Alt om reisen


Norsk
Change

Pass og visum

Information om pas og visum

Viktig om barn som skal reise alene

Foreldre eller foresatte til barn som skal reise alene må alltid kunne legitimere seg ved innsjekk, uansett barnets reisemål.

Reiser barnet videre innen USA, ta kontakt med det Amerikanske flyselskapet da ikke alle selskaper tillater at barn mellom 12-15 år reiser alene.

Norske borgere bør alltid ta med gyldig pass, også ved reiser innenfor Schengen-området, fordi passet er det eneste internasjonalt godkjente identitetsbevis for nordmenn.

Nyttige linker:

 Les om pass på politiet sin nettside
 Pass utstedt 1999-2005 har dårlig kvalitet. Les mer her
 Reiseinformasjon og råd fra UD
 ESTA-skjema for reisende til USA
 Secure Flight og APIS-skjema for reisende til USA

Reise til USA

Viktige råd for deg som er på vei til USASAS har greie på hele USA – fra kyst til kyst. Men det er noen ting du må være litt ekstra oppmerksom på når du skal reise til USA – eller skal reise via USA (såkalt transitt).

USA krever at alle passasjerer skal ha en returbillett ved innreise, med unntak av visse visumtyper. Har du ikke gyldige reisedokumenter kommer du ikke inn i landet. Du er selv ansvarlig for å fremskaffe alle nødvendige reisedokumenter. Les mer i våre generelle vilkår for befordring. Informasjon om visumtyper finnes tilgjengelig her.          
 


Viktige ting å huske!

Passet

NYHET! Elektronisk lesbare pass er obligatorisk til/via USA fra 1. april 2016
Fra 1. april 2016 kreves maskinlesbart pass ved reiser til/via USA under Visa Waiver-programmet (VWP), i tillegg til en gyldig ESTA-søknad. Et maskinlesbart pass, som kjennetegnes av symbolet på passets omslag, er et pass med forbedret sikkerhet og med en innstøpt elektronisk chip. Maskinlesbare pass utstedes av passmyndighetene og må tilfredsstille internasjonale standarder for sikring og lagring av informasjon som er korrekt i forhold til passet og eieren av passet. Pass vil bli kontrollert manuelt på flyplassen.

 • Du må ha et maskinlesbart pass som skal være gyldig under hele ditt opphold i USA. Personvernerklæring
  Transportation Security Administration (TSA) krever at du oppgir ditt fulle navn, fødselsdata og kjønn med det formål å holde øye med screeninglister, med lovhjemmel i 49 U.S.C. section 114, Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act av 2004 og 49 C.F.R del 1540 og 1560. Du kan også oppgi ditt Redress Number, hvis tilgjengelig. Unnlatelse av å oppgi ditt fulle navn, fødselsdato og kjønn kan føre til at du nektes transport eller nektes adgang til ombordstigningsområdet. TSA kan komme til å dele informasjon du oppgir med politi eller etterretningsmyndigheter eller i sitt eget publiseringssystem for registreringsvarsling. For mer informasjon om TSAs personvernregler, eller for innsyn i systemet for registreringsvarsling og vurdering av virkningen på personvernet, vennligst se TSAs nettsted.

 • Hvis du ikke har et maskinlesbart pass, eller hvis ditt planlagte besøk kommer til å overskride 90 dager, må du skaffe deg et amerikansk visum før avreise.


Bestillingen og adressen første natten i USA

 • Opplysningene i din bestilling- navn inklusive mellomnavn, kjønn og fødselsdato - må stemme med opplysningene i ditt pass.

 • Disse opplysningene skal finnes i bestillingen minst 72 timer før avreise ellers kan du bli nektet ombordstigning - og du er personlig ansvarlig for å oppgi disse til SAS i tide. Hvis du ikke allerede har oppgitt disse opplysningen under bestillingen, kan du oppgi dem via her. Dette gjelder også "Redress number" hvis du har søkt og fått dette av amerikanske myndigheter (f.eks. hvis du har hatt gjentatte problemer med å få boardingkortet godkjent). Om du er amerikansk statsborger og flyr med ett amerikansk selskap og har søkt og fått ett "Known Traveler Number" kan du angi det her.

 • For bestillinger som er gjort innenfor 72 timer før avreise må personinformasjonen oppgis ved bestilling.

 • Du må oppgi din adresse for den første natten i USA til SAS seneste ved innsjekking (gjelder også passasjerer i transitt). Disse opplysningene kan oppgis ved bestilling – da sparer du tid på flyplassen. Gjelder ikke amerikanske statsborgere eller innehavere av Green Card.


Din innreisetillatelse (ESTA)

 • Opplysningene i din bestilling – navn inklusive mellomnavn, kjønn og fødselsdato - må stemme med opplysningene i ditt pass.

 • Skandinaver omfattes av Visa Waiver Program som innebærer at du i de fleste tilfeller ikke trenger visum for innreise til USA, men det kreves en innreisetillatelse (kalles ESTA) - som du på en enkel måte søker om via her. Også transittpassasjerer via USA må ha innreisetillatelse.

  Les mer om hvilke land som omfattes av Visa Waiver Program
  Andorra Irland Monaco Slovenia
  Australia Island Nederland Spania
  Belgia Italia New Zeeland Storbritannia
  Brunei Japan Norge Sverige
  Danmark Latvia Portugal Sør-k orea
  Estland Lichtenstein San Marino Tsjekkia
  Finland Litauen Sveits Tyskland
  Frankrike Luxemburg Singapore Ungern*
  Hellas Malta Slovakia Østerrike • Søknad om innreisetillatelse skal leveres senest 72 timer før avreise via ESTAs nettsted. I de fleste tilfeller behandles søknaden umiddelbart og svar gis online i løpet av noen sekunder, men det kan ta lengre tid.

 • Det er passasjerenes ansvar å søke om og motta en ESTA. Vær nøye når du fyller ut søknaden slik at alle passopplysninger er korrekte.

 • Ved innsjekking kontrolleres at du har en godkjent ESTA ut fra den informasjonen som avleses elektronisk fra passet.

 • Husk at uten visum, eller en godkjent ESTA, kan du ikke gå om bord i din flight til USA.

 • En godkjent ESTA gjelder i to år og for flere innreiser til USA. Hvis du fornyer passet ditt må du levere en ny ESTA-søknad. Hver søknad koster 14 dollar.

 • Passasjerer som har visum trenger ikke å søke om ESTA.Din innsjekking

 • Ved reiser til USA kan du sjekke inn online eller på flyplassen.

 • Hvis du skal reise fra Stockholm til USA kan du sjekke inn via SAS Self Service-automat, men du får dine bagasjelapper ved disken ”Bag Drop”.

 • Ta alltid med en utskrift av den billetten du har fått på e-post. Du må også ha med deg utskriften hvis du reiser videre i USA, og på hjemreisen.Bagasjen

 • Reiser du til USA fra Stockholm kan du gå direkte til disken "Bag Drop", der får du bagasjelapper og leverer bagasjen.

 • Reiser du til USA fra Oslo, Stockholm eller København kan du hente bagasjelapper i Self Service-automat og deretter levere bagasjen ved disken ”Bag Drop”.

 • Ikke lås bagasjen. Ved reiser til, fra eller via USA bør du ikke låse bagasjen, unntatt med såkalt TSA-lås som er godkjent av myndighetene i USA. Hvis bagasjen er låst ved reise til, fra eller via USA, og den blir skadet når låsen brytes opp av myndighetene, vil SAS ikke erstatte skaden.
   
 • Føderal lovgivning i USA forbyr medbringing av farlige materialer ombord i fly, i bagasjen og på din person. Overtredelse kan medføre fem års fengsel og bøter på USD 250 000 eller mer (49 U.S.C. 5124). Farlige materialer inkluderer eksplosiver, komprimert gass, brennbare væsker og faste stoffer, oksiderende stoffer, gift og radioaktivt materiale. Eksempler: Maling/lakk, lighterbensin, fyrverkeri, tåregass, oksygenflasker og radioaktiv medisin. Det finnes spesielle unntak for små mengder (opp til 70 unser totalt) medisin og toalettartikler som medbringes i håndbagasje, og visse røkerelaterte materialer som medbringes på din person. Kontakt FAA for mer informasjon.Ved ankomst til USA

 • I overensstemmelse med "US VISIT Program" må alle passasjerer som reiser inn i USA avgi fingeravtrykk og fotograferes ved ankomst.
 


Andre - populære USA destinasjoner

Chicago 
New York 
San Francisco 
Washington 

Scandinavian Airlines © 2016

| Vilkår | Kontakt | Site Map | Presse | For reiseagenter | Bruk av cookies | Nyhetsbrev | SAS Group