Hva er statusen for min tapte bagasje?

Hva er statusen for min tapte bagasje?