Hva er reglene for transitt og gjennomfartsopphold?

Transittiden kan ikke overskride 10 timer og gjennomfatsopphold (transitt som varer mer enn 24 timer) er ikke tillatt.

Vanligste spørsmål