Når må jeg være på flyplassen?

Når må jeg være på flyplassen?