Kan gyldigheten på et American Express-tilbud utvides?

KAN GYLDIGHETEN PÅ ET AMERICAN EXPRESS-TILBUD UTVIDES?