Hvor mange reisende kan bestille ved å bruke American Express-tilbudet?

HVOR MANGE REISENDE KAN BESTILLE VED Å BRUKE AMERICAN EXPRESS-TILBUDET?