Vil Travel Pass bli påvirket av dette?

Vil Travel Pass bli påvirket av dette?