Kan jeg bruke pikenavnet mitt på reiser etter at jeg har giftet meg?

Navnet i billetten må stemme overens med navnet i passet. Hvis du har et pass med ditt nye navn, må også navnet i billetten endres. Et tilleggsgebyr for navnekorrigering påløper. Kontakt SAS Customer Service.

Vanligste spørsmål