Vil ekstra gebyrer påløpe for tjenesten for barn som reiser alene?

Ja. I tillegg til prisen for flygningen, påløper et eget servicegebyr per rute per barn.

Vanligste spørsmål