Hva med bestillinger som ble lagt inn før 1. juni, med avgangsdato etter 30. juni?

Hva med bestillinger som ble lagt inn før 1. juni, med avgangsdato etter 30. juni?