Hvor mange reisende kan bestille ved å bruke Amex Companion Ticket?

Amex Companion Ticket gjelder for maksimalt to reisende.

Vanligste spørsmål