Hvem har rett til kompensasjon?

Hvem har rett til kompensasjon?