Når kan jeg kreve EU261-kompensasjon?

Når kan jeg kreve EU261-kompensasjon?