Hva er reglene for transitt og gjennomfartsopphold?

Hva er reglene for transitt og gjennomfartsopphold?