroBonus-kontoen er kun tilgjengelig for de som sender inn korrekte personlige innloggingsdetaljer.

2.11 EB vil fra tid til annen kunne tilby separate produkter og tjenester som del av EuroBonus-programmet som vil være underlagt separate vilkår og betingelser. Slike separate vilkår og betingelser vil kunne inkludere bestemmelser som avviker fra vilkårene og betingelsene oppgitt i disse EuroBonus-vilkårene. I tilfelle av konflikt mellom bestemmelsene i disse EuroBonus-vilkårene og slike eventuelle separate vilkår og betingelser, skal bestemmelsene i de separate vilkår og betingelser ha forrang. Du er ansvarlig for å holde deg selv informert om gjeldende regler i disse EuroBonus-vilkårene og alle andre separate vilkår og betingelser.

2.12 EuroBonus-programmets innhold, tjenestefordeler, regler angående poeng og totalsummer samt andre opplysninger som vises på EuroBonus-nettsiden gjelder inntil det gis beskjed om noe annet.

2.13 Disse EuroBonus-vilkårene gjelder kun for ditt EuroBonus-medlemskap. Separate vilkår gjelder for flytransport og alle kampanjer som SAS holder fra tid til annen. Hvis du kjøper en flybillett for en flygning operert av SAS, gjelder våre Generelle vilkår og betingelser og Regler og vilkår respektivt for kjøpet og for flygningen.

2.14 Ved å melde deg inn i EuroBonus-programmet og dermed akseptere disse EuroBonus-vilkårene, samtykker du i å motta direkte markedsføring (inkludert personlig tilpasset direkte markedsføring) fra oss, som kampanjemeldinger til deg angående våre, SAS’ og våre forretningspartneres produkter og tjenester. Vennligst se Retningslinjer for personvern for EuroBonus-medlemmer for mer informasjon, f.eks. om hvordan du avslår å motta slik direkte markedsføring.

3.1 Poeng kan opptjenes på aktiviteter hos oss og våre forretningspartnere som avtalt med oss og våre forretningspartnere. Poeng blir kun registrert hvis ditt EuroBonus-nummer blir oppgitt korrekt på tidspunktet for aktiviteten (f.eks. kjøp, bestilling eller innsjekking). Våre forretningspartnere inkluderer flyselskaper, reisebyråer og andre selskaper som yter fordeler til våre EuroBonus-medlemmer, inkludert men ikke begrenset til muligheten til å opptjene og/eller bruke poeng på selskapenes produkter og tjenester. Våre nåværende forretningspartnere kan du se her.

EuroBonus-programmet har følgende poengkategorier:

(i) “Grunnpoeng” som kan brukes for bonusreiser og andre produkter og som teller mot oppgradering til et høyere medlemskapsnivå eller fornyelse av medlemskapsnivå;

(ii) “Statuspoeng” som kan brukes til oppgradering til et høyere medlemskapsnivå eller fornyelse av medlemskapsnivå, men ikke til bonusreiser og andre produkter;

(iii) “Ekstrapoeng” som kan brukes til bonusreiser og andre produkter, men ikke teller mot oppgradering til et høyere medlemskapsnivå; og

(iv) «Kvalifiserende flygninger» som er flygninger drevet av SAS eller utvalgte flygninger drevet av andre flyselskap som presentert på nettsiden til SAS, og som teller mot oppgradering til et høyere medlemskapsnivå eller fornyelse av medlemskapsnivå.

3.2 Vi forbeholder oss retten til å bestemme om du opptjener poeng eller ikke for produkter og tjenester som tilbys av oss eller våre forretningspartnere. Uavhengig av når aktiviteten ble bestilt, vil antall poeng opptjent avhenge av den opptjeningsordningen som gjelder på aktivitetsdatoen. Antallet poeng som opptjenes varierer avhengig av vår forretningspartner og tilbudet.

3.3 Med mindre noe annet er angitt, er det reglene og fordelene som er gjeldende for ditt medlemskapsnivå på aktivitetstidspunktet som vil gjelde. Dette betyr at hvis du f.eks. blir nedgradert eller oppgradert mellom reservasjonstidspunktet og din avreisedato, vil det være ditt medlemskapsnivå, og fordelene og reglene på avreisetidspunktet som vil være gjeldende for denne aktiviteten.

3.4 Som EuroBonus-medlem opptjener du poeng på gjeldende flygninger i samsvar med den reiseklassen som opprinnelig ble booket og betalt for, uavhengig av oppgraderinger eller nedgraderinger, med mindre vi har angitt noe annet. Rabattbilletter, som bransjerabatt, agentrabatt, bonusbilletter, standby-billetter og charter-billetter samt visse rabatter, gir deg ikke rett til å opptjene poeng eller nå et høyere medlemskapsnivå.

Hvis du kjøper en billett på en flygning som markedsføres av SAS eller Star Alliance men drives av et annet flyselskap (dvs. kodedelingsflygning), skal driftsflyselskapet bestemme om og hvor mange poeng du kan opptjene for flygningen. Bookingklassen på billetten kan avvike fra bookingklassen som brukes av driftsflyselskapet for å bestemme opptjente poeng. Ingen poeng opptjenes for flygninger drevet av et flyselskap som ikke deltar i EuroBonus-programmet. Vi er ikke ansvarlig for forsinkelser eller kansellerte flygninger av grunner som er utenfor vår kontroll, f.eks. handlinger eller unnlatelser fra forretningspartnerne våre, vår forretningspartners konkurs, værforhold osv. Spesielle regler gjelder for poeng som opptjenes gjennom ekstraordinære omstendigheter, forutsatt at aktiviteten er gjennomført.

3.5 Det er kun du personlig som kan opptjene poeng for dine egne reiser eller flygninger, uansett hvem som har betalt for reisen eller aktiviteten. Småbarn (fra 0-23 måneder) opptjener kun poeng når de har et eget betalt sete. Vi gir vanligvis ikke poeng for charterbilletter og lignende aktiviteter med SAS eller våre forretningspartnere, med mindre vi har oppgitt noe annet.

3.6 Reiser og aktiviteter som fant sted for mer enn seks måneder siden kan ikke registreres online i ettertid, med mindre noe annet er angitt. Hvis du er et nytt medlem, kan du registrere poeng online med tilbakevirkning for flygninger som har funnet sted opptil 30 dager før ditt medlemskap begynte. Tilbakevirkende registrering kan bare gjennomføres på nett.

3.7 Du har kun rett til poeng for gyldige aktiviteter du har utført og kun for dine egne flygninger. EB kan fra tid til annen korrigere eller trekke tilbake poeng for enhver aktivitet eller EuroBonus-poeng som er feilaktig registrert på din EuroBonus-konto på grunn av teknisk feil eller annen funksjonsfeil. For å unngå tvil kan slike korrigeringer også påvirke medlemskapsnivået og tilknyttede fordeler.

3.8 Poeng og fordeler (inkludert kort mottatt i gave) er personlige og kan under ingen omstendighet selges, overføres, kombineres, arves, byttes i kontanter eller brukes for andre formål enn innenfor EuroBonus-programmet med mindre noe annet er angitt av EB. Ved misbruk kan vi konfiskere poeng, fordeler og dokumenter. Medlemmer kan bli nektet adgang til et fly, et hotell eller før øvrig bli nektet å tre inn i eller å gjennomføre en avtale for andre produkter eller tjenester. Hvis en tur har begynt, eller tjenesten eller produktet allerede har funnet sted, kan det bli krevet betaling av den fulle prisen for det gjenværende av turen/for det gjeldende kjøpet fra passasjeren.

3.9 Du kan bruke poengene dine og dra fordel av tilbud/fordeler så snart du har en tilstrekkelig mengde gyldige poeng på EuroBonus-kontoen din, forutsatt at minst én poengkvalifiserende aktivitet utføres i tillegg til velkomstbonuser. Poengene er gyldige i fire år etter kvalifiseringsperioden. Etter denne fristen slettes poengene automatisk.
3.10 Hvis du har medlemskap i forskjellige bonusprogrammer, kan du samle poeng og tjenestefordeler kun i ett program for hver del av en flygning, hotellopphold, billeie eller annen aktivitet, med mindre noe annet er angitt. Når poengene er registrert, kan de ikke overføres til et annet program.

3.11 Under et hotellopphold vil kun én person per rom opptjene poeng for overnattingen.

3.12 Du opptjener ikke poeng for billetter og tjenester som er kjøpt men ikke brukt, og/eller for produkter som er blitt refundert.

3.13 Hvis du ikke opptjener noen poeng for en 24-måneders periode, har vi rett til å si opp ditt medlemskap forutsatt at du ikke har noen gyldige, brukbare poeng på din EuroBonus-konto.

4.1 Med mindre vi angir noe annet, kan medlemskapspoeng, belønninger og fordeler kun benyttes av deg personlig eller av din nærmeste familie.

4.2 Du må sørge for at personlige innloggingsdetaljer ikke blir brukt ulovlig. Vi er ikke ansvarlig for følgene av ulovlig bruk av personlige innloggingsdetaljer. Du er ansvarlig for enhver bruk av, og ansvarlig for å sikre at du har rett til å bruke, poengene og fordelene, enten det er du eller en annen person som bruker dem. Misbruk er definert i paragraf 2.8. Billetter og dokumenter sendes kun til din registrerte adresse/e-postadresse.

4.3 Antallet tilbud er begrenset og kan benyttes med forbehold for tilgjengelighet. Seter, rom, biler osv. kan være tilgjengelig for ordinære kjøp selv om de ikke er tilgjengelig for poeng/spesialtilbud. Noen tjenester/produkter og/eller tjenestefordeler gjelder ikke for turer som er helt eller delvis betalt med poeng.

4.4 Poeng kan ikke benyttes i kombinasjon med kontanter, rabattilbud, kuponger eller andre spesialtilbud, med mindre vi har angitt noe annet. I tilfelle ombooking og/eller kansellering, blir kun gyldige poeng overført tilbake til din EuroBonus-konto (utløpte poeng kan ikke gjenbrukes) med din opprinnelige utløpsdato.

4.5 Kun bookinger foretatt online kan kanselleres online. Gyldige billetter/dokumenter for kansellerte tilbud må returneres til oss for å oppnå refusjon. Når du bestiller eller gjør endringer i tilbud, må du ta hensyn til åpningstidene til EB og/eller våre forretningspartnere og/eller tillate tid for å muliggjøre levering av dokumentene/artiklene. Dokumenter som er stjålet eller tapt før turen eller før tilbudet, bør brukes eller om mulig byttes ut. Gebyrer kan komme til anvendelse.

4.6 Poeng kan benyttes som betaling for billetter/vouchere kun når de er utstedt av SAS og i enkelte tilfeller av våre forretningspartnere. Poeng kan benyttes til å kjøpe en ordinær billett helt eller delvis eller til å kjøpe en EuroBonus bonusbillett. Forskjellige regler gjelder for ordinære billetter og EuroBonus-bonusbilletter som beskrevet i paragraf 4.7 nedenfor. Reisebyråer har ikke rett til å utstede billetter/vouchere eller lignende i bytte mot poeng. Tilleggsgebyr i kontanter kan tilkomme.

4.7 Med mindre vi angir noe annet: For en vanlig billett, betalt helt eller delvis med poeng, gjelder reglene for vanlige billetter som beskrevet i de billettreglene som ble oppgitt ved booking av den vanlige billetten.

Reglene for EuroBonus-bonusbilletter og andre billetter som betales med poeng, gjelder som beskrevet i vilkårene for Fly med poeng som angitt her. Der finner du informasjon om f.eks. bestilling, kansellering, bruk av poeng, endringer og gebyrer. EB kan oppdatere disse reglene og vilkårene fra tid til annen.

Separate vilkår og betingelser gjelder for skatter og avgifter. Disse finner du på SAS-nettsiden, www.flysas.com. Vi vil selvfølgelig også fremskaffe informasjon på din forespørsel.

4.8 I noen land gjelder spesielle regler for skattlegging av fordeler innenfor rammen av lojalitets- eller bonusprogrammer. Disse reglene er definert av lovgiverne og gjelder bonusprogrammer i sin alminnelighet i alle flyselskap, hotellkjeder, osv. Spørsmål angående dette bør rettes til de nasjonale skattemyndighetene.

Vi påtar oss intet ansvar for dine individuelle skatteforpliktelser i forbindelse med EuroBonus-programmet. Hvis du tar sikte på å opptjene poeng for aktiviteter som betales av din arbeidsgiver, må du, i noen land, gi beskjed til din arbeidsgiver om dette på forhånd. Poeng opptjent gjennom forretningsreiser kan ikke brukes for private formål uten din arbeidsgivers tillatelse. Vennligst merk deg at etter svensk og norsk lov, kan statsansatte ikke bruke privat poeng for flyreiser, hotellopphold, billeie eller andre aktiviteter som er betalt av arbeidsgiveren. I prinsippet gjelder de samme reglene for svenske og norske ansatte i offentlig sektor.

5.1 Medlemskap i EuroBonus-programmet krever at vi behandler dine personopplysninger. For å oppfylle vår forpliktelse etter disse EuroBonus-vilkårene, er det således nødvendig for oss å behandle opplysninger som gjelder deg som person.

5.2 De aktuelle personopplysningene er for det meste informasjon som du har gitt til oss eller SAS, f.eks. når du har bestilt en flygning, men også opplysninger fra våre forretningspartnere og andre tredjeparter. Vi behandler disse opplysningene for mange ulike formål knyttet til gjennomføring av disse EuroBonus-vilkårene, som forvaltning av EuroBonus-kontoen og reisene dine, for å gjøre reisene dine med SAS enklere, og for forbedring og personlig tilpasning av våre og SAS’ produkter, tjenester, kommunikasjon og tilbud ved at vi blir kjent med deg og dine preferanser.

5.3 Airstair 3 AB, med firma-ID-nummer 559224-9782 og under endring av navn til SAS EuroBonus AB, og SAS, et konsortium etablert etter lovene i Danmark, Norge og Sverige, med hovedkontor på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, Sverige («SAS»), vil i fellesskap avgjøre formålene og metodene for behandling av personopplysningene dine som såkalte felles behandlingsansvarlige innen betydningen av artikkel 26 i personvernfordningen (GDPR) (EU-forordning nr. 2016/679). For dette formål har EB og SAS inngått en avtale om felles behandlingsansvar, og essensen i dette er beskrevet her:
Avtale om felles behandlingsansvar.

5.4 Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine er gitt iretningslinjene for personvern for EuroBonus-medlemmer. Retningslinjene for personvern for EuroBonus-medlemmer er en integrert del av disse EuroBonus-vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å endre Retningslinjene for personvern for EuroBonus-medlemmer fra tid til annen, på samme måte som angitt under paragraf 6.5 i disse EuroBonus-vilkårene.

6.1 Unntatt når noe annet er bestemt i lokal lovgivning, har vi ingen ansvar og skal ikke være ansvarlig for noen kostnader eller andre skader som pådras av deg med mindre det er uttrykkelig angitt i disse EuroBonus-vilkårene. Videre er vi ikke ansvarlig for noen kostnader eller skader som pådras av noen andre enn deg. Alle tjenester og fordeler i EuroBonus-programmet og/eller som er betalt med poeng er underlagt disse EuroBonus-vilkårene som gjelder for disse tjenestene og fordelene.

6.2 For å unngå tvil har EB ingen ansvar for SAS-flygninger. SAS er kun ansvarlig for den delen som involverer selve SAS-flygningen i samsvar med SAS sine regler og vilkår samt tjenestevilkår. Alle ordninger, fordeler og tjenester som kommer i tillegg til SAS-flygningen, er utenfor SAS sitt ansvar.

6.3 Gjeldende gebyrer, skatter og avgifter f.eks. servicegebyrer, flyplassavgifter, lokale skatter osv. blir betalt av deg og belastes separat. Hvis du unnlater å betale eller stiller spørsmål ved kravet om å betale slike gebyrer, skatter eller avgifter som påløper til oss eller SAS, kan ikke poengene brukes for den aktuelle flygningen/aktiviteten inntil betalingen er gjennomført.

6.4 Hvis du er rettslig verge for et medlem under 18 år, er du ansvarlig for å sikre at den mindreårige følger de gjeldende EuroBonus-vilkårene. Du er også ansvarlig for den mindreåriges bruk av turer, tilbud og fordeler.

6.5 Vi forbeholder oss retten til å endre disse EuroBonus-vilkårene. Vi vil i så fall i god tid i forveien og på en tydelig måte gi beskjed om de kommende endringene, slik at du kan velge å melde deg av disse EuroBonus-vilkårene dersom du ikke skulle være enig i endringene.

Endringene vil kunne angå f.eks. reglene for opptjening og bruk av poeng, konsekvensene for nye poeng, poeng som allerede er opptjent og aktiviteter, eller Retningslinjer for personvern for EuroBonus-medlemmer og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Endringer vil bli meddelt gjennom minst én kommunikasjonskanal for EuroBonus, hovedsakelig via EuroBonus-nettsiden. Nye regler, oversikter, nivåer osv. gjelder uten unntak fra den fastsatte datoen. De gjeldende vilkår og betingelser for EuroBonus samt retningslinjer for personvern for EuroBonus-medlemmer, vil til enhver tid være tilgjengelig på www.flysas.com/en/eurobonus, og vi vil selvsagt også gi informasjon om endringer hvis du ber om det.

6.6 Du kan når som helst be om å avslutte medlemskapet ditt. Skulle du bestemme deg for å avslutte ditt medlemskap, vil vi invitere deg til å bruke eventuelle EuroBonus-poeng på f.eks produkter eller tjenester på www.flysas.com før du avslutter medlemskapet. Så snart du har avsluttet ditt medlemskap, vil du ikke lenger være i stand til å opptjene eller bruke EuroBonus-poeng.

6.7 EB har rett til å si opp eller bytte ut EuroBonus-programmet med én måneds varsel. Hvis EuroBonus-programmet blir avviklet på grunn av lovgivning, rettskjennelser, pålegg fra offentlige myndigheter eller lignende, kan EuroBonus-programmet opphøre umiddelbart uten varsel og opptjente poeng vil utløpe umiddelbart uten noen form for kompensasjon.

6.8 Hvis en av våre forretningspartnere erklæres konkurs, eller på annen måte er ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor oss eller våre EuroBonus-medlemmer, kan det ikke fremmes tilbakevirkende krav og vi vil bestemme hvordan og om poengene for bestilte men ikke benyttede turer skal overføres tilbake til din EuroBonus-konto.

6.9 Du kan ikke, verken helt eller delvis, tildele eller på annen måte disponere dine rettigheter og/eller forpliktelser etter disse EuroBonus-vilkårene uten vårt skriftlige samtykke. Likeledes kan ikke vi tildele eller på annen måte disponere over våre rettigheter og/eller forpliktelser etter disse EuroBonus-vilkårene uten ditt samtykke. Til tross for dette kan vi tildele våre rettigheter og forpliktelser etter disse vilkårene og betingelsene for EuroBonus uten din godkjenning til i) ethvert datterselskap av oss eller SAS, eller ii) en organisasjon som erverver alle eller bortimot alle eiendelene relatert til EuroBonus-programmet.

7.1 Så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, skal disse EuroBonus-vilkårene reguleres av og fortolkes i samsvar med svensk rett. Begge parter undergir seg, så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, den ikke-eksklusive domsmyndighet til Stockholms tingsrett for å løse enhver tvist som måtte oppstå ut fra disse EuroBonus-vilkårene.

7.2 Enhver bestemmelse i disse EuroBonus-vilkårene som erklæres ugyldig eller umulig å gjennomtvinge av noen kompetent myndighet eller domstol, skal, så langt denne ugyldigheten eller ugjennomførbarheten gjelder, anses å være atskilt og skal ikke ha innvirkning på de andre gjenværende bestemmelsene, som skal fortsette å gjelde upåvirket.

7.3 Disse EuroBonus-vilkårene ble sist oppdatert den 1. februar 2023 og erstatter alle tidligere versjoner.