Star Alliance-bonusreiser

Dette informasjonsvarselet oppsummerer vilkårene og betingelsene for Star Booking-systemet.

Oppsummering av Star Alliance Award

Gjeldende fra: 31. oktober 2020

Dette informasjonsvarselet oppsummerer vilkårene og betingelsene for Star Booking-systemet.

1.1 Disse vilkår og betingelser gjelder for Star, et nettsystem for bonusbestillinger (heretter «Star Booking-systemet»). Star Booking-systemet gjør det mulig for EuroBonus-medlemmer å bestille og kjøpe Star Alliance-bonusbilletter ved hjelp av EuroBonus-poeng. Ved å bestille én eller flere bonusbilletter med Star Booking-systemet, bekrefter du at du godtar disse vilkår og betingelser.

1.2 Alle bestillinger med Star Booking-systemet er også underlagt vilkår og betingelser for EuroBonus (sevilkår og betingelser for EuroBonus). I tilfelle disse vilkår og betingelser og EuroBonus sine vilkår og betingelser motstrider hverandre, skal bestemmelsene i EuroBonus sine vilkår og betingelser ha forrang.

1.3 Videre gjelder separate vilkår for flytransport og alle kampanjer som SAS holder fra tid til annen. Hvis du kjøper en bonusbillett for en flygning drevet av SAS, vil våregenerelle vilkår og betingelsersamtregler og vilkårgjelde for henholdsvis kjøpet og flygningen. For flygninger med flyselskaper innen Star Alliance utenom SAS, vil regler og vilkår for det aktuelle flyselskapet gjelde.

2.1 SAS. Star Booking-systemet drives av Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, et konsortium etablert i henhold til lovene i Danmark, Norge og Sverige med hovedkontor i Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm i Sverige (heretter «SAS», «oss» eller «vi»).

2.2 EuroBonus. EuroBonus-programmet drives av SAS EuroBonus AB, et heleid datterselskap av SAS AB med organisasjonsnummer 559224-9782 og hovedkontor på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm (heretter «EB»).

2.3 Bestilling. Star Booking-systemet er kun tilgjengelig for EuroBonus-medlemmer. Du må være logget inn gjennom en EuroBonus-konto for å foreta et tilgjengelighetssøk og bestille bonusbilletter i Star Booking-systemet. Du kan se tilgjengelighet og bestille alle flygninger som drives av flyselskaper som fra tid til annen er medlemmer av Star Alliance (heretter kalt «partnerflyselskap»). Du kan se tilgjengelighet og bestille bonusbilletter for flygninger i Økonomiklasse eller i Business-klasse i Star Booking-systemet. Hvis du ønsker å kjøpe bonusbilletter i Første klasse må du kontakte SAS Customer Service / EuroBonus. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på SAS sin nettside. Reising på bonusbilletter er underlagt kapasitetskontroll fra SAS eller det aktuelle partnerflyselskapet. Dette vil kunne begrense antallet ledige seter for reiser. Bonusseter er ikke nødvendigvis tilgjengelige på alle flygninger eller i alle klasser. Seter kan være tilgjengelige for ordinært kjøp selv om de ikke er tilgjengelige for kjøp i Star Booking-systemet. I tillegg kan enkelte partnerflyselskaper gjennomføre avbruddsperioder hvor bonusinnløsninger ikke tillates.

2.4 Betaling. Bonusbilletter må betales med EuroBonus-poeng. Antallet poeng som kreves for turen, vises i Star Alliance-poengtabeller som er tilgjengelige på EuroBonus-nettsiden.

2.5 Skatter og avgifter. I tillegg til de påkrevde EuroBonus-poengene, må du også betale alle gjeldende skatter, avgifter og gebyrer for den aktuelle bonusreisen. Bonusbilletter kan være underlagt gjeldende avgangsavgifter, andre flyplasssavgifter eller offentlige behandlingsavgifter samt eventuelle drivstoffavgifter eller andre gebyrer som ilegges av SAS eller andre partnerflyselskaper. Betaling for slike skatter, avgifter eller gebyrer vil bli belastet separat, og de kan ikke betales med EuroBonus-poeng. Ved bestilling over telefon via SAS Customer Service/EuroBonus vil medlemmer måtte betale et servicegebyr for bonusbilletter som kan bestilles i Star Booking-systemet.

2.6 Levering. Når bestillingen er fullført, vil alle billettene leveres som elektroniske billetter.

2.7 Administrer bestillingen. Bestillingen kan ses under «Mine bestillinger» på EuroBonus-kontoen når den er fullført.

2.8 Kampanjer og rabatter. SAS og/eller EB, avhengig av hva som gjelder, forbeholder seg retten til å bestemme hvilke kampanjer og rabatter som gjelder i Star Booking-systemet.

2.9 Ingen poengoppsamling. Bonusbilletter bestilt via Star Booking-systemet, kvalifiserer ikke for oppsamling av EuroBonus-poeng.

2.10 Maks antall flystrekninger. Maks åtte (8) flygninger (strekninger) tillates per Star Alliance-bonusbillett.

2.11 Rimeligste reiserute. Både utreiser og hjemreiser må følge den mest fornuftige reiseruten mellom utreisested og destinasjon i samsvar med industristandarder. SAS forbeholder seg retten til å avgjøre hvorvidt reiseruten følger den mest fornuftige reiseruten.

2.12 Opphold. Opphold, dvs. en transitt som varer i mer enn tjuefire (24) timer, tillates ikke hverken på utreiser eller hjemreiser for Star Alliance-bonusbilletter.

2.13 Bagasjeregler. Regler for bagasjekvoter fastsettes av SAS eller partnerflyselskapet som driver flygningen.

2.14 Kanselleringer og endring. Du kan kansellere bestillingen og få full refusjon innen tjuefire (24) timer fra bestillingen ble utført. Endring og kansellering av Star Alliance-bonusbilletter tillates frem til 24 timer før utreisetidspunktet. Så snart du har startet utreisen, kan hjemreisen ikke endres eller kanselleres. I tilfelle kansellering frem til 24 timer før utreise, vil gyldige poeng overføres tilbake til EuroBonus-kontoen (utløpte poeng kan ikke overføres tilbake til EuroBonus-kontoen). Ingen servicegebyr vil bli refundert ved kansellering. Et servicegebyr vil belastes for endring av Star Alliance-bonusbilletter.

2.15 Misbruk og brudd. SAS forbeholder seg retten til å kansellere en bonusbillett når som helst hvis du misbruker Star Booking-systemet, eller ellers bryter de regler, vilkår og betingelser som er fastsatt i disse vilkår og betingelser, i vilkår og betingelser for EuroBonus, i generelle vilkår og betingelser eller i regler og vilkår.

3.1 Medlemskap i EuroBonus-programmet, inkludert bestilling gjennom Star Booking-systemet, krever derfor at SAS og EB behandler dine personopplysninger. For å oppfylle vår forpliktelse etter disse vilkårene og betingelsene, er det nødvendig for oss å behandle informasjon som gjelder deg som person.

3.2 Personopplysninger betyr alle opplysninger knyttet til deg som en fysisk person og som kan være grunnlag for å identifisere deg, direkte eller indirekte, slik som navn, bilde eller ID-nummer.

3.3 De aktuelle persondata er for det meste opplysninger som du har gitt til oss, f.eks. når du har bestilt en flygning, men også data fra våre forretningspartnere og andre tredjeparter. SAS og EB behandler disse dataene for mange ulike formål knyttet til gjennomføring av disse vilkår og betingelser, så som forvaltning av din EuroBonus-konto og reiser, for å gjøre dine reiser med oss enklere, og for forbedring og personlig tilpasning av våre produkter, tjenester, meldinger og tilbud ved at vi blir kjent med deg og dine preferanser.

3.4 SAS og EB vil i fellesskap avgjøre formålene og metodene for behandling av personopplysningene dine som såkalte felles behandlere i betydningen beskrevet i artikkel 26 i personvernforordningen (EU-forordning nr. 2016/679). For dette formål har EB og SAS inngått en avtale om felles behandlingsansvar, og essensen i dette er beskrevet her: Avtale om felles behandlingsansvar.

3.5 Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger er gitt i våre retningslinjer for personvern for EuroBonus-medlemmer. Vi oppfordrer deg til å lese erklæringen som er aktuell for deg nøye og kontakte datavernansvarlig på dataprotectionofficer@sas.se hvis du har spørsmål. SAS og EB forbeholder seg retten til å endre retningslinjene for personvern for EuroBonus-medlemmer fra tid til annen.

3.6 Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre nettleseropplevelsen på nettsiden. Hvis du vil ha informasjon om informasjonskapslene vi bruker og måten disse brukes på, kan du se SAS sineretningslinjer for informasjonskapsler.

4.1 Så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene reguleres av og fortolkes i samsvar med svenske lover. Begge parter undergir seg, så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, den ikke-eksklusive domsmyndigheten til Stockholms tingrett for å løse enhver tvist som måtte oppstå ut fra disse vilkårene.

4.2 Enhver bestemmelse i disse brukervilkårene som erklæres ugyldig eller umulig å gjennomtvinge av noen kompetent myndighet eller domstol, skal, så langt denne ugyldigheten eller ugjennomførbarheten gjelder, anses å være atskilt og skal ikke ha innvirkning på de andre gjenværende bestemmelsene, som skal fortsette å gjelde upåvirket.

4.3 Disse vilkårene og betingelsene ble sist oppdatert den 31. oktober 2020 og erstatter alle tidligere versjoner.