Skadet og forsinket bagasje

Hvis du tror at SAS har skadet din innsjekkede bagasje, kan du lese denne siden for å se hvordan du sender inn kravet ditt. Selv om SAS håndterer og transporterer bagasjen din med forsiktighet, kan din innsjekkede bagasje vise tegn på slitasje basert på normal håndtering.

 

SKADET BAGASJE

 

HVIS DU FREMDELES ER PÅ FLYPLASSEN

 

HVIS DU ALLEREDE HAR FORLATT FLYPLASSEN

 

HVIS BAGASJEN DIN MÅ REPARERES ELLER BYTTES I EN NY BAGASJE

 

Maksimalt ansvar

 

 

FORSINKET BAGASJE

 

HVA DU SKAL GJØRE NÅR BAGASJEN DIN ER FORSINKET MED SAS

 

NÅR BAGASJEN DIN ER BLITT FUNNET

 

Kompensasjon mens bagasjen din er forsinket

 

Bevisbyrde