Foreligger det noen reiseruterestriksjoner?

Foreligger det noen reiseruterestriksjoner?