Hvor lenge er et SAS Gift Card eller en voucher gyldig?

Vanlige SAS Gift Cards og SAS Vouchers er gyldige i ett år.

SAS Travel Vouchers for flygninger berørt av covid-19:

  • Hvis flygningen din ble kansellert på grunn av covid-19 og du mottok en SAS Travel Voucher som refusjon, er den gyldig i tolv måneder fra utstedelsesdatoen. Eventuell verdi som er igjen når voucheren utløper, kan refunderes.

  • Hvis du har mottatt en SAS Travel Voucher for en bestilling du selv valgte å kansellere eller utsette på grunn av covid-19, er den gyldig i tolv måneder fra utstedelsesdatoen. Den kan ikke refunderes.

  • Hvis du har søkt om og mottatt en SAS Travel Voucher før 22. april, vil den gamle grensen på 30. november fjernes, og voucheren vil automatisk ha den nye gyldigheten på tolv måneder.

Du kan sjekke utløpsdatoen for voucheren på SAS-hjemmesiden på sas.dk/voucher, sas.no/voucher, sas.se/voucher eller flysas.com/en/voucher.

Vanligste spørsmål