Hvorfor har jeg ikke blitt tildelt Lifetime Gold?

For å få Gull på livstid-medlemskap må du kvalifisere deg for EuroBonus Gull-status hvert år i ti år på rad ved å enten opptjene grunnpoeng eller ta kvalifiserende flygninger med SAS eller Widerøe.

Hvis du har fått et Gull-kort i gave fra et Diamant-medlem, som en del av en firmaavtale eller på noen andre måter enn opptjening av grunnpoeng og kvalifiserende flygninger, vil Gull-statusen du har i denne perioden ikke telle mot Gull på livstid.

Når du oppnår EuroBonus Gull eller Diamant, vil du dessuten ha denne statusen for resten av din nåværende kvalifiseringsperiode og for den neste kvalifiseringsperioden. For at et år skal være kvalifisert for Lifetime Gold, må du imidlertid kvalifisere deg for Gull-status på nytt i hver kvalifiseringsperiode. Flygninger som er tatt i Norge mellom august 2002 og mai 2013 kvalifiserer ikke for Lifetime Gold på grunn av offentlige restriksjoner som håndheves av norske konkurransemyndigheter.

Vanligste spørsmål