Hvorfor opptjente jeg ikke like mange poeng hver vei?

Hvorfor opptjente jeg ikke like mange poeng hver vei?