Vil Travel Pass-produkter fremdeles være tilgjengelige?

Vil Travel Pass-produkter fremdeles være tilgjengelige?