Sørger SAS for mat og drikkevarer under forsinkelsen?

SAS dekker rimelige utgifter til mat, alkoholfri drikke og to telefonsamtaler under forsinkelsen. Avhengig av situasjonen, vil bakkemannskapet utstede matkuponger som kan brukes til å kjøpe mat og drikke mens du venter på flyavgangen din. Husk at det er ditt ansvar å begrense kostnadene. Ta vare på kvitteringene.

Hvis flygningen din er forsinket, har du rett til det ovenstående hvis forsinkelsen forventes å vare:

  • to timer eller mer på flygninger som er 1500 kilometer eller mindre; eller

  • tre timer eller mer på flygninger mellom EU-land som er mer enn 1500 kilometer og alle andre flygninger mellom 1500 og 3500 kilometer; eller

  • fire timer eller mer på alle flygninger som ikke faller inn under det ovennevnte

Vanligste spørsmål