Vil det være mulig å beholde Credits etter 31. desember 2018?

Vil det være mulig å beholde Credits etter 31. desember 2018?