Er det mulig å endre en ungdomsbillett?

Er det mulig å endre en ungdomsbillett?