Hvor lenge blir man ansett som ungdom?

Du må være mellom 12 og 25 år for å anses som ungdom. Når du har fylt 26 år, anses du som voksen.

Vanligste spørsmål