Hva er et Redress-nummer?

Et redress-nummer er et unikt nummer du kan få fra U.S. Department of Homeland Security hvis du har samme navn som noen på USAs svarteliste.

Du kan ha opplevd problemer under reisescreeningen på transportknutepunkter – som flyplasser og togstasjoner – eller når du krysser amerikanske grenser.

Dette inkluderer også problemer med nektet eller forsinket ombordstigning, nektet eller forsinket innreise og utreise fra USA ved en tollhavn eller grensekontrollstasjon eller flere ekstra screeninger.

Hvis du tror at du har blitt matchet med et navn på USAs svarteliste ved en feil og ønsker å unngå feilidentifisering i fremtiden, kan du søke om et redress-nummer.

Vanligste spørsmål