Travelers Get More

4x høyere statusopptjening når du reiser med SAS i høst og vinter.

Nå er det 4x enklere for deg å beholde eller oppnå neste nivå i SAS EuroBonus. Du får 4x høyere statusinntjening når du reiser med oss i perioden 1. oktober 2021 – 31. januar 2022.

Kampanjen inkluderer både fire ganger flere nivåbaserte poeng (1x Grunnpoeng + 3x Statuspoeng) og fire ganger så mange kvalifiserte flyreiser. I motsetning til Grunnpoeng kan Statuspoeng ikke løses inn eller brukes til kjøp, og de vil ikke vises på poengsaldoen din.

*Påkrevd informasjon
Angi en by, flyplass eller land
Angi en by, flyplass eller land

Angi en by, flyplass eller land
Velg en avreisedato Velg en returdato

Betal med:

Spørsmål og svar

I oktober, november, desember og januar får du fire ganger så mange statuspoeng og kvalifiserende strekninger for alle flygninger med SAS, uansett når du gjorde bestillingen.

Du får grunnpoeng som vanlig. I tillegg til grunnpoengene får du tre ganger så mange statuspoeng. Det vil si at hvis du normalt sett opptjener 500 grunnpoeng for SAS-billettprisen, får du nå 500 grunnpoeng og 1500 statuspoeng, så du er totalt 2000 poeng nærmere å beholde nivået ditt eller å oppgradere til neste nivå.

Hvis du er Gull- eller Diamant-medlem, får du også 25 % mer som vanlig. Dette vil si at hvis du normalt sett opptjener 500 grunnpoeng for SAS-billettprisen, får du 625 grunnpoeng og 1875 statuspoeng, totalt 2500. Statuspoengene kan ikke løses inn eller brukes til belønninger, og de vil ikke vises på poengsaldoen din. Grunnpoengene blir imidlertid lagt til poengsaldoen din som vanlig.

Du kan se dine kvalifiserende strekninger og statuspoeng når du logger inn på Min EuroBonus under fremdriftsstreken for nivåstatus nær toppen av siden. I listen over transaksjoner på kontoutskriften vil du kun se grunnpoeng du opptjener.

Kvalifiseringsnivåene for Sølv, Gull og Diamant har ikke endret seg, men når man teller med hvor mange reiser du er på i løpet av kampanjeperioden, vil dette si at du kun trenger å fly tolv strekninger med SAS for å bli Gull-medlem. Og kun tre strekninger for å bli Sølv-medlem. Les mer om kvalifiseringsnivåene våre her.

Hvis du klarer å oppnå eller beholde Gull-statusen i kvalifiseringsperioden, vil den telle mot Lifetime Gold-statusen som vanlig. I samsvar med de vanlige programreglene, vil imidlertid det å gi bort medlemskap eller donere kort ikke telle mot Lifetime Gold-statusen.

Siden disse poengene ikke kan løses inn, vil de kun vises på tellingen mot å beholde nivået ditt eller rykke opp til neste nivå. De vises ikke på kontosaldoen din.

Vi har forlenget nivåene for aktive Sølv-, Gull- og Diamant-medlemmer i EuroBonus med en utløpsdato for kvalifiseringsperioden mellom 31. mars 2020 og 31. desember 2021 der medlemmet selv har oppnådd den nåværende medlemsstatusen, enten ved å opptjene kvalifiserende poeng eller med kvalifiserende flygninger. Kampanjen kan hjelpe deg med å oppnå en nivåoppgradering i din nåværende kvalifiseringsperiode for å beholde statusen i enda et år (hvis relevant).