Kan jeg bruke SAS WiFi under hele flygningen?

Kan jeg bruke SAS WiFi under hele flygningen?