Ungdomsgrupper - only form - info moved to main page

Unge reisende under 26 år har muligheten til å bestille SAS ungdomsbilletter for grupper og få rabatt når de reiser i gruppe.