Når kan jeg forlate flyplassen etter å ha levert et barn som reiser alene?

Selv om du ikke kan bli med barnet gjennom sikkerhetskontrollen, må du bli værende på flyplassen til flygningen har tatt av.

Vanligste spørsmål