Har SAS samarbeide med partnere?

Har SAS samarbeide med partnere?