Hvordan opptjener jeg poeng?

Hvordan opptjener jeg poeng?