Når vil SAS WiFi være tilgjengelig på alle kortdistanseflygninger?

Når vil SAS WiFi være tilgjengelig på alle kortdistanseflygninger?