Gavemedlemskap

Dette informasjonsskrivet oppsummerer vilkårene og betingelsene for gavemedlemskap.

Gi bort medlemskap: Oppsummering

Gjeldende fra: 31. oktober 2020

1.1 Disse vilkårene og betingelsene gjelder for gavemedlemskap. Ved å gi bort eller motta et medlemskap bekrefter du at du aksepterer disse vilkårene og betingelsene.
1.2 Alle aktiviteter innenfor gavemedlemskap-produktet er også underlagt EuroBonus’ vilkår og betingelser (se vilkår og betingelser for EuroBonus). Dersom disse vilkårene og betingelsene skulle stride mot EuroBonus’ vilkår og betingelser, skal bestemmelsene i EuroBonus’ vilkår og betingelser ha forrang.

1.3 EB forbeholder seg retten til når som helst å endre disse vilkårene, med eller uten varsel.

2.1 Gavemedlemskap-produktet tilbys av SAS EuroBonus AB, med organisasjonsnummer 559224-9782 og hovedkontor på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm (heretter «EB», «oss» eller «vi»). EB er et heleid datterselskap av SAS AB, med organisasjonsnummer 556606-8499, og et datterselskap av Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, et konsortium etablert etter lovene i Danmark, Norge og Sverige (heretter «SAS»).
2.2 Mottakeren av EuroBonus-medlemskapet som gis bort bør være venn eller i familie med giveren.

2.3 Hvis mottakeren av EuroBonus-medlemskapet som gis bort allerede har medlemsnivået som gis bort, vil tidsperioden for nivået deres bli forlenget.

2.4 Mottakeren av EuroBonus-medlemskapet som gis bort, må være medlem av EuroBonus. Medlemskap i EuroBonus er gratis og stiller ingen krav om kjøp.

2.5 EuroBonus-medlemskapet som gis bort, er personlig og kan ikke selges videre, overføres, kombineres, arves, refunderes i kontanter eller brukes for andre formål enn innenfor EuroBonus med mindre noe annet er oppgitt. I tilfelle misbruk forbeholder EB seg retten til å nedgradere og/eller avslutte medlemskapet i tilfeller EB anser som misbruk.

2.6 Transaksjonen for å gi bort EuroBonus-medlemskap kan bare gjøres når giveren er logget inn på sin personlige EuroBonus-konto på SAS’ nettside.

2.7 Giveren er ikke forpliktet til å gi bort et EuroBonus-medlemskap.

2.8 Mottakere under 18 år må ha samtykke fra sin rettslige verge for å bli medlem av EuroBonus.

2.9 EuroBonus-medlemskap kan kun gis bort i løpet av den perioden giveren innehar det medlemsnivået i EuroBonus-programmet som kvalifiserer til å gi bort EuroBonus-medlemskap.

2.10 Det kan ikke gjøres endringer i mottaker av EuroBonus-medlemskapet etter at mottakeren har akseptert EuroBonus-medlemskapet på sin personlige EuroBonus-konto på SAS’ nettside.

2.11 Mottakeren av EuroBonus-medlemskapet må si ja før hen kan oppgardere EuroBonus-medlemsnivået til Sølv-, Gull- eller Diamantmedlem.

2.12 Mottakeren av EuroBonus-medlemskapet som gis bort mottar alle fordeler som er inkludert i det nye medlemsnivået (dvs. Sølv-, Gull- eller Diamantmedlem) for den gyldige perioden, unntatt fordelen med å gi bort gavemedlemskap. Et medlem som mottar et EuroBonus-medlemskap i gave, er ikke kvalifisert til i sin tur å gi bort et medlemskap.

2.13 Hvor lenge den donerte EuroBonus-medlemsstatusen til Sølv-, Gull- eller Diamantnivå varer for mottakeren, vil avhenge av hvilket tidspunkt oppgraderingen gjennomføres på i løpet av mottakerens kvalifikasjonsperiode.

2.14 EB påtar seg ikke ansvaret for det enkelte medlemmets skatteforpliktelser i forbindelse med oppgraderingen av EuroBonus-medlemsnivå til Sølv-, Gull- eller Diamantmedlem.

2.15 EuroBonus-medlemskap som ikke har blitt gitt bort av giveren ved utgangen av giverens nåværende nivåperiode, vil utløpe.

3.1 Medlemskap i EuroBonus-programmet, inkludert gavemedlemskap, krever at vi behandler dine personopplysninger. For å oppfylle vår forpliktelse etter disse vilkårene og betingelsene, er det nødvendig for oss å behandle informasjon som gjelder deg som person. Personopplysninger betyr alle opplysninger knyttet til deg som en fysisk person og som kan brukes til å identifisere deg, direkte eller indirekte, slik som navn, bilde eller personnummer.

3.2 De aktuelle personopplysningene er hovedsakelig informasjon som du har gitt til oss samt data fra våre forretningspartnere og andre tredjeparter. Vi behandler disse opplysningene for formål knyttet til disse vilkårene, som forvaltning av din EuroBonus-konto og reiser, å gjøre dine reiser med oss enklere samt å forbedre og tilpasse våre produkter, tjenester, meldinger og tilbud ved at vi blir kjent med deg og dine preferanser.

3.3 EB og SAS vil i fellesskap avgjøre formålene og metodene for behandling av personopplysningene dine som såkalte felles behandlere i betydningen beskrevet i artikkel 26 i personvernforordningen (EU-forordning nr. 2016/679). For dette formål har EB og SAS inngått en avtale om felles behandlingsansvar, og essensen i dette er beskrevet her: Avtale om felles behandlingsansvar

3.4 Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger er gitt i våre retningslinjer for personvern for EuroBonus-medlemmer. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene som er aktuelle for deg og kontakte personvernombudet vårt på dataprotectionofficer@sas.se hvis du har spørsmål. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre retningslinjene for personvern for EuroBonus-medlemmer.

3.5 Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din opplevelse på nettsiden vår. Hvis du vil ha informasjon om informasjonskapslene vi bruker og måten disse brukes på, kan du se SAS’ retningslinjer for informasjonskapsler.

4.1 EB forbeholder seg retten til å nedgradere og/eller avslutte medlemskapet i tilfeller EB anser som misbruk. Dette innebærer at tidligere opptjente men ubenyttede poeng, og utstedte EuroBonus-billetter/verdikuponger blir ugyldige. Vi forbeholder oss også retten til å nedgradere ditt medlemskapsnivå i tilfeller som vi anser som misbruk. Misbruk vil kunne bestå av upassende eller respektløs atferd mot oss eller våre forretningspartnere, våre ansatte eller passasjerer, brudd på EuroBonus’ vilkår og betingelser eller disse vilkårene og betingelsene, ulovlig opptreden, svindel eller handlinger som generelt anses som umoralske eller uetiske.

4.2 Poeng og fordeler (inkludert gavemedlemskap) er personlige og kan under ingen omstendigheter selges videre, overføres, kombineres, arves, refunderes i kontanter eller brukes for andre formål enn EuroBonus-programmet med mindre noe annet er angitt av EB. Ved misbruk kan vi konfiskere poeng, fordeler og dokumenter. Medlemmer kan bli nektet adgang til et fly, et hotell eller før øvrig bli nektet å tre inn i eller å gjennomføre en avtale for andre produkter eller tjenester. Hvis en tur har begynt, eller tjenesten eller produktet allerede har funnet sted, kan det bli krevet betaling av den fulle prisen for det gjenværende av turen/for det gjeldende kjøpet fra passasjeren.

5.1 Så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene reguleres av, og tolkes i samsvar med svenske lover. Både du og SAS er underlagt, så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, den ikke-eksklusive domsmyndigheten til Stockholms tingrett for å løse enhver tvist som måtte oppstå ut fra disse vilkårene og betingelsene.

5.2 Enhver bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene som erklæres ugyldig eller umulig å håndheve av en myndighet eller domstol, skal, så langt denne ugyldigheten eller ugjennomførbarheten gjelder, anses å være atskilt og skal ikke ha innvirkning på de andre gjenværende bestemmelsene.

5.3 EB forbeholder seg retten til når som helst å endre disse vilkårene og betingelsene, med eller uten forvarsel.

5.4 Disse vilkårene og betingelsene ble sist oppdatert den 31. oktober 2020 og erstatter alle tidligere versjoner.