søk

FORSLAG

  • loader Ikke noe mer innhold å vise

BRUKERVILKÅR FOR «PROFILKONTO»

1.1 Denne profilkontoen eies og drives av Scandinavian Airlines System Denmark- Norway-Sweden, et konsortium etablert i henhold til lovene i Danmark, Norge og Sverige, og med hovedkontor i Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, Sverige (heretter "SAS", "oss" eller "vi")

1.2 Les gjennom og gjør deg kjent med disse brukervilkårene før du oppretter en profilkonto. Profilkonto er åpent for alle fysiske personer som er 16 år eller eldre.

1.3 Hvis du ikke godtar disse brukervilkårene, har du ikke lov til og samtykker i å avstå fra å opprette en konto.

1.4 Disse brukervilkårene er kun relatert til din bruk av denne profilkontoen. Separate vilkår gjelder for flytransport, medlemskap i EuroBonus og alle kampanjer som SAS holder fra tid til annen. Hvis du kjøper en billett til en flygning som opereres av SAS, gjelder SAS’ vilkår for reisen.

1.5 SAS skal gis skriftlig beskjed om endringer og/eller tilføyelser i personopplysningene som du ikke selv kan endre / legge til i kontoprofilen på nett. Ved endring av navn eller registreringen av fødselsdato, må det vedlegges dokumentasjon som bekrefter opplysningene, f.eks. kopi av gyldig pass. Så snart de nye opplysningene er blitt verifisert, vil den innsendte dokumentasjonen bli destruert. Vær oppmerksom på at når du bestiller en flybillett mens du er logget på, vil legitimasjonen din på det tidspunktet brukes på billetten. Eventuelle endringer i den personlige profilen på kontoen vil ikke reflekteres i flybilletter som ble bestilt før profilendringen.

1.6 All informasjon du gir oss når du registrerer deg, er logget på profilkontoen og ellers bruker nettstedet, vil bli brukt i henhold til avsnitt 2 i disse brukervilkårene og i våre retningslinjer for personvern. Informasjon om informasjonskapsler og bruk av informasjonskapsler på nettstedet finner du i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

1.7 Sas forbeholder seg retten til å si opp profilkontoen i tilfeller SAS anser som misbruk. 

1.8 Din personlige påloggingsinformasjon og bestillingsinformasjon (f.eks. bestillingsreferanse) er ditt eget personlige ansvar. Hvis du har grunn til å tro at [påloggings]-kontoen ikke lenger er sikker, må du umiddelbart endre påloggingsinformasjonen.

1.9 Hvis du har spørsmål om profilkontoen din, kan du ta kontakt med SAS Customer Care her

 

2. PERSONLIG INFORMASJON 

2.1 Ved å opprette en profilkonto, samtykker du i at SAS registrerer og behandler dine personopplysninger og din aktivitet når du er pålogget og bruker SAS' nettsted. Du samtykker også i at SAS kan sende deg kommunikasjon i henhold til det som er angitt i avsnitt 2 og i henhold til om du har samtykket i å motta markedsføringsmateriale fra SAS. SAS vil ikke registrere eller behandle noen personopplysninger i profilkontoen.

2.2 SAS registrerer og behandler følgende personopplysninger om deg og dine aktiviteter, samlet "personopplysninger": - personopplysningene som sendes inn når profilkontoen opprettes og/eller kontoen oppdateres; - all informasjon som innhentes av SAS eller SAS' forretningspartnere om kjøp av reiser, hotell eller bilutleie, inkludert hvor reisen går fra og til, transportør, billettyper, varigheten på oppholdet, navn og plassering til hotellet, romtype, biltype leid, leietidspunkt, kjøpstidspunkt og betalt beløp; - all informasjon om andre kjøp eller aktiviteter, inkludert hva som er kjøpt, kjøpstidspunkt og betalte beløp; - informasjon innhentet fra SAS' forretningspartnere og eksterne kilder, inkludert, men ikke begrenset til samlet informasjon om deg fra tredjeparter, boliginformasjon, medlemmer av husholdningen og kjøretøyinformasjon.

2.3 SAS kan også sammenstille personopplysninger som er innhentet av SAS med personopplysninger som er innhentet fra SAS' forretningspartnere og eksterne kilder.

2.4 Personinformasjonen registreres og behandles for følgende formål: (i) for å administrere profilkontoen og, (ii) for å administrere og gjennomføre bestillinger, (iii) for å analysere oppførselen din og forutse hva du ønsker, (iv) for å evaluere og forbedre virksomheten til SAS og SAS' forretningspartnere, (v) for å oppdatere adressen og kontaktinformasjonen din og lukke/blokkere kontoene til avdøde kunder, (vi) for å sette sammen tilbud og aktiviteter alene eller sammen med SAS' forretningspartnere, og (vii) for å kunne levere kunderettet og personlig tilpasset markedsføringsinformasjon om SAS' eller SAS' forretningspartneres produkter og tjenester av SAS eller SAS' forretningspartnere.

2.5 Alle personopplysninger om deg behandles av SAS så lenge du er registrert med en konto og personopplysningene dine lagres til profilkontoen avsluttes. Persondata angående kjøp av reiser, hotell og billeie og andre kjøp vil bare bli behandlet for de formål som beskrives i avsnitt 2.4 (iii)-(vii) i tre år fra den dato de først ble samlet inn eller deretter oppdatert. 

2.6 Personopplysninger kan deles med SAS' forretningspartnere for å koordinere spesielle tilbud og aktiviteter. SAS' forretningspartnere kan deretter sammenstille de personopplysningene de mottar fra SAS med sine egne personopplysninger. I sistnevnte tilfelle, er den aktuelle SAS-forretningspartneren den som kontrollerer informasjonen og den juridiske enheten som er ansvarlig for behandling av de personopplysningene.

2.7 Personopplysninger som hentes inn fra deg eller som deles innenfor SAS-gruppen eller SAS' forretningspartnere kan behandles i land som ikke tilhører EU eller EØS når du er pålogget utenfor EU eller EØS.

2.8 SAS vil kunne bruke post, telefon (inkludert mobiltelefon, SMS og MMS), e-post, sosiale medier og andre digitale kanaler for å kommunisere med deg. SAS kan sende deg markedsføringsinformasjon om SAS' eller SAS' forretningspartneres produkter og tjenester ved hjelp av kommunikasjonsmåtene som er beskrevet ovenfor. 

2.9 Scandinavian Airlines System Danmark-Norge-Sverige (SAS) kontrollerer informasjonen og er den juridiske enheten som er ansvarlig for personopplysningene i samsvar med det gjeldende lovverket for personopplysninger, hvis ikke annet er beskrevet i disse brukervilkårene. Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger og motta informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles av SAS ved å kontakte oss i henhold til paragraf 1.9. Du har også rett til å be om at SAS retter opp i feilaktig eller ufullstendig informasjon og be SAS om å slette dine personopplysninger, bortsett fra i de tilfellene hvor SAS har juridisk rett til å beholde slike opplysninger. Du kan også be om at personopplysninger ikke brukes til direktemarkedsføring ved å bruke lenkene i den aktuelle digitale kommunikasjonen eller ved å kontakte SAS i samsvar med avsnitt 1.9.

 

3. GENERELT

3.1 Unntatt når gjeldende obligatorisk lov tilsier noe annet, har SAS intet ansvar og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle kostnader eller annen skade du påføres, unntatt av for det som er uttrykkelig angitt i disse brukervilkårene. Videre er SAS ikke ansvarlig for noen kostnader eller skader som pådras av noen andre enn deg. 

3.2 SAS er kun ansvarlig for den delen som involverer SAS-flygningen selv i samsvar med SAS sine befordringsvilkår og tjenestevilkår. Alle ordninger, fordeler og tjenester som kommer i tillegg til SAS-flygningen er utenfor SAS' ansvar. 

3.3 En gang i blant kan du motta spesialtilbud. Disse kan ha begrenset varighet eller antall, for spesielle markeder eller for visse brukergrupper. Det kan være nødvendig å registrere seg for å benytte seg av disse tilbudene.

3.4 Rettslige verger for [logg på]-kontoinnehavere under 16 år er ansvarlige for å sikre at de mindreårige overholder disse brukervilkårene. Rettslige verger er også ansvarlig for den mindreåriges bruk av turer, tilbud og fordeler. 

3.5 SAS forbeholder seg retten til når som helst å endre disse brukervilkårene. Nye brukervilkår gjelder uten unntak fra den angitte datoen. Du må sørge for at du er informert om gjeldende vilkår. SAS vil gi deg informasjon om endringer ved forespørsel, og den gjeldende versjonen av SAS' brukervilkår er tilgjengelige her

3.6 Du kan når som helst avslutte profilkontoen din ved å kontakte SAS Customer Care i samsvar med avsnitt 1.9. Når kontoen er avsluttet, vil SAS slette og slutte å behandle dine personopplysninger, med unntak av slik informasjon som SAS har en legitim interesse av å lagre og behandle. All informasjon i kontoen din vil bli utilgjengelig.

3.7 SAS har rett til når som helst å avslutte kontoen din etter sitt eget skjønn. All informasjon i kontoen din vil bli utilgjengelig.

 

4. TVISTER OG GJELDENDE LOV

4.1 Så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, skal disse brukervilkårene reguleres av og fortolkes i samsvar med svensk rett. Både du og SAS undergir seg, så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, den ikke-eksklusive domsmyndighet til Stockholms tingsrett for å løse enhver tvist som måtte oppstå ut fra disse vilkår og betingelser. 

4.2 Enhver bestemmelse i disse brukervilkårene som erklæres ugyldig eller umulig å gjennomtvinge av noen kompetent myndighet eller domstol, skal, så langt denne ugyldigheten eller ugjennomførbarheten gjelder, anses å være atskilt og skal ikke ha innvirkning på de andre gjenværende bestemmelsene, som skal fortsette å gjelde upåvirket. 

4.3 Disse brukervilkårene erstatter alle tidligere versjoner.

 

EUROBONUS 

Disse vilkårene og betingelsene for medlemskap gjelder for SAS EuroBonus-programmet. Medlemmer i EuroBonus-programmet kan opptjene poeng på kjøp og aktiviteter som tilbys av SAS og SAS sine forretningspartnere som gir medlemmer rett til å motta visse belønninger og fordeler.


1. MEDLEMSKAP OG MEDLEMSKORT

1.1 Medlemskap i EuroBonus-programmet er åpent for alle fysiske personer. Bare én EuroBonus-medlemskonto er tillatt per person. Personer som er under 18 år gamle må ha samtykke fra sin rettslige verge for å bli med i EuroBonus-programmet. EuroBonus-medlemskapet og rettighetene i henhold til dette er personlig og med fordeler kun beregnet på medlemmet, med mindre SAS oppgir noe annet.

1.2 EuroBonus-kort tilhører det utstedende kortselskapet (SAS eller betalingskortselskapet).

1.3 EuroBonus-kortet er personlig, og det er kun tillatt med én person per medlemsnummer. Kun det medlemmet som har navnet sitt på EuroBonus-kortet har rett til å bruke det. EuroBonus-kortet skal signeres og er kun gyldig hvis signaturen til medlemmet eller en juridisk foresatt er skrevet på baksiden av EuroBonus-kortet. EuroBonus-kortet vil bare kunne brukes frem til den utløpsdato som er oppgitt på kortet. Medlemskapet er registrert i medlemmets navn, personlig e-post og land oppgitt av medlemmet. "c/o-adresse" er ikke tillatt og e-postadressen må være personlig.

1.4 Hvis EuroBonus-kortet mistes, blir stjålet eller ødelagt, må SAS EuroBonus kontaktes. Hvis EuroBonus-kortet er et kombinert EuroBonus- og betalingskort, må du straks informere betalingskortselskapet. Et erstatningskort for EuroBonus vil bli utstedt med det samme medlemsnummer og utløpsdato som det opprinnelige kortet.

1.5 SAS EuroBonus må varsles skriftlig om endringer/nye informasjon om medlemmets personopplysninger som ikke er mulige å endre/legge til via nettsidene. Ved endring av navn eller registreringen av fødselsdato, må det vedlegges dokumentasjon som bekrefter opplysningene, f.eks. kopi av gyldig pass. Så snart de nye opplysningene er blitt verifisert, vil den innsendte dokumentasjonen bli destruert.

1.6 Ordinære bestillingsregler gjelder for alle medlemmer uansett medlemskapsnivå. Tjenestefordeler forbundet med medlemskapsnivået gjelder kun for medlemmet personlig, med mindre SAS har oppgitt noe annet.

1.7 SAS forbeholder oss retten til å si opp medlemskapet i tilfeller SAS anser som misbruk. Dette innebærer at tidligere opptjente men ubenyttede poeng og utstedte EuroBonus-billetter/verdikuponger blir ugyldige. Misbruk vil kunne bestå av upassende eller respektløs atferd mot SAS eller SAS' forretningspartnere, deres ansatte eller passasjerer, brudd på avsnitt 2.8 eller noen andre av medlemskapets vilkår og betingelser, ulovlig opptreden, bedrageri eller handlinger som generelt anses som umoralske eller uetiske.

1.8 Innmelding i EuroBonus-programmet (via Internett eller på annen måte), eller signering av EuroBonus-kortet, bekrefter at medlemmet/den rettslige vergen godtar betingelsene og vilkårene til EuroBonus-medlemskapet. Bruk av medlemsnummer/-kort innebærer samtykke til de gjeldende vilkårene og betingelsene for medlemskapet. For kombinerte EuroBonus- og betalingskort, vil også reglene for de respektive kortselskapene gjelde.

1.9 De personlige innloggingsdetaljene er medlemmet personlige ansvar. Rettslige verger er ansvarlig for mindreårige medlemmers personlige innloggingsdetaljer og hvordan/når de blir brukt. Personlige oppgaver angående kontoen er kun tilgjengelig for de som sender inn korrekte personlige innloggingsdetaljer.

1.10 Spesielle regler gjelder for norske medlemmer under 18 år: Medlemskapet må bekreftes senest tre måneder etter medlemmets 18-årsdag. Når denne bekreftelsen er mottatt, vil disse vilkårene og betingelsene for medlemskap gjelde direkte for medlemmet og ikke lenger for den foresatte. Hvis bekreftelsen ikke mottas i tide, vil medlemmets EuroBonus-konto bli stengt for opptjening og bruk av poeng samt for kommunikasjon angående medlemskapet frem til bekreftelsen mottas. Etterregistrering av poeng som kunne ha blitt opptjent i perioden da medlemskapet var stengt, kan kun finne sted som beskrevet i paragraf 2.5 for SAS-drevne flygninger. Medlemmet bekrefter medlemskapet ved å registrere sitt personlige EuroBonus-nummer på www.sas.no/18aar.


2. OPPTJENING AV POENG

2.1 Poeng kan opptjenes på aktiviteter med SAS og SAS' forretningspartnere som avtalt med SAS og SAS' forretningspartnere. Poeng blir kun registrert hvis medlemmets EuroBonus-nummer oppgis på tidspunktet for kjøp/bestilling/innsjekking. SAS' forretningspartnere inkluderer andre selskaper som SAS tidvis samarbeider med og omfatter flyselskaper, reisebyråer og andre selskaper som gir rabatter og fordeler til våre EuroBonus-medlemmer, inkludert men ikke begrenset til muligheten av å opptjene og/eller bruke poeng på selskapenes produkter og tjenester. SAS' nåværende forretningspartnere er angitt på EuroBonus-nettstedet.

2.2 SAS forbeholder eg rretten til å bestemme om et medlem opptjener poeng eller ikke for priser og aktiviteter som tilbys av SAS eller SAS' forretningspartnere. Uavhengig av når aktiviteten ble bestilt, vil antall poeng opptjent avhenge av den opptjeningsordningen som gjelder på aktivitetsdatoen. Antallet poeng som opptjenes varierer avhengig av SAS' forretningspartner og tilbudet.

2.3 EuroBonus-medlemmer opptjener poeng på gjeldende flygninger i samsvar med klassen som opprinnelig ble bestilt og betalt for, uavhengig av oppgraderinger eller nedgraderinger, med annet er angitt. Rabattbilletter som f.eks. bransjerabatt, agentrabatt, bonusbilletter, standby-billetter og charter-billetter samt visse rabatter, gir medlemmer ikke rett til å opptjene poeng. Hvis medlemmet kjøper en billett på en flygning som markedsføres av SAS eller Star Alliance, men drives av et annet flyselskap (dvs. kodedelingsflygning), skal driftsflyselskapet bestemme om og hvor mange poeng du kan opptjene for flygningen. Bookingklassen på billetten kan avvike fra bookingklassen som brukes av driftsflyselskapet for å bestemme opptjente poeng. Ingen poeng opptjenes for flygninger drevet av et flyselskap som ikke deltar i EuroBonus-programmet. SAS er ikke ansvarlig for forsinkelser eller kansellerte flytninger av grunner som er utenfor SAS' kontroll, f.eks. handlinger eller unnlatelser fra SAS' forretningspartnere, SAS' forretningspartneres konkurs, været osv. Spesielle regler gjelder for poeng som opptjenes gjennom ektraordinære omstendigheter, forutsatt at aktiviteten er blitt fullført.

2.4 Det er kun medlemmet personlig som kan opptjene poeng, uansett hvem som har betalt for reisen eller aktiviteten. Småbarn (fra 0-23 måneder) opptjener poeng kun nå de har et eget betalt sete. For charter-billetter og aktiviteter hos SAS eller SAS' forretningspartnere, kan andre regler gjelde hvis SAS har angitt det.

2.5 Reiser og aktiviteter som fant sted for mer enn seks måneder siden, kan ikke etterregistreres på nettet, med mindre noe annet er angitt. Nye medlemmer kan etterregistrere poeng på nettet for reiser eller aktiviteter som har funnet sted opptil 30 dager før medlemskapet begynte. Etterregistrering kan kun finne sted dersom det også oppgis gyldig dokumentasjon som SAS og/eller SAS Business-partnere ber om. Gyldig dokumentasjon for flygninger er en kopi av flybilletten eller reiseruten. Billettnummer, flynummer, bestillingsklasse, dato til-fra og billettnavn må være synlig. Dokumentasjon som sendes til SAS vil, etter at saken er avsluttet, bli lagret i maksimum én måned og vil deretter destrueres. Medlemmer har kun rett til poeng for gyldige aktiviteter de har utført. SAS kan når som helst trekke fra poeng for enhver aktivitet som feilaktig er registrert på medlemmet EuroBonus-konto.

2.6 Poeng og fordeler er personlige og kan under ingen omstendigheter selges, overføres, kombineres, arves, refunderes i kontanter eller brukes for andre formål enn innenfor EuroBonus-programmet med mindre noe annet er angitt av SAS. I tilfelle misbruk kan poeng, fordeler og dokumenter konfiskeres. Passasjerer kan bli nektet adgang til flyet eller hotellet. Hvis en tur har begynt, kan passasjeres avkreves full pris for den gjenværende delen av turen. Unntak: Medlemmer med en registrert hjemmeadresse i Danmark kan be om kontantrefusjon av sine poeng i henhold til den danske lov om betalingstjenester og elektroniske penger (betalingsloven). SAS vil belaste et gebyr, for tiden DKK 100, per kontantrefusjon. Omregningskursen er satt av SAS og vil kunne variere fra tid til annen og er tilgjengelig på forespørsel. Slike kontantrefusjoner krever en skriftlig anmodning til SAS EuroBonus, P. Box 150, 2770 Kastrup, Danmark. SAS' ansvar i tilfelle tap eller misbruk av EuroBonus-poeng som tilhører medlemmer med en registrert hjemmeadresse i Danmark, reguleres av betalingslovens §§ 61-62.

2.7 Medlemmer kan bruke sine poeng og dra fordel av tilbud/fordeler så snart de har en tilstrekkelig mengde gyldige poeng i sin EuroBonus-konto, forutsatt at minst én (1) poengkvalifiserende aktivitet utføres i tillegg til velkomst-/introduksjonsbonuser. Poengene er gyldige i ytterligere fire år etter den kvalifiseringsperioden de ble opptjent. Etter denne fristen, annulleres poengene.

2.8 Medlemmer som tilhører flere forskjellige bonusprogrammer, kan samle poeng og tjenestefordeler kun i ett program for hver del av en flygning, hotellopphold, billeie eller annen aktivitet, med mindre noe annet er angitt. Når poengene er registrert, kan de ikke overføres til et annet program.

2.9 Under et hotellopphold kan poeng bare opptjenes for ett rom av én person av gangen.

2.10 Kombinerte EuroBonus- og betalingskort må være brukt for betaling for at poeng skal opptjenes for kjøp gjennom kortet.

2.11 Medlemmet opptjener ikke poeng for billetter og tjenester som er kjøpt, men ikke brukt, og/eller for produkter som er blitt refundert.

2.12 Hvis et medlem ikke opptjener noen poeng i en periode på 24 måneder, har SAS rett til å si opp medlemskapet, forutsatt at medlemmet ikke har noen gyldige, brukbare poeng i sin EuroBonus-konto.


3. BRUKE POENG

3.1 Med mindre SAS angir noe annet, kan medlemskapspoeng og fordeler kun benyttes av medlemmet personlig eller av medlemmets nærmeste familie.

3.2 Medlemmer/rettslige verger må sørge for at personlige innloggingsdetaljer ikke blir brukt ulovlig. SAS er ikke ansvarlig for følgene av ulovlig bruk av personlige innloggingsdetaljer. Medlemmer/rettslige verger er ansvarlige for enhver bruk av poengene og fordelene, enten det er medlemmet eller en annen person som bruker dem. Misbruk er definert i paragraf 1.7. Billetter og dokumenter sendes kun til medlemmets registrerte adresse/e-postadresse.

3.3 Antallet tilbud er begrenset og kan benyttes med forbehold for tilgjengelighet. Seter, rom, biler osv. kan være tilgjengelige for ordinære kjøp selv om de ikke er tilgjengelig for poeng/spesialtilbud. Noen tjenester/produkter og/eller tjenestefordeler gjelder ikke for turer som er helt eller delvis betalt med poeng.

3.4 Poeng kan ikke benyttes i kombinasjon med kontanter, rabattilbud, kuponger eller andre spesialtilbud, med mindre SAS har angitt noe annet. I tilfelle ombooking og/eller kansellering, blir kun gyldige poeng overført tilbake til EuroBonus-medlemmets konto (utløpte poeng kan ikke gjenbrukes) med din opprinnelige utløpsdato.

3.5 Kun bookinger foretatt online kan kanselleres online. Gyldige billetter/dokumenter for kansellerte tilbud må returneres til SAS for å oppnå refusjon. Når du bestiller eller gjør endringer i tilbud, må medlemmet/den rettslige vergen ta hensyn til åpningstidene til SAS EuroBonus og/eller SAS' forretningspartnere og/eller tillate tid for å muliggjøre levering av dokumentene/artiklene. Dokumenter som er stjålet eller tapt før turen eller før tilbudet, bør brukes eller om mulig byttes ut. Gebyrer kan komme til anvendelse.

3.6 Poeng kan benyttes som betaling for billetter/vouchere kun når de er utstedt av SAS og i enkelte tilfeller av SAS' forretningspartnere. Poeng kan benyttes til å kjøpe en ordinær billett helt eller delvis eller til å kjøpe en EuroBonus bonusbillett. Forskjellige regler gjelder for ordinære billetter og EuroBonus-bonusbilletter som beskrevet i paragraf 3.7 nedenfor. Reisebyråer har ikke rett til å utstede billetter/vouchere eller lignende i bytte mot poeng.

3.7 Med mindre noe annet er angitt av SAS: For en vanlig billett, betalt helt eller delvis med poeng, gjelder reglene for vanlige billetter som beskrevet i de billettreglene som ble oppgitt ved booking av den vanlige billetten. Reglene for EuroBonus-bonusbilletter er beskrevet nedenfor. For EuroBonus-bonusbilletter og tilbud gjelder følgende: – Spesielle regler angående minimum varighet for en mellomlanding kan gjelde. – Maksimal billettgyldighet og forhåndsbestilling er 330 kalenderdager. - Hvis avreise- og returdestinasjon ikke er de samme, blir antall poeng beregnet på destinasjonen i den poengtabellen som krever flest poeng. - Poeng kan ikke overføres tilbake etter at en aktivitet er begynt, og en returreise kan ikke ombookes eller refunderes. - Billetter og tilbud kan kanselleres opptil én (1) virkedag før de skulle ha blitt brukt og gyldige poeng overført tilbake til de betalende medlemmenes EuroBonus-konto. - Ombooking av billettert og tilbud er, forutsatt at poengene fortsatt er gyldige, tillatt opptil én (1) virkedag før det aktuelle tilbudet må benyttes (utløpte poeng kan ikke gjenbrukes). - Hvis det er mindre enn én (1) dag til EuroBonus-reisen, eller ankomst til hotellet, overføres poengene ikke tilbake til det betalende medlemmets EuroBonus-konto ved kansellering. - Hvis et medlem eller en annen person som bruker medlemmets poeng blir syk mindre enn én (1) virkedag før en EuroBonus-tur, kreves en legeerklæring for å ombooke eller for at en ny billett/voucher skal utstedes. Dette gjelder forutsatt at poengene er gyldige. Utløpte poeng kan ikke gjenbrukes. I tilfelle endringer eller hvis nye dokumenter kreves, må SAS EuroBonus kontaktes.

3.8 I noen land gjelder spesielle regler for skattlegging av fordeler innenfor rammen av bonusprogrammer. Disse reglene er definert av lovgiverne og gjelder bonusprogrammer i sin alminnelighet i alle flyselskap, hotellkjeder, osv. Spørsmål angående dette bør rettes til de nasjonale skattemyndighetene. SAS påtar seg intet ansvar for det individuelle medlemmets skatteforpliktelser i forbindelse med EuroBonus-programmet. Medlemmer som tar sikte på å opptjene poeng for aktiviteter som betales av arbeidsgiver, må i noen land gi beskjed til sin arbeidsgiver om dette på forhånd. Poeng opptjent gjennom forretningsreiser kan ikke brukes for private formål uten arbeidsgivers tillatelse. Vennligst merk at etter svensk og norsk lov, kan statsansatte ikke bruke poeng privat for flyreiser, hotellopphold, billeie eller andre aktiviteter som er betalt av arbeidsgiveren. I prinsippet gjelder de samme reglene for svenske og norske ansatte i offentlig sektor. 


4. PERSONOPPLYSNINGER 

4.1 Innmelding i EuroBonus-programmet (via Internett eller på annen måte), signering av EuroBonus-kortet eller or bruk av medlemskapsnummeret/kortet, gjør at medlemmet/den rettslige vergen samtykker i at SAS registrerer og behandler personopplysningene til medlemmer og medlemmers aktiviteter og at medlemmene vil motta kommunikasjon i henhold til det som er angitt i avsnitt 4. SAS vil ikke registrere eller behandle noen personopplysninger i EuroBonus-programmet.

4.2 SAS registrerer og behandler følgende personopplysninger om medlemmet og medlemmets aktiviteter, samlet "personopplysninger": - personopplysningene som sendes inn når EuroBonus-medlemskapet opprettes og/eller EuroBonus-kontoen oppdateres; - all informasjon som innhentes av SAS eller SAS' forretningspartnere om kjøp av reiser, hotell eller bilutleie, inkludert hvor reisen går fra og til, transportør, billettyper, varigheten på oppholdet, navn og plassering til hotellet, romtype, biltype leid, leietidspunkt, kjøpstidspunkt og betalt beløp; - all informasjon om andre kjøp eller aktiviteter som gir medlemmet rett til å tjene eller bruke poeng, inkludert hva som er kjøpt, kjøpstidspunkt og betalte beløp; - informasjon innhentet fra SAS' forretningspartnere og eksterne kilder, inkludert, men ikke begrenset til boliginformasjon, medlemmer av husholdningen og kjøretøyinformasjon.

4.3 SAS kan også sammenstille personopplysninger som er innhentet av SAS med personopplysninger som er innhentet fra SAS' forretningspartnere og eksterne kilder.

4.4 Personinformasjonen registreres og behandles for følgende formål: (i) for å administrere EuroBonus-medlemskap og poeng som tjenes og brukes, (ii) for å administrere og gjennomføre bestillinger, (iii) for å analysere kundeoppførsel, (iv) for å evaluere og forbedre virksomheten til SAS og SAS' forretningspartnere, (v) for å oppdatere adressen og kontaktinformasjonen til medlemmer og lukke/blokkere EuroBonus-kontoene til avdøde medlemmer, (vi) for å sette sammen tilbud og aktiviteter alene eller sammen med SAS' forretningspartnere, og (vii) for å kunne levere kunderettet markedsføringsinformasjon om SAS' eller SAS' forretningspartneres produkter og tjenester av SAS eller SAS' forretningspartnere.

4.5 Alle personopplysninger om medlemmet oppbevares av SAS i ett år etter at de siste poengene medlemmet har opptjent har utløpt (medlemmets poeng utløper fire (4) år etter kvalifiseringsperioden de ble opptjent i) eller medlemskapet er avsluttet, eller det som skjer først. Personopplysninger angående kjøp av reiser, hotell og billeie og andre kjøp vil bare bli behandlet for de formål som beskrives i avsnitt 4.4 (iii)-(vii) i ett år fra den dato de først ble samlet inn eller deretter oppdatert.

4.6 Personopplysninger kan deles med SAS' forretningspartnere for å koordinere spesielle tilbud og aktiviteter. SAS' forretningspartnere kan deretter sammenstille de personopplysningene de mottar fra SAS med sine egne personopplysninger. Den aktuelle SAS-forretningspartneren er den som kontrollerer informasjonen og den juridiske enheten som er ansvarlig for behandling av de personopplysningene.

4.7 Personopplysninger som deles innenfor SAS-gruppen eller med SAS' forretningspartnere kan overføres til land som ikke tilhører EU eller EØS.

4.8 SAS og SAS' forretningspartnere vil kunne bruke post, telefon (inkludert mobiltelefon og SMS), e-post, sosiale medier og andre digitale kanaler for å kommunisere med medlemmer. SAS og SAS' forretningspartnere kan sende medlemmer markedsføringsinformasjon om produkter og tjenester ved hjelp av kommunikasjonsmåtene som er beskrevet ovenfor. Kommunikasjon med medlemmer under 18 år vil bare være for å bekrefte de tjenester/tilbud som brukes. Enhver annen direkte kommunikasjon med medlemmer under 18 år vil finne sted utelukkende gjennom post og vil være adressert direkte til den rettslige vergen. Medlemmet/rettslig verge kan når som helst avslå å motta markedsføring fra SAS og SAS' forretningspartnere ved å bruke lenkene i den aktuelle digitale meldingen eller ved å kontakte SAS EuroBonus.

4.9 Scandinavian Airlines System Danmark-Norge-Sverige (SAS) kontrollerer informasjonen og er den juridiske enheten som er ansvarlig for personopplysningene i samsvar med det gjeldende lovverket for personopplysninger. Medlemmet/rettslig verge har rett til å motta informasjon om det respektive medlemmets personopplysninger som er behandlet av SAS ved å kontakte SAS EuroBonus. Medlemmet/rettslig verge har også rett til å be om at SAS retter opp i eller sletter feilaktig eller ufullstendig informasjon. Medlemmet/rettslig verge kan også be om at personopplysninger ikke brukes til direktemarkedsføring ved å kontakte SAS EuroBonus.


5. GENERELT

5.1 Unntatt når gjeldende obligatorisk lov tilsier noe annet, har SAS intet ansvar og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle kostnader eller annen skade medlemmet påføres, unntatt av for det som er uttrykkelig angitt i disse medlemsvilkårene. Videre er SAS ikke ansvarlig for noen kostnader eller skader som pådras av noen andre enn medlemmet. Alle tjenester og fordeler i EuroBonus-programmet og/eller som er betalt med poeng er underlagt disse medlemsvilkårene som gjelder for slike tjenester og fordeler.

5.2 SAS er kun ansvarlig for den delen som involverer SAS-flygningen selv i samsvar med SAS sine befordringsvilkår og tjenestevilkår. Alle ordninger, fordeler og tjenester som kommer i tillegg til SAS-flygningen er utenfor SAS' ansvar.

5.3 Gjeldende gebyrer, skatter og avgifter f.eks. servicegebyrer, flyplassavgifter, lokale skatter osv. blir betalt av medlemmet/rettslig verge og belastes separat. Hvis medlemmet/rettslig verge unnlater å betale eller stille spørsmål ved kravet om å betale slike gebyrer, skatter eller avgifter som påløper til SAS, kan ikke poengene brukes for den aktuelle flygningen/aktiviteten inntil betaling er gjennomført.

5.4 EuroBonus-medlemmer kan tidvis motta spesialtilbud. Disse kan ha begrenset varighet eller antall, for spesielle markeder eller for visse medlemsgrupper. Det kan være nødvendig å registrere seg for å benytte seg av disse tilbudene.

5.5 Rettslige verger for medlemmer under 18 år er ansvarlige for å sikre at den mindreårige følger de gjeldende brukervilkårene. Rettslige verger er også ansvarlig for den mindreåriges bruk av turer, tilbud og fordeler.

5.6 SAS forbeholder seg retten til når som helst å endre disse brukervilkårene. EuroBonus-programmets innhold, tjenestefordeler, regler angående poeng og totalsummer samt andre opplysninger som vises på EuroBonus-nettsiden gjelder inntil det gis beskjed om noe annet. SAS sender informasjon om endringer i gjeldende regler så fort som mulig, inkludert regler om opptjening og bruk av poeng og konsekvenser dette har for nye poeng, allerede opptjente poeng og aktiviteter. Informasjon vil bli meddelt gjennom minst én kommunikasjonskanal for EuroBonus, hovedsakelig via EuroBonus-nettsiden. Nye regler, diagrammer, nivåer osv. gjelder uten unntak fra den dato som er fastsatt. Medlemmer/rettslige verger må holde seg oppdatert på gjeldende regelverk. SAS vil oppgi informasjon om endringer ved forespørsel fra medlemmet.

5.7 Medlemmet/rettslig verge kan når som helst be om at medlemskapet avsluttes.

5.8 SAS har rett til å si opp eller bytte ut EuroBonus-programmet med én måneds varsel. Hvis EuroBonus-programmet blir avviklet på grunn av lovgivning, rettskjennelser, pålegg fra offentlige myndigheter eller lignende, kan EuroBonus-programmet opphøre umiddelbart uten varsel og opptjente poeng vil utløpe umiddelbart uten kompensasjon av noe slag.

5.9 Hvis en av SAS' forretningspartnere erklæres konkurs, eller på annen måte er ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor oss eller våre EuroBonus-medlemmer, kan det ikke fremmes tilbakevirkende krav og vi vil bestemme hvordan og om poengene for bestilte men ikke benyttede turer skal overføres tilbake til medlemmets EuroBonus-konto.


6. TVISTER OG GJELDENDE LOVGIVNING

6.1 Så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, skal disse medlemsvilkårene reguleres av og fortolkes i samsvar med svensk rett. SAS og medlemmet undergir seg, så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, den ikke-eksklusive domsmyndighet til Stockholms tingsrett for å løse enhver tvist som måtte oppstå ut fra disse medlemsvilkårene. 6.2 Enhver bestemmelse i disse medlemsvilkårene som erklæres ugyldig eller umulig å gjennomtvinge av noen kompetent myndighet eller domstol, skal, så langt denne ugyldigheten eller ugjennomførbarheten gjelder, anses å være atskilt og skal ikke ha innvirkning på de andre gjenværende bestemmelsene, som skal fortsette å gjelde upåvirket. 6.3 Disse medlemsvilkårene erstatter alle tidligere versjoner.