Alt om reisen


Norsk
Change

Helsetilstand

Travel for medical treatment abroad


  • Alle passasjerer må tilfredsstille visse generelle helsekriterier. Flyvning kan gi påkjenninger på kroppen. Eksempelvis er lufttrykket i kabinen lavere enn på bakken, noe som kan medføre økt behov for oksygen under flyvningen.


  • Andre kriterier kan også gjelde når du reiser til og fra medisinsk behandling i utlandet. Medisinsk behandling, diagnostisk intervensjon, kjemoterapi eller operasjon kan gi endringer i helsetilstanden slik at det kan være farlig å fly.


  • Alle kritisk syke og kreftpasienter som flyr med SAS må fylle ut et skjema med medisinsk informasjon (MEDIF).
    Last ned MEDIF-skjema


  • Vurderingen av helsestatus innebærer at din lege må fylle ut en MEDIF for å sørge for forhåndsgodkjenning av din flyvning. En vurdering av helsestatus før flyvning kan føre til at passasjeren blir nektet å reise.


  • Hvis en passasjer vurderes til å være for syk til å fly ved innsjekking eller i gaten, har kapteinen rett til å nekte passasjeren å reise.


  • For generelle spørsmål om helsekriterier, kontakt SAS Customer Contact Center.
    For utfylling av en MEDIF, kontakt SAS Medical Sales.
 

Scandinavian Airlines © 2016

| Vilkår | Kontakt | Site Map | Presse | For reiseagenter | Bruk av cookies | Nyhetsbrev | SAS Group