Vil vi få en ny bedriftskode (CMP-kode)?

Vil vi få en ny bedriftskode (CMP-kode)?