Gjelder min tillatte EuroBonus Gull-bagasje på Widerøe?

Gjelder min tillatte EuroBonus Gull-bagasje på Widerøe?