Hvem har rett til kompensasjon?

Hvis du har vært utsatt for en kansellert eller svært forsinket flygning, er det en grunnleggende forutsetning at du som passasjer har rett på kompensasjon.

Hvis derimot en kansellering eller forsinkelse skyldes omstendigheter utenfor SAS' faktiske kontroll – for eksempel værforhold, flyplass- eller luftromsrestriksjoner, politisk ustabilitet, sikkerhetsrisiko eller streik – har du imidlertid ikke rett til slik kompensasjon.

Merk at du, uavhengig av det ovenstående, fortsatt vil kunne kvalifisere for forpleining (f.eks. dekning av utgifter til mat og drikke på flyplassen under forsinkelsen).

Hvis du ikke kvalifiserer for kompensasjon, sjekk om reiseforsikringen din og/eller kredittkorttilbyderen din dekker disse kostnadene.

For mer detaljert informasjon, vennligst les EU261/2004

Vanligste spørsmål