Begrensede og forbudte gjenstander

Av sikkerhetsgrunner er det forbudt å ta med farlig gods i bagasjen. Spesifikke begrensninger gjelder for transport av visse gjenstander, og andre gjenstander kan ikke tas med i flyet i det hele tatt.

Personalet på flyplassen har rett til å beslaglegge gjenstander som de mener kan utgjøre en sikkerhetsmessig risiko på flygningen. Derfor vil håndbagasjen og din innsjekkede bagasje gjennomgås grundig på flyplassen.

Farlig gods

 • Gjenstander som representerer en skaderisiko for deg, en annen passasjer eller SAS-ansatte, som for eksempel skarpe eller spisse gjenstander, er ikke tillatt om bord på SAS-flygninger.

 • Visse gjenstander, som for eksempel brennbare, etsende, radioaktive eller oksiderende gjenstander, anses som farlig gods og kan ikke tas med på flyet.

 • Elektroniske sigaretter, piper eller sigarer skal ikke brukes om bord på SAS. Disse skal ligge nedpakket i håndbagasjen din under hele reisen.

 • SAS følger IATAs retningslinjer for farlig gods samt Federal Aviation Administrations retningslinjer (FAA).

 • Det er visse restriksjoner for transport av litiumbatterier, og SAS følger IATAs retningslinjer for transport av litiumbatterier.

 • Hoverboards og etthjulssykler som går på litiumbatterier, må sendes som last og kan ikke ligge i innsjekket bagasje eller håndbagasje.

Du kan ta med en begrenset mengde væske, for eksempel tannkrem, lotion, mascara og parfyme, i håndbagasjen gjennom sikkerhetskontrollen:

 • Maks. 100 ml per beholder

 • Du må pakke alle beholdere i én gjennomsiktig, gjenlukkbar pose (maks. 1 liter).

Beholdere som er større enn 100 ml per stykk, uansett mengde, må være i innsjekket bagasje.

Følgende gjenstander kan tillates utover disse grensene

 • Du kan ta med deg nok babymelk og babymat til flygningen.

 • Du kan ta med deg medisiner og sprøyter for personlig bruk om bord. De må oppbevares i en separat bag.

Pulver eller pulverlignende stoffer i bokser på mer enn 350 ml hver er ikke tillatt i håndbagasjen på SAS-flygninger til USA, med følgende unntak:

 • Medisiner i pulverform, med gyldig resept.

 • Babymat og pulver som brukes til hudpleie for små barn – i originalemballasjen.

 • Urner med aske etter kremering.

Vi anbefaler at du pakker dine pulverlignende stoffer i din innsjekkede bagasje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke nettsiden til U.S. Transport Security Administration (TSA).

Spesielle regler gjelder for import og eksport av dyreprodukter i EU. Gå inn på nettsiden til Europakommisjonen for å finne ut mer.

Av sikkerhetsmessige årsaker forbyr Europakommisjonen at visse gjenstander tas med på flyet. Hvis du reiser til, fra eller via USA, kan du gå inn på Federal Aviation Administration.

It is not permitted to carry fragile items or items with a special value in checked baggage on SAS flights. Note: SAS is not responsible for any loss, delay or damage if such items are carried in checked baggage. Show more in SAS’ Conditions of Carriage.

Examples of fragile items

The following items may not be packed in checked baggage:

 • Business documents, passports or other types of identification

 • Cash, securities or other valuables

 • Prescription medicine

 • Personal items such as glasses, sunglasses, keys

 • Lamps and mirrors

 • Musical instruments (unless packed in hard case as checked baggage)

 • Technical equipment (camera, laptop, phone, tv, microwave or other electronic devices)

 • Jewels or other precious metals