Får jeg en kvittering for hver flygning med Travel Pass klippekort og periodekort?

Klippekort: Du får en kvittering når du kjøper klippekortet. Du får også en kvittering etter hver reise som spesifiserer gjennomsnittsprisen for flygningene dine.

Periodekort: Du får en kvittering når du kjøper et Travel Pass periodekort, men ikke for hver flygning.

Vanligste spørsmål