SAS Voucher

Dette informasjonsvarselet oppsummerer forskriftene om retningslinjer for SAS kompensasjons-verdikupong.

Les videre for å lære mer om forskriftene.

SAS Voucher: Oppsummering

 • Når du har valgt å motta en voucher for kompensasjon, får du en bekreftelse på e-post med en lenke for å laste ned voucheren. For å se og laste ned voucheren må du skrive inn en kode. Koden er saksnummeret ditt, som du finner i e-postkommunikasjonen din med SAS.

 • Når du har mottatt et tilbud om å endre på e-post og takket ja til å motta en verdikupong, får du en bekreftelse på e-post med en lenke for å laste ned verdikupongen din. For å se og laste ned verdikupongen må du skrive inn en kode. Koden er bestillingsreferansen til den originale bestillingen din (6-sifret kode som består av tall og/eller bokstaver).

 • Hvis du har valgt verdikupong, må du oppgi en gyldig e-postadresse kupongen kan sendes til. Hvis adressen du har oppgitt, ikke kan bekreftes, forbeholder SAS seg retten til å ikke levere verdikupongen.

Verdikupongen er gyldig i ett (1) år fra utstedelse. Etter utløp av gyldighetsperioden kan verdikupongen ikke benyttes for kjøp eller reaktiveres, og det ubrukte restbeløpet kan ikke refunderes.

 • Du kan bruke koden på verdikupongen 48 timer etter at den er utstedt til å kjøpe reiser og tilleggstjenester via nettstedet til SAS eller via kundeservice i valutaen som er oppgitt på verdikupongen.

 • Beløpet på verdikupongen kan ikke veksles ut i kontanter av SAS.
  Hvis du har betalt for en reise med verdikupong og kansellerer reisen, eller hvis reisen blir kansellert, refunderes beløpet tilbake til verdikupongen.

 • Verdikupongen er upersonlig. SAS er imidlertid ikke ansvarlig for verdikupongens gyldighet hvis du blir fratatt verdikupongen, eller den selges eller gis bort. Hvis du vurderer å kjøpe en brukt verdikupong, sjekk gyldigheten og saldoen på verdikupongen før du kjøper den.

 • En verdikupong er verdifull. SAS er ikke ansvarlig for verdikuponger som stjeles eller mistes.

 • E-poster med aktivering for verdikuponger som er blitt slettet, kan sendes på nytt. Kontakt SAS, så kan vi sende en ny e-post til samme mottaker.

 • SAS kan ikke holdes ansvarlig for aktiverte verdikuponger som blir stjålet, mistet, inaktive eller skadet. Verdikupongene dine må behandles med omhu. SAS er kun ansvarlig for dokumenterte direkte skader, og bare for beløp som tilsvarer beløpet på den aktuelle verdikuponger.

 • SAS forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre disse brukervilkårene.

 • Alle reiser og tilleggstjenester er underlagt spesifikke vilkår.

 • Personopplysninger betyr alle opplysninger knyttet til deg som en fysisk person og som kan brukes til å identifisere deg, direkte eller indirekte, slik som navn, bilde eller ID-nummer.

 • Vi er forpliktet til å beskytte personvernet ditt, og behandler personopplysninger kun i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse. Måten vi behandler personopplysningene dine på, avhenger av hvorvidt du er medlem av EuroBonus-programmet, er innehaver av en profilkonto eller er en besøkende på nettsiden uten særskilt medlemskap eller konto hos oss.

 • Vi har forsøkt å beskrive måten vi behandler personopplysninger på så åpent og tydelig som mulig i personvernerklæringene under. Vi oppfordrer deg til å lese erklæringen som er aktuell for deg nøye og kontakte personvernombudet vårt på dataprotectionofficer@sas.se hvis du har spørsmål.

 • Hvis du er medlem av EuroBonus-programmet, kan du se Retningslinjene for personvern for EuroBonus-medlemmer. Hvis du har en profilkonto, kan du se Retningslinjer for personvern for innehavere av profilkonto. Hvis du er en reisende uten særskilt medlemskap eller konto hos oss, vil vi behandle dine personopplysninger slik som beskrevet nedenfor og i våre Generelle Retningslinjer for personvern.