Begrensede og forbudte gjenstander


Spesifikke begrensninger gjelder for transport av visse gjenstander, og andre gjenstander kan ikke tas med i flyet i det hele tatt. Av sikkerhetsgrunner er det forbudt å ta med farlig gods i bagasjen.

Personalet på flyplassen har rett til å beslaglegge gjenstander som de mener kan utgjøre en sikkerhetsmessig risiko på flygningen. Derfor vil håndbagasjen og din innsjekkede bagasje gjennomgås grundig på flyplassen.

Farlig gods

  • Gjenstander som representerer en skaderisiko for deg, en annen passasjer eller SAS-ansatte, som for eksempel skarpe eller spisse gjenstander, er ikke tillatt om bord på SAS-flygninger.

  • Visse gjenstander, som for eksempel brennbare, etsende, radioaktive eller oksiderende gjenstander, anses som farlig gods og kan ikke tas med på flyet.

  • Elektroniske sigaretter, piper eller sigarer skal ikke brukes om bord på SAS. Disse skal ligge nedpakket i håndbagasjen din under hele reisen.

  • SAS følger IATAs retningslinjer for farlig gods samt Federal Aviation Administrations retningslinjer (FAA).

  • Det er visse restriksjoner for transport av litiumbatterier, og SAS følger IATAs retningslinjer for transport av litiumbatterier.

  • Hoverboards og etthjulssykler som går på litiumbatterier, må sendes som last og kan ikke ligge i innsjekket bagasje eller håndbagasje.

Du har lov til å ta med deg en liten mengde væske i håndbagasjen, som tannkrem, lotion, maskara, parfyme, osv. All væske må være i individuelle beholdere på maksimum 100 ml. Den totale mengden væske kan ikke overstige 1 liter. Beholderne må plasseres i én lukket, gjennomsiktig plastpose.

Du kan ta med deg nok babymelk og babymat til flygningen.

Du kan ta med deg medisiner og sprøyter for personlig bruk om bord. De må oppbevares i en separat bag.

Det er noen gjenstander du aldri har lov til å ta med deg om bord. Les mer om hva du ikke må pakke med deg i håndbagasjen her.

Pulver eller pulverlignende stoffer i bokser på mer enn 350 ml hver er ikke tillatt i håndbagasjen på SAS-flygninger til USA, med følgende unntak:

  • Medisiner i pulverform, med gyldig resept.

  • Babymat og pulver som brukes til hudpleie for små barn – i originalemballasjen.

  • Urner med aske etter kremering.

Vi anbefaler at du pakker dine pulverlignende stoffer i din innsjekkede bagasje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke nettsiden til U.S. Transport Security Administration (TSA).

Spesielle regler gjelder for import og eksport av dyreprodukter i EU. Gå inn på nettsiden til Europakommisjonen for å finne ut mer.

Av sikkerhetsmessige årsaker forbyr Europakommisjonen at visse gjenstander tas med på flyet. Hvis du reiser til, fra eller via USA, kan du gå inn på Federal Aviation Administration.